<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

vad-ar-SEPA.jpg

Den 31 oktober införs en ny standard för betalningar i euro. Förändringen innebär en del utmaningar i form av gemensamma tekniska standarder för betalfiler.

SEPA står för Single Euro Payments Area och syftar till att förenkla betalningar för konsumenter, företag och andra ekonomiska aktörer inom alla 28 EU länder samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco och Schweiz.

Med SEPA på plats blir det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro. Förändringen innebär dock en del utmaningar i form av gemensamma tekniska standarder och från och med 31 oktober 2016 tillämpas nya regler för hur betalningsfiler som skickas till bankerna ska se ut.

Det nya formatet är XML ISO 20022.

Vad innebär SEPA för företagen?

Betalningsformaten, det vill säga hur en elektronisk betalning ser ut, kommer att harmoniseras vilket leder till effektivare och billigare betalningar inom Europa. Företagen kommer att behöva göra anpassningar i sina system för att kunna hantera de nya formaten. Det kan exempelvis innebära uppgradering av affärssystem för att kunna producera betalningsfiler i det nya formatet eller konverteringar av nuvarande betalningsformat.

Vad blir bättre efter införingen av det nya formatet?

Några exempel är att i princip alla betalningar kan ske från ett och samma konto, transaktionskostnaderna minskar, vi får en snabbare hanteringstid, ett harmoniserat format och förbättringar i informationen.

SEPA Credit Transfers (överföringar)
Bankerna får inte ta ut högre avgift för utländska SEPA-betalningar än för lokala betalningar, och maximal float är en dag. Det finns bättre möjlighet i SEPA-formatet att skicka med betalningsinformation vilket kommer att effektivisera avstämningar av betalningar.

SEPA är en milstolpe i arbetet att bygga en gemensam marknad inom Europeiska unionen och skall syfta till att konsumenter, företag och myndigheter ska kunna genomföra elektroniska betalningar i hela SEPA-området lika enkelt och till samma kostnad som en inhemsk betalning.

Vad gör vi?

Vi märker på marknaden att många företag inte helt vet hur dom ska anpassa sig till dom nya reglerna och vi får dagligen förfrågningar om vi kan hjälpa till så man hinner i tid. Självklart hjälper vi till så ni inte får några problem efter 31 oktober.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Projektledarrollen blev nyligen röstad till första plats🏆 på drömyrken enligt Manpowers årliga jobbundersökning. En duktig projektledare inte bara driver projekt utan skapar också stor affärsnytta för många kunder, så pallplatsen är helt förståelig. 👏 Jag frågade några av mina erfarna projekledarkollegor Thomas Porsborn och Anna Agerhall om vad hemligheten bakom ett lyckat konsultprojekt är. Här är några av deras mest värdefulla tips:
Caset avsnitt 4 – hur du får ett bra samarbete och känner ett gemensamt ansvar mellan kund och leverantör i ett affärssystemprojekt.
Definitionen av integration är att koppla ihop informationssystem på ett sådant sätt att all information hänger ihop. Hur då, tänker du? För att förklara det ska jag visa ett exempel på ett vanligt integrationsfall.
Ett marknadssystem som kan kopplas till det befintliga CRM-systemet ger fördelar i form av matig och relevant information om kunderna och deras beteenden. Medan marknadsavdelningen arbetar aktivt i marknadssystemet får säljarna mycket värdefull kunskap om kunderna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down