<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med målet att standardisera och effektivisera affärsprocesserna globalt genom den senaste digitala tekniken har BioMar valt Columbus som strategisk samarbetspartner. Den globala ledaren inom hållbart vattenbruk ska med hjälp av Columbus implementera Infor CloudSuite Food & Beverage. Lösningen kommer att underlätta effektivare arbetssätt för 550 användare i 13 länder genom en digital plattform som är framtidsäker till år 2023

Danska BioMar-koncernen omsätter 1,5 miljarder euro, säljer i fler än 80 länder och bedriver verksamhet dygnet runt i alla världens större tidszoner. I likhet med andra större multinationella koncerner står BioMar därmed inför utmaningar när det gäller att harmonisera sina processer.

– BioMar och Infor hade flera möten kring designtänkande för att skapa en gemensam bild av BioMars framtida strategier och mål, säger Johan Made, executive VP for Northern and Eastern Europe, Infor. Utifrån det kunde flera digitala funktioner identifieras som senare användes för att utveckla en digital roadmap. Genom att implementera Infor CloudSuite Food & Beverage läggs grunden för BioMars resa i den digitala framtiden.

Det finns många digitala möjligheter och utmaningar inom vattenbruksindustrin som koncernen verkar i. Därför ställer koncernens digitala roadmap och affärsmål till 2023 krav på effektiviserade affärsprocesser och ett mer datadrivet sätt att fatta beslut.

Organisationsförändring + Infor CloudSuite Food & Beverage = sant

BioMar använder Infor M3 sedan 2013 men kände att de inte fick största möjliga nytta av det kraftfulla affärssystemet. Detta eftersom affärsprocesserna inte var tillräckligt enhetliga mellan de olika koncernföretagen runtom i världen. Thomas Mortensen, CIO tillika Global IT Director, BioMar, förklarar hur de planerar att ändra på det:

I vårt fall handlar endast 20% av projektet om teknik, 80% är verksamhetsutveckling, säger Tomas

Thomas Mortensen - Small–I vårt fall handlar endast 20% av projektet om teknik och 80 % av verksamhetsutveckling. Med bra stöd och förankring från ledningsgruppens sida har vi anpassat vår styrningsmodell för att standardisera och effektivisera våra processer. Den nya strukturen bygger på koncerngemensamma ledare (så kallade Business Process Owners) i respektive affärsområde. Tillsammans med en digital plattform och Infor CloudSuite Food & Beverage i spetsen, en koncerngemensam processmall och strategisk rådgivning från Columbus skapar det förutsättningar för att harmonisera affärsprocesserna tvärs över hela koncernen och driva stora effektivitetsvinster, säger Thomas.

Molnet banar vägen för datadrivet beslutsfattande

Ytterligare en utmaning för BioMar består i att varje land har fokuserat på att lösa landspecifika utmaningar med individuella modifieringar och anpassningar i Infors affärssystem. Kent Enrico Petersen, Executive Director International M3 Business, Columbus, belyser hur man med Infor CloudSuite Food & Beverage inte längre behöver hålla på med komplexa modifieringar direkt i databasen och mjukvaran:

– Vid behov av ytterligare funktionalitet så används add-ons och verktyg. På det sättet kommer 90 procent av affärssystemet vara koncerngemensamt och endast 10 procent skiljer sig åt på grund av lokala förutsättningar. Genom att kunna harmonisera bland annat artikelnummer och stycklistor, sk BOM, skapar det förutsättningar för datadrivet beslutsfattande tack vare en avsevärd förbättring i jämförbarheten och tillgängligheten på data. BioMar är en strategiskt viktig kund till oss där vi ser stora möjligheter för verksamhetsnytta genom vår gemensamma vision för taktiska insatser med sikte på digitalt ledarskap, säger Kent.

Ambitiös digital strategi kräver nya talanger och strategisk samarbetspartner

Med blicken framåt siktar BioMar på digitalt ledarskap genom att kontinuerligt satsa på den senaste tekniken utifrån Infor CloudSuite som plattform. I enlighet med koncernens digitala strategi 2020–2023 är målsättningarna bland annat All-Cloud och All-Mobile. Tillsammans med planer att sätta fart på såväl hållbarhetsinitiativ som innovation inom kundinriktade digitala tjänster ställer det stora krav. Thomas understryker vilken typ av stöd som behövs för att klara kraven:

– Till år 2023 ska vi ligga i framkant när det gäller digitala verktyg, både internt och externt. Det kommer löpande att skapa nya behov av digitala kompetenser och vi står därför inför en utmaning att kunna attrahera och behålla de bästa talangerna framöver. Samtidigt behöver vi en strategisk samarbetspartner som är med och satsar på vår framtida framgång, som är lika resultatfokuserat som vi och som kan stötta oss i att fatta rätt strategiskt beslut under resans gång. Med tanke på deras erfarenhet som ett av de mest framstående konsultbolagen för M3 samt deras globala närvaro inom mat och dryck var det en självklarhet för oss att välja Columbus som samarbetspartner, säger Thomas.

