<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Säljer ditt företag certifierade livsmedel? Då har du säkert någon gång haft problem i försörjningskedjan. Här listar vi tre områden du bör se över för att undvika en försörjningsbrist.

Vi vågar nästan påstå att alla råvaror, färdigvaror eller förpackningsmaterial som har någon typ av certifiering (KRAV, Svenskt sigill, FSC, MSC, EU-ekologiskt eller liknande) innebär utmaningar i försörjningskedjan (Supply Chain) – både i produktion och för din organisation.

Låt oss till exempel säga du säljer KRAV-märkt müsli. För att uppfylla kraven för certifiering måste både havret och russinen ha rätt märkning enligt KRAVs specifikationer. Om russinen tar slut med kort varsel kan det vara svårt att ersätta råvaran och behålla certifieringen på din müsli. Ofta har ett företag endast ett fåtal certifierade leverantörer – kanske bara en enda – och det kan ta tid att hitta en ny, godkänd, leverantör. Vi står då med en müsli som vi lovat våra kunder ska vara ekologisk men som inte uppfyller certifieringskraven.

Problemen med att på kort tid hitta en ny leverantör kan vara:

  • De måste ha en produktspecifikation som är motsvarande din vanliga leverantör
  • Ibland vill du besöka dem själv och se att lokalerna uppfyller dina krav
  • Skörden/lagret kan redan vara tingad till andra
  • Priset kan vara väldigt högt när du vill ha det snabbt

Tre områden att titta på

För att undvika de här problemen och underlätta vid en försörjningsbrist finns det tre områden vi tycker livsmedelsproducenter bör se över:

Snabba på leverantörsgodkännande

Hur är er rutin för att godkänna leverantörer? Titta på att styra processen för ett snabbare resultat - utan att ni glömmer bort några steg på vägen. Kanske har ni redan godkännandeflöden i ert affärssytem? Ofta finns redan funktionalitet i ert system som man redan betalt för men det används inte på rätt sätt. Se över dessa och kapa bort onödiga stöd. Se också till att det finns rutiner för vad som händer i en krissituation. 

Använd ersättningsartiklar

Undersök om ert affärssystem ger möjligheten att lätt byta mellan olika recept och alternativa råvaror. Kan man enkelt jämföra artiklar, till exempel russin, mot varandra för att se vilka skillnader som finns? Om så är fallet, utbilda era artikelansvariga att använda dessa möjligheter för att vara väl förberedda vid en eventuell råvarubrist från ordinarie leverantör.

Ha koll på vilka råvaror som måste vara certifierade och var de används

Kanske ingår en certifierad råvara i en icke-certifierad färdig produkt? I så fall har ni många fler alternativ på ersättningsartiklar att välja bland.

Ekotrenden håller i sig

Det är jättebra att ni vill certifiera era produkter och jobba för en mer hållbar produktion av livsmedel. Trenden visar att det är något som konsumenter i allt större grad efterfrågar och försäljningen av till exempel miljömärkta produkter ökar för varje år. Detta ställer högre krav på både producenter och leverantörer så det gäller att ha rätt verktyg, rätt processer och rätt kunskap för att kunna möta behovet.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Projektledarrollen blev nyligen röstad till första plats🏆 på drömyrken enligt Manpowers årliga jobbundersökning. En duktig projektledare inte bara driver projekt utan skapar också stor affärsnytta för många kunder, så pallplatsen är helt förståelig. 👏 Jag frågade några av mina erfarna projekledarkollegor Thomas Porsborn och Anna Agerhall om vad hemligheten bakom ett lyckat konsultprojekt är. Här är några av deras mest värdefulla tips:
Caset avsnitt 4 – hur du får ett bra samarbete och känner ett gemensamt ansvar mellan kund och leverantör i ett affärssystemprojekt.
Definitionen av integration är att koppla ihop informationssystem på ett sådant sätt att all information hänger ihop. Hur då, tänker du? För att förklara det ska jag visa ett exempel på ett vanligt integrationsfall.
Ett marknadssystem som kan kopplas till det befintliga CRM-systemet ger fördelar i form av matig och relevant information om kunderna och deras beteenden. Medan marknadsavdelningen arbetar aktivt i marknadssystemet får säljarna mycket värdefull kunskap om kunderna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down