<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 

Funktionerna i DAX delar vi in i följande grupper: DATETIME, FILTER, INFO, LOGICAL, MATHTRIG, PARENTCHILD, STATISTICAL, TEXT, TIMEINTELLIGENCE samt OTHER.

 DAX Function: DISTINCTCOUNTNOBLANK

Reference group: STATISTICAL

I en tidigare blog förklarades hur DISTINCTCOUNT-funktionen fungerar. Att funktionen, oavsett format på cellen, även räknar tomma celler som unika värden kan uppfattas negativt och inte alltid önskvärt. För att delvis råda bot på detta använder du i stället DISTINCTCOUNTNOBLANK-funktionen som i numeriska och data kolumner skiljer på celler som är tomma respektive har ett värde.

DISTINCTCOUNTNOBLANK function (DAX)

DISTINCTCOUNTNOBLANK-funktionen räknar antalet unika värden i en kolumn beroende av vilken typ av data kolumnen innehåller. Funktionen räknar även tomma celler som ett unikt värde för kolumner formaterade som text men i kolumner med annat format räknas inte tomma celler som unika värden.

DISTINCTCOUNTNOBLANK generar inte en ny kolumn utan returnerar ett beräknat värde, ett så kallat Measure. Measures lagras inte i datamodellen utan beräknas vid varje tillfälle de anropas/används. Beroende på hur ett Measure används genereras olika resultat. Exempel på andra användningar av Measures kommer vi ta upp i andra bloggar.

Syntax: DISTINCTCOUNTNOBLANK(<column>)

I exemplen använder vi en tabell som heter DATA med 7 kolumner enligt nedan:

Table

Exempel 1.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen NUM. Measure ”Distinctnoblank_NUM” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk och inga celler är tomma.

Distinctnoblank_NUM = 11

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_NUM = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[NUM])

Exempel 2.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen NUM_BLANK_I. Measure ”Distinctnoblank_NUM_BLANK_I” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk och det förekommer tomma celler.

Distinctnoblank_NUM_BLANK_I = 4

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_NUM_BLANK_I = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[NUM_NUM_BLANK_I])

Exempel 3.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen NUM_BLANK_II. Measure ”Distinctnoblank_NUM_BLANK_II” används och innehåller resultatet. Kolumnen är numerisk men innehåller bara tomma celler.

Distinctnoblank_NUM_BLANK_II = (Blank)

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_NUM_BLANK_II = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[NUM_NUM_BLANK_II])

(I de fall samtliga celler är tomma i en numerisk/datum kolumn returneras (Blank) och inte det numeriska värdet 0)

Exempel 4.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen DATUM. Measure ”Distinctnoblank_DATUM” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en datumkolumn och det förekommer tomma celler.  

Distinctnoblank_DATUM = 2

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_DATUM = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[DATUM])

Exempel 5.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen TXT. Measure ”Distinctnoblank_TXT” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn och innehåller inga tomma celler.

Distinctnoblank_TXT = 6

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_TXT = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[TXT)

 Exempel 6.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen TXT_BLANK_I. Measure ”Distinctnoblank_TXT_BLANK_I” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn och det förekommer tomma celler.

Distinctnoblank_TXT_BLANK_I = 2

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_TXT_BLANK_I = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[TXT_BLANK_I])

Exempel 7.

I exemplet räknar vi antalet unika värden i kolumnen TXT_BLANK_II. Measure ”Distinctnoblank_TXT_BLANK_II” används och innehåller resultatet. Kolumnen är en textkolumn men innehåller bara tomma celler.

Distinctnoblank_TXT_BLANK_II = 1

För att beräkna unika antalet värden använder vi följande syntax:

Distinctnoblank_TXT_BLANK_II = DISTINCTCOUNTNOBLANK(’DATA’[TXT_BLANK_II])

Flera STATISTICAL funktioner (DAX)

Ovan har du fått exempel på hur du kan räknar antal unika värden i kolumner med DISTINCTCOUNTNOBLANK-funktionen. Det finns ytterligare 68 STATISTICAL-funktioner i Power BI. Vill du veta mer vilka STATISTICAL-funktioner som finns i Power BI? Ladda då ner vår Power BI applikation som visar alla STATISTICAL-funktioner.
Ladda ner STATISTICAL

För att kunna använda Power BI applikationer behöver du ha Power BI Desktop installerad på din dator. Power BI Desktop är gratis och kan laddas ner här, https://powerbi.microsoft.com/sv-se/desktop/.

Vi kan naturligtvis hjälpa till med installation och att komma igång med PBI.

Håll utkik efter ytterligare blogginlägg .......

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Dagens teknik ger fantastiska möjligheter. Till exempel kan en modern, uppkopplad bil själv tala om när det är dags för service – och till och med boka in en tid på närmaste verkstad. Varför använder man inte den senaste tekniken för att göra samma sak inom fältservice?
DAX - Data Analysis Expressions Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down