<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SAP_Certified_PartnerCenter_of_Expertise_R.jpg

iStone har återigen klarat kraven på PCoE för att bli en certifierad partner till SAP, vilket innebär att vi uppfyller den höga standard, kompetens och kvalité som SAP eftersträvar med sina partners.

Vi vill att våra kunder skall känna sig trygga med att vi alltid levererar god kvalité och har en hög kompetensnivå inom SAP. PcoE certifieringen ger kunderna denna trygghet, menar Rickard Schlyter, affärsområdesansvarig för Application Management.

Vartannat år måste partners till SAP re-certifiera sin PCoE (Partner Center of Expertise), vilket innebär en gedigen genomgång av partners supportprocesser- och kompetens av SAP som mjukvara.

För mer information, kontakta:

Rickard Schlyter, affärsområdesansvarig för iStone Application Management
Tel: +46 705-45 33 87
E-post: rickard.schlyter@istone.com

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Förvaltningskostnaden för ett IT-system motsvarar ca 85 procent av den totala livscykelkostnaden och därför är det viktigt att investeringen säkras över tiden och att applikationsförvaltningen utgör ett effektivt stöd för verksamheten att nå uppsatta affärsmål. På seminariet går vi igenom vad som krävs för att SAP-förvaltningen ska möta de krav som affärsverksamheten ställer. Att ha en effektiv organisation med tydliga roller och en samverkansmodell som fungerar mellan IT och verksamhet har en avgörande betydelse.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down