 

För ytterligare information kontakta:

BioMar A/S
Thomas Mortensen
CIO - Global IT Director
+45 52 15 76 14
tmo@biomar.com

Columbus M3 Danmark ApS
Kent Enrico Petersen
Executive Director International M3 Business
+45 53 81 60 62
kent.enrico.petersen@columbusglobal.com

Infor

Richard Moore
Infor PR, EMEA
+44 7976 111 243
Richard.Moore@infor.com

 

About BioMar

BioMar är innovatörer inom högpresterande vattenbruksfoder dedikerade till att göra vår del i att skapa en hälsosam och hållbart global vattenbruk. För närvarande driver BioMar 16 foderfabriker över hela världen i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spanien, Frankrike, Grekland, Ecuador, Turkiet, Kina, Australien och Costa Rica. Globalt levererar vi foder till cirka 80 länder och till mer än 45 olika arter. BioMar är helägt av den danska industrikoncernen Schouw & Co, som är noterat på NASDAQ, Köpenhamn. www.biomar.com

About Columbus

Columbus hjälper ambitiösa företag att transformera, maximera och framtidssäkra sina företag digitalt. Columbus är ett globalt IT-service- och konsultföretag med mer än 2000 anställda som betjänar våra kunder över hela världen. Vår innovativa serviceportföl, 9 Doors to Digital Leadership®, levererar digitala lösningar inom flera branscher såsom detaljhandeln, distribution, livsmedel och tillverkande industri. Vi hjälper företag att driva en hållbar och lönsam verksamhet. Columbus grundades 1989 och har sitt huvudkontor i Danmark med kontor och partners över hela världen och levererar lösningar och tjänster lokalt - i global skala. www.columbusglobal.com

 

Om Infor

Infor är en ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet. Infor har över 67 000 kunder i fler än 175 länder och utformar programvara som levererar större värde, mindre risk och fler hållbara driftsfördelar. Vi ger våra 17 000 medarbetare möjlighet att utnyttja sin djupa branschexpertis och använda datadrivna insikter för att skapa, förstå och snabbt anpassa sig för att lösa nya affärs- och branschutmaningar. Infor har åtagit sig att förse kunderna med moderna verktyg som kan förändra deras verksamhet och påskynda deras egna innovation. www.infor.se

 

Rekommenderad läsning

Columbus rekryterar Johan Bredenfeldt, som med nära 15 års erfarenhet från ledande befattningar kommer fortsätta resan att utveckla erbjudandet inom Infor M3 för den svenska marknaden. Med sig har han gedigen kompetens inom bland annat affärsutveckling, marknadsföring, konsult- och säljledning. Johan Bredenfeldt tillträdde sin nya roll som chef för affärsområdet Infor M3 i Sverige den 1 februari. Han kommer närmast från Jeeves där han haft rollen som Regional Service Manager. Uppdraget och den nya rollen som affärsområdeschef ligger helt i linje med Bredenfeldts expertis: Att driva och utveckla verksamheter i expansiva tillväxtfaser. 
Hösten 2021 gjorde Columbus en särskild satsning på Infor Birst, ett verktyg för dataanalys, ett område med stor efterfrågan bland företag för ökad konkurrenskraft. Flertalet konsulter har nu Birst-kompetens och har redan börjat leverera mot kunder. 
För att möta efterfrågan – och samtidigt ta nya marknadsandelar – har Columbus utvecklat en standardintegration mellan affärssystemet Infor M3 och den världsledande CRM-systemleverantören Salesforce.  
Columbus lanserar en ny integrationsconnector mellan ERP systemet Infor M3 Cloud Edition och Medius lösning för fakturahantering. Integrationsconnectorn gör övergången till molnet från on-prem system smidig.
Elektroskandia var på jakt efter ett modernt, flexibelt och mobilt affärssystem som kunde underlätta deras logistik-, ekonomi- och affärsprocesser. Nu byter koncernen ut sina gamla ERP-system mot Infor CloudSuite Distribution Enterprise med Columbus som leverantör. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down