<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Varje tidsepok har haft sina vinnare; de företag som bäst har behärskat massproduktion, distribution och informationsspridning har kunnat slå sig fram medan andra har gått under. Framtidens vinnare är de som lyckas skapa relationer med och engagera sina kunder.

Det gäller att förstå hur man som företag kan fånga in potentiella kunder, konvertera dem till köpare och bygga en relation med dem så att de blir återkommande kunder.

För att kunna arbeta effektivt med detta krävs rätt teknik. Man måste få systemen att samverka för att öka försäljning, kundnytta, effektivitet och kundernas engagemang. Det är först när tekniken, människorna och verksamhetsmålen arbetar tillsammans som effekten maximeras.

Verktyg för att skapa relationer och engagemang hos kunderna

Vi som konsumenter blir allt mer kräsna och skaffar ofta den information vi behöver för att fatta ett köpbeslut på egen hand. Här är några begrepp som är värda att ha koll på.

Customer engagement

Kundernas engagemang kring ett varumärke, ett företag, en produkt eller en tjänst kallas customer engagement. Det kan ske online eller offline och vara drivet av konsumenterna själva eller av företaget i fråga. Att arbeta med customer engagement är ett långsiktigt arbete med målet att uppnå kundlojalitet och opinionsbildning genom word-of-mouth.

Marketing Automation

Med hjälp av marketing automation kan företag lättare träffa rätt med sin marknadsföring. Ursprungligen syftade begreppet främst på marknadsföring med hjälp av e-post, men nu innefattas även till exempel sociala medier och webbplatser. Genom att samla in och analysera information om kunder och potentiella kunder kan kommunikationen till stor del skötas automatiskt i olika digitala kanaler. (Du kan läsa mer om hur vi på iStone jobbar med Marketing Automation i Shamash bloggpost här).

Inbound marketing

Genom att blogga, dela information i sociala medier, publicera podcasts, guider eller locka prenumeranter till nyhetsbrev bjuds potentiella kunder på relevant och framförallt nyttig information som indirekt säljer företagets varor eller tjänster. Kunderna kommer till den som erbjuder bra information och läsning, oftast med hjälp av Google. Man vill vara tillräckligt intressant för att kunna dra sin egen trafik. Den här bloggposten du läser nu är en del av vår inbound marketing-strategi. Förhoppningsvis har du lärt dig något av inlägget och att det bidrar till en positiv känsla gentemot iStone.

Behavioural targeting

Även kallad intressebaserad marknadsföring. Möjligheterna att nå rätt person vid rätt tidpunkt ökar. Genom att samla in information och analysera surf-beteende, kan man välja att visa annonser för de användare som visat sig vara på jakt efter en särskild produkt eller tjänst. Behavorial targeting förekommer redan i ganska stor utsträckning, men vi kommer att se betydligt mer av det framöver.

API

API står för Application programming interface och är en regeluppsättning för hur programvaror kan kommunicera med varandra. Med hjälp av API:er kan flera applikationer utbyta information och skapa en helhet tillsammans. Man brukar säga att man kapslar in olika funktioner bakom ett API.

Predictive Analysis

När man gör en prediktiv analys utgår man från mönster som finns i transaktionsdata. Med hjälp av olika statistiska metoder analyseras data över en längre period. Målet är att identifiera potentiella risker och möjligheter och bedöma hur framtiden kommer att se ut. Prediktiv analys används inom en mängd olika områden och branscher. Som ordet signalerar handlar det alltså om att förutse eller sia om framtiden.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Vi är ute och träffar många företag och jag skulle vilja dela med mig av ett ganska karakteristiskt kundmöte från förra veckan:
Social CRM handlar om att skapa och utveckla relationer med nya och befintliga kunder på nätet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down