<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ett SAP-landskap med dess system och komponenter kan övervakas på många sätt med olika verktyg. Övervakning kan göras av allt från nätverk, hårdvara, operativsystem, databas och naturligtvis själva SAP-applikationen med eller utan integrationer. Den mest kompletta typen av övervakning kallas Business Process Monitoring och kan faktiskt hjälpa till att avstyra problem INNAN de uppstår.

Olika typer av monitorering

Områdena kan huvudsakligen grupperas i tre typer av övervakning eller monitorering. De två vanligaste typerna härleds oftast till Technical Monitoring och Application Monitoring. Inget av dessa områden utesluter det andra utan de ger olika typer av information och kompletterar varandra för att förebygga kommande problem samt är ett utomordentligt sätt att underlätta felsökning för att snabbt hitta orsaken till redan inträffade problem, även kallat Root Cause Analysis.

Den tredje och mest kompletta typen är Business Process Monitoring även kallad BPM. BPM möjliggör proaktiv och processorienterad monitorering som varnar för problem som skulle kunna störa flödet av kritiska affärsprocesser, exempelvis Order-to-Cash eller Order-to-Delivery. Syftet är att få snabbare synlighet om var problem uppstår i lösningen, vilken inverkan problemet har på utförandet av affärsprocessen samt hur man kan lösa problemet innan affärsverksamheten upptäcker att något inte står rätt till.

Proaktiv information är nyckeln

I dagens IT-samhälle, med fler och fler komplexa kopplingar mellan affärssystem och med de krav på tillgänglighet och prestanda som ställs från omvärlden, inte enbart mellan företag (B2B) utan även mot slutkunder (B2C), är nyckeln proaktiv information. Att hantera denna information på rätt sätt, i rätt tid, med hjälp av rätt processer är nyckeln till en framgångsrik drift av sina applikationer. De tre ovan nämnda områdena möjliggör det!

Vanliga problem i SAP-miljöer

När väl ett larm uppstår, behöver rätt del inom organisationen informeras på ett klart och tydligt sätt för att snabbt påbörja felhanteringen och åtgärda incidenten. Inget monitoreringskoncept är starkare än dess supportande hanteringsprocesser. De två grundläggande processerna inom felhantering är Incident Management och Problem Management. En total avsaknad av dessa processer eller med kollegor som jobbar på olika sätt kan förlänga felhanteringen avsevärt.

Långa svarstider och rapporter som inte slutförs

Några av de mest förekommande problemen i en SAP-miljö som affärsverksamheten rapporterar till IT-avdelningar, är långa svarstider, eller jobb/rapporter som ej startats eller slutförts på ett önskat sätt inom förutbestämd tidsram. Det kan också vara ett okänt problem med exempelvis en tabell med vidhäftande fel som replikeras till ett Data Warehouse, där konsekvensen av detta kan bli felaktig information och eller oförutsedda händelser under ett redan tajt bokslut.

Behörigheter

En annan typ av fel som ofta är svåra att identifiera, speciellt i rätt tid, gäller behörigheter, exempelvis när personer loggat in i systemet vid tidpunkter som inte omfattas av normal verksamhet eller när man vill veta att personer med extremt hög behörighet har loggat in. Ett annat scenario som man på ett effektivt sätt kan åskådliggöra är när personer som har behörighet att skapa och ändra Master Data, samtidigt har access att skapa leverantörsfakturor, eller dom behörighetskombinationer som möjliggör att skapa och betala leverantörsfakturor.

Ovan är några av de utmaningar IT-avdelningen dagligen utsätts och där monitorering möjliggör ett säkrare och mer pålitligt sätt för affärsverksamheten att uppnå sina mål.

För lyckad monitorering: Förstå din applikation och dina processer

För att uppnå och lyckas måste god kunskap finnas om hur applikationen är uppsatt för att till fullo förstå funktionaliteten och vilken slags information som används av de olika transaktionerna.

Det absolut viktigaste är att förstå hur applikationen stödjer företagets affärsprocesser och verksamhet. När dessa områden är identifierade och dokumenterade med berörda partner inom organisationen kan design och arkitekturarbetet påbörjas.

En viktig del av arbetet är att kartlägga helheten och välja rätt metod och verktyg för att uppnå önskat resultat för verksamheten.

En sammanfattning

Monitorering syftar till att säkerställa att de affärskritiska systemen fungerar, att förutse problem innan de inträffar och att så snabbt som möjligt få reda på orsaken till en driftstörning.

Vill du veta mer hur monitorering kan hjälpa dig som sitter i en SAP-miljö?
Vi har skrivit en guide där vi utvecklar fördelarna med applikationsmonitorering. Ladda ner den nedan.

Fyra fördelar med monitorering av SAP

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Om du befinner dig i utvärderingsfasen för en övergång till molnbaserad ERP, är du inte ensam. Detta kan nämligen ge de flesta företag stora fördelar i form av bättre stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att möta utmanande risker, men med en bra implementeringsprocess är det möjligt att realisera fördelarna. Vi ger några tips till dig som funderar på att flytta till molnet.
När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avsnitt 6 av Caset är ett specialavsnitt där vi tittar på vårt eget case runt hur vi har hanterat vår egen förflyttning till molnet. Vilka olika drivkrafter fanns att ta hänsyn till och vad är viktigast att tänka på? Och vad händer med IT-avdelningens uppdrag nu när allt fler tjänster flyttar ut i molnet och hamnar närmare verksamheten? 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down