<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
Styrelseordförande

Ib Kunøe

Ib Kunøe har varit styrelseordförande och huvudägare i Columbus sedan 2004.

Ib Kunøe är grundare och ägare av Consolidated Holdings och huvudägare och styrelseordförande i ett flertal danskägda företag. Ib grundade Mercuri Urval (1974) och Telmore (2000), som senare såldes vidare. Han har dokumenterad erfarenhet av att vända olönsamma företag till att bli lönsamma. Han har unik kunskap inom företagsledning som även omfattar förvaltning av IT-företag. Ib har en militär bakgrund som officer (Major) och har en examen i HD Graduate Diploma in Organisation & Management.

Styrelseordförande:  Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, Netop Solutions A/S, X-Yacht A/S, X-Yacht Holding A/S, Calum Bagsværdlund K/S, Sparresholm Jagtselskab ApS and Freemantle Ltd.

Vice ordförande

Sven Madsen

Sven Madsen gick med i styrelsen 2007.

Sven Madsen är CFO i Consolidated Holdings A/S och har en bakgrund som revisor i ett antal revisionsföretag. Sven Madsen har arbetat med rapportering, finansiering och företagsledning inom Codan Insurance, FLS Industries, SystemForum, Atea och Consolidated Holdings. Han är specialiserad inom finansiell bokföring, ekonomisk- och finansiell problemlösning samt fusioner och förvärv. Sven Madsen har en examen i finansiell planering och bokföring och en MSc. i företagsekonomi och revision.

Styrelseordförande: CHV III A/S

Styrelseledamot: Atea ASA, Consolidated Holdings A/S, core:workers AB, core:workers Holding A/S, X-Yachts A/S, X-Yachts Holding ApS, Netop Solutions A/S, Ejendomsaktieselskabet af 1920 A/S, DAN-Palletiser Holding A/S, DAN-Palletiser A/S, DAN-Palletiser Finans A/S and Northern Link PR ApS.

Ledamot

Peter Skov Hansen

Peter Skov Hansen, styrelseledamot sedan 2012.

Peter Skov Hansen fick sin licens som auktoriserad revisor år 1980 och blev partner i CityRevision 1981. Han blev partner i Deloitte år 1997 när CityRevision fusionerade med Deloitte. Peter Skov Hansen har specialiserat sig på företagsfinansiering, skattefrågor och företagsutveckling för små och medelstora företag med fokus på internationell IT och fastighetsbranschen. Peter Skov Hansen har under ett antal år varit chef för en av Deloittes lokala skatteavdelningar och medlem i ledningsgruppen i Deloitte, i Köpenhamn. Peter Skov Hansen har ursprungligen examen som shipping controller på APM Maersk.

 

Ledamot

Karina Kirk

Karina Kirk är chef för kundrelationer, kundlojalitet och partners i Matas A/S. Hon är utbildad MSc (Int.) från Copenhagen Business School och har även studerat MBA-kurser på NYU Stern School of Business. Karina Kirk har mer än 20 års erfarenhet inom konsultbranschen. Hon började i Accenture och jobbade senare som partner i QVARTZ under åtta år. Där hade hon ledande roller med ansvar för tillväxt, utveckling och som senior strategisk rådgivare till företagsledningar i stora nordiska företag.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down