<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Skillnaden mellan applikationsmonitorering och infrastrukturmonitorering och varför båda är nödvändiga för att undvika driftstopp av ditt affärssystem. Christer Wecke reder ut begreppen och har även skrivit en guide du kan ladda ner här.

Olika typer av monitorering

I vår bransch talar man ofta om två typer av monitorering; infrastrukturmonitorering och applikationsmonitorering. Det händer att dessa blandas ihop. Många hostingleverantörer erbjuder monitorering som en del i sina standardtjänster. Därför tror man ofta att affärssystemen övervakas (applikationsmonitorering), när det i själva verket enbart är vissa systemtjänster i affärssystemet som övervakas.

Dagen då du börjar fundera på applikationmonitorering inträffar ofta efter att du har upplevt en situation runt om kring dig då dina kollegor inte kan arbeta och it-avdelningen febrilt söker efter vad som orsakat produktionsstoppet.

Dagens applikationer består ofta av många olika delar som är utspridda på olika servrar, ihopkopplade genom ett nätverk av flera switchar och brandväggar. Det vanligaste sättet att hålla koll på alla dessa delar är att använda en monitoreringslösning som håller koll på att en IP adress alltid svarar eller en specifik tjänst alltid finns tillgängligt i nätverket, så kallade Infrastukturmonitorering.

Detta är ju bra, men denna sorts monitorering svarar inte på frågan om applikationen och de nödvändiga processerna fungerar till 100%.

I dag, med fler och fler EDI-kopplingar till affärssystemet, så blir det än mer viktigt att spåra alla processer och snabbt identifiera de processer som inte fungerar korrekt.

Vanliga problem

När man väl har identifierat var det har blivit fel, så måste man hitta någon som kan åtgärda felet. Ett vanligt scenario är när en nummerserie håller på att ta slut – vem håller koll på detta och åtgärdar detta innan man till exempel ska fakturera? Eller om du har problem med en tabell som replikeras till ditt datavaruhus, så blir siffrorna i Business Intelligence systemet fel?

Ovan är bara ett par exempel på när traditionell monitorering eller infrastrukturmonitorering inte räcker till.

För lyckad monitorering: förstå din applikation OCH dina processer

För att få igång din applikationsmonitorering så måste du förstå hur din applikation är uppsatt så att du, till fullo, förstår funktionaliteten, databasstrukturen och vilken slags information som finns i de olika tabellerna. Icke att förglömma, det allra viktigaste – du måste förstå hur applikationen stödjer ditt företags processer.

När du har koll på dessa delar så kan du börja designa din applikationsmonitorering och de kontrollpunkter som du behöver för att få full koll på att applikationen är uppe och tillgänglig för alla användare utan några störningar.

För att summera, monitorering handlar främst om tre saker:

  • Att säkerställa att verksamhetens affärskritiska system fungerar som de ska.
  • Att om möjligt förutse problem innan de inträffar.
  • Att så tidigt som möjligt, helst direkt, få reda på orsaken till en driftsstörning.

Nyfiken på mer? Jag har skrivit en guide där jag utvecklar fördelarna med applikationsmonitorering. Ladda ner den nedan.

Ladda ner: Fyra fördelar med applikationsmonitorering

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.
Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Är ni villiga att ta den risken? Lösningen finns inom räckhåll: Var förberedd så att din kärnverksamhet inte är beroende av enskilda nyckelpersoner. 
Har du förberett din verksamhet för att kunna hantera förlusten om en av dina viktigaste teammedlemmar plötsligt slutar? Vad händer i din verksamhet om en kollega lämnar företaget? Har du råd med det? Många verksamheter behöver utveckla sina beredskapsplaner, om en eller flera av de viktigaste teammedlemmar lämnar verksamheten.
Tekniken du jobbar med utvecklas mycket snabbt och det kräver både kompetens och kunskap för att kunna följa de ständiga förändringarna. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken för att få en konkurrensfördel. Den nya tekniken pushar hela tiden gränsen av vad vi tror är möjligt och vad vi tror är en fantasi. Ett exempel kan vara när ERP-leverantörerna började med automatiska uppdateringar i cloud-lösningar.
För att uppnå en bra affärsverksamhet behöver du en lösning som kan garantera support, underhåll och utveckling av ditt applikationslandskap i linje med dina förändrade behov. Varje företag har IT-system som stöder sina affärsprocesser. Att implementera dessa applikationer är en stor investering, men även att uppgradera och kontinuerligt utveckla applikationerna är väsentligt för att IT-miljön skall effektiviseras och vara tillgänglig hela tiden. Men hur säkerställer du hög prestanda och tillgänglighet för dina affärskritiska system?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down