<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ett SAP-landskap med dess system och komponenter kan övervakas på många sätt med olika verktyg. Övervakning kan göras av allt från nätverk, hårdvara, operativsystem, databas och naturligtvis själva SAP-applikationen med eller utan integrationer. Den mest kompletta typen av övervakning kallas Business Process Monitoring och kan faktiskt hjälpa till att avstyra problem INNAN de uppstår.

Olika typer av monitorering

Områdena kan huvudsakligen grupperas i tre typer av övervakning eller monitorering. De två vanligaste typerna härleds oftast till Technical Monitoring och Application Monitoring. Inget av dessa områden utesluter det andra utan de ger olika typer av information och kompletterar varandra för att förebygga kommande problem samt är ett utomordentligt sätt att underlätta felsökning för att snabbt hitta orsaken till redan inträffade problem, även kallat Root Cause Analysis.

Den tredje och mest kompletta typen är Business Process Monitoring även kallad BPM. BPM möjliggör proaktiv och processorienterad monitorering som varnar för problem som skulle kunna störa flödet av kritiska affärsprocesser, exempelvis Order-to-Cash eller Order-to-Delivery. Syftet är att få snabbare synlighet om var problem uppstår i lösningen, vilken inverkan problemet har på utförandet av affärsprocessen samt hur man kan lösa problemet innan affärsverksamheten upptäcker att något inte står rätt till.

Proaktiv information är nyckeln

I dagens IT-samhälle, med fler och fler komplexa kopplingar mellan affärssystem och med de krav på tillgänglighet och prestanda som ställs från omvärlden, inte enbart mellan företag (B2B) utan även mot slutkunder (B2C), är nyckeln proaktiv information. Att hantera denna information på rätt sätt, i rätt tid, med hjälp av rätt processer är nyckeln till en framgångsrik drift av sina applikationer. De tre ovan nämnda områdena möjliggör det!

Vanliga problem i SAP-miljöer

När väl ett larm uppstår, behöver rätt del inom organisationen informeras på ett klart och tydligt sätt för att snabbt påbörja felhanteringen och åtgärda incidenten. Inget monitoreringskoncept är starkare än dess supportande hanteringsprocesser. De två grundläggande processerna inom felhantering är Incident Management och Problem Management. En total avsaknad av dessa processer eller med kollegor som jobbar på olika sätt kan förlänga felhanteringen avsevärt.

Långa svarstider och rapporter som inte slutförs

Några av de mest förekommande problemen i en SAP-miljö som affärsverksamheten rapporterar till IT-avdelningar, är långa svarstider, eller jobb/rapporter som ej startats eller slutförts på ett önskat sätt inom förutbestämd tidsram. Det kan också vara ett okänt problem med exempelvis en tabell med vidhäftande fel som replikeras till ett Data Warehouse, där konsekvensen av detta kan bli felaktig information och eller oförutsedda händelser under ett redan tajt bokslut.

Behörigheter

En annan typ av fel som ofta är svåra att identifiera, speciellt i rätt tid, gäller behörigheter, exempelvis när personer loggat in i systemet vid tidpunkter som inte omfattas av normal verksamhet eller när man vill veta att personer med extremt hög behörighet har loggat in. Ett annat scenario som man på ett effektivt sätt kan åskådliggöra är när personer som har behörighet att skapa och ändra Master Data, samtidigt har access att skapa leverantörsfakturor, eller dom behörighetskombinationer som möjliggör att skapa och betala leverantörsfakturor.

Ovan är några av de utmaningar IT-avdelningen dagligen utsätts och där monitorering möjliggör ett säkrare och mer pålitligt sätt för affärsverksamheten att uppnå sina mål.

För lyckad monitorering: Förstå din applikation och dina processer

För att uppnå och lyckas måste god kunskap finnas om hur applikationen är uppsatt för att till fullo förstå funktionaliteten och vilken slags information som används av de olika transaktionerna.

Det absolut viktigaste är att förstå hur applikationen stödjer företagets affärsprocesser och verksamhet. När dessa områden är identifierade och dokumenterade med berörda partner inom organisationen kan design och arkitekturarbetet påbörjas.

En viktig del av arbetet är att kartlägga helheten och välja rätt metod och verktyg för att uppnå önskat resultat för verksamheten.

En sammanfattning

Monitorering syftar till att säkerställa att de affärskritiska systemen fungerar, att förutse problem innan de inträffar och att så snabbt som möjligt få reda på orsaken till en driftstörning.

Vill du veta mer hur monitorering kan hjälpa dig som sitter i en SAP-miljö?
Vi har skrivit en guide där vi utvecklar fördelarna med applikationsmonitorering. Ladda ner den nedan.

Fyra fördelar med monitorering av SAP

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När man arbetar på SAP-marknaden och pratar med partners och kunder, upptäcker man att den övergripande uppfattningen är "Cloud and Fiori är trevligt att ha" men de flesta är över lag glada så länge deras on-premise lösning fungerar smidigt. Ja, övergången till S/4HANA har startats, men i de flesta företag är den fortfarande i sin linda och det är fortfarande år fram tills det blir en verklighet. Men varför är inte beslutsfattare mer exalterade över de möjligheter som uppstår genom att digitalt omvandla sitt företag? Svaret är att företag och slutanvändare inte skriker efter prestanda eller digitala lösningar eftersom de är vana vid - och har nästan bara accepterat - långsamma och skrymmande SAP-system. Foto av Khara Woods från Unsplash
Det börjar bli tradition att vi rapporterar från SAP TechEd i Las Vegas varje år – och 2016 är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av årets hetaste nyheter med extra fokus på SAP CoPilot.
Tillsammans med sex kollegor åkte jag till München för att höra ”the latest and greatest” från Hybris. Eller SAP Hybris som det heter numera. Här är en summering av det jag tycker är de viktigaste nyheterna från SAP Hybris - som visade sig vara en hel del!
Varje år arrangerar SAP TechEd i Las Vegas. Fokus under årets konferens var den digitala transformationen, Cloud for Analytics och såklart: S/4 Hana.
Vare sig man är för eller mot SAP så kan vi konstatera att SAP HANA kommer att revolutionera branschen och vara den centrala motorn för utveckling av affärslösningar ett bra tag framöver. Systemets snabbhet och flexibilitet skapar helt nya möjligheter och ger andra affärssystem nya ramar att förhålla sig till. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down