<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

För oss är det viktigt att vara en jämställd arbetsgivare. Som ett led i detta arbete har vi under våren undersökt om vi har någon diskriminering avseende lönesättning på iStone. En oberoende konsult har konstaterat att inga skillnader finns i löner mellan män och kvinnor. Läs mer om hennes slutsatser nedan. 

Arbetet innebar i korthet att vi gått igenom samtliga svenska medarbetares löner och jämfört lönesättningen mellan män och kvinnor. "Detta är ett av flera pågående initiativ för att säkerställa att iStone är en jämställd arbetsgivare" säger Per Fredriksson HR chef på iStone. 

Slutsatser från undersökningen

  • Inga osakliga löner eller villkor har kunnat upptäckas i analysen, varken i lika arbeten eller likvärdiga. Av de individuella skillnader i löner som undersökts och jämförts med andra i samma roll, har samtliga kunnat förklarats fullt ut med sakliga variabler.
  • Mycket jämställda lönenivåer mellan kvinnor och män, starkt påverkade av marknadskrafter.

Om du har några frågor kring undersökningen kontakta gärna Per Fredriksson på mail: Per.Fredriksson@istone.com  eller telefon: +46705451717 eller Jeanette Emilsson på mail: Jeanette.Emilsson@istone.com eller telefon: +46 736260950. 

Rekommenderad läsning

Ingela Hansson har tjugo års erfarenhet av IT-branschen och kommer närmast från en tjänst som managing director för Avega Öresund. Nu väntar nya utmaningar i rollen som chef för iStones affärsområde Commerce i Öresundsregionen.
Vi tar nu emot ansökningar till 2018 års traineeprogram inom affärssystemet Infor M3. Programmet pågår under sex månader och passar dig som vill bli konsult i en internationell roll med goda möjligheter att bli specialist.  Uppdatering januari 2018 - ansökan är nu stängd men du får gärna connecta med oss proaktivt. 
För andra året i rad går vårt acceleratorprogram Digital Business Innovator av stapeln. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down