<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Säljer ditt företag certifierade livsmedel? Då har du säkert någon gång haft problem i försörjningskedjan. Här listar vi tre områden du bör se över för att undvika en försörjningsbrist.

Vi vågar nästan påstå att alla råvaror, färdigvaror eller förpackningsmaterial som har någon typ av certifiering (KRAV, Svenskt sigill, FSC, MSC, EU-ekologiskt eller liknande) innebär utmaningar i försörjningskedjan (Supply Chain) – både i produktion och för din organisation.

Låt oss till exempel säga du säljer KRAV-märkt müsli. För att uppfylla kraven för certifiering måste både havret och russinen ha rätt märkning enligt KRAVs specifikationer. Om russinen tar slut med kort varsel kan det vara svårt att ersätta råvaran och behålla certifieringen på din müsli. Ofta har ett företag endast ett fåtal certifierade leverantörer – kanske bara en enda – och det kan ta tid att hitta en ny, godkänd, leverantör. Vi står då med en müsli som vi lovat våra kunder ska vara ekologisk men som inte uppfyller certifieringskraven.

Problemen med att på kort tid hitta en ny leverantör kan vara:

  • De måste ha en produktspecifikation som är motsvarande din vanliga leverantör
  • Ibland vill du besöka dem själv och se att lokalerna uppfyller dina krav
  • Skörden/lagret kan redan vara tingad till andra
  • Priset kan vara väldigt högt när du vill ha det snabbt

Tre områden att titta på

För att undvika de här problemen och underlätta vid en försörjningsbrist finns det tre områden vi tycker livsmedelsproducenter bör se över:

Snabba på leverantörsgodkännande

Hur är er rutin för att godkänna leverantörer? Titta på att styra processen för ett snabbare resultat - utan att ni glömmer bort några steg på vägen. Kanske har ni redan godkännandeflöden i ert affärssytem? Ofta finns redan funktionalitet i ert system som man redan betalt för men det används inte på rätt sätt. Se över dessa och kapa bort onödiga stöd. Se också till att det finns rutiner för vad som händer i en krissituation. 

Använd ersättningsartiklar

Undersök om ert affärssystem ger möjligheten att lätt byta mellan olika recept och alternativa råvaror. Kan man enkelt jämföra artiklar, till exempel russin, mot varandra för att se vilka skillnader som finns? Om så är fallet, utbilda era artikelansvariga att använda dessa möjligheter för att vara väl förberedda vid en eventuell råvarubrist från ordinarie leverantör.

Ha koll på vilka råvaror som måste vara certifierade och var de används

Kanske ingår en certifierad råvara i en icke-certifierad färdig produkt? I så fall har ni många fler alternativ på ersättningsartiklar att välja bland.

Ekotrenden håller i sig

Det är jättebra att ni vill certifiera era produkter och jobba för en mer hållbar produktion av livsmedel. Trenden visar att det är något som konsumenter i allt större grad efterfrågar och försäljningen av till exempel miljömärkta produkter ökar för varje år. Detta ställer högre krav på både producenter och leverantörer så det gäller att ha rätt verktyg, rätt processer och rätt kunskap för att kunna möta behovet.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Livsmedelsindustrins stora påverkan på klimatet gör att det sannolikt kommer att ställas ökade krav på märkning och redovisning av produkters klimatavtryck. Vi reder ut hur detta ska hanteras i affärssystemet.
För någon vecka sedan var jag och min kollega med vid ett rundabordssamtal hos Dagens Industri inför nästa års Livsmedelsdag. Frågan vi skulle diskutera var VAD som är det stora inom livsmedelsbranschen nästa år? En enkel fråga som är svår att besvara.
Vi har många års erfarenhet av att jobba med livsmedelsindustrin. Här är sex punkter vi tycker ska finnas med i din kravspecifikation för ett nytt affärsystem.
Efter en intensiv och inspirerande dag på DI Konferens Livsmedel så var den gröna tråden tydlig. Det välkända Från jord till bord upprepades flera gånger men nu även med tillägget Från jord till bord – och tillbaka vilket kommer påverka branschen på flera sätt. I första hand tänker de flesta på nya produkter och ändrade konsumtionsmönster. Ekotrenden har nu gått från prat till handling (i affären).
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down