<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hemligheten bakom en angenäm kundupplevelse är nöjda medarbetare. När dina kollegor är engagerad kan de erbjuda kunderna en upplevelse i världsklass. Att hantera dina kollegors erfarenhet är därför mer kritisk i den digitala tidseran; det påverkar företagets tillväxt, varumärke och framgång.

En modern arbetsplats är mer än användningen av digitala verktyg och plattformar. Den integrerar verksamhet, teknik och kultur för att minska klyftan mellan anställda, arbetsgivare och kunder.

Hos Columbus tillhandahåller vi en rad olika lösningar för att möjliggöra ett sömlöst samarbete mellan globala team, samordna nya affärsmodeller och öka produktiviteten. Våra tjänster syftar till att öka medarbetarnas tillfredsställelse och överträffa kundupplevelser.

Få insikt


En 360-graders syn på kunderna för att anpassa erbjudanden och bygga starkare relationer.

Förbättra effektiviteten av driften

Öka effektiviteten genom att automatisera drift och utnyttja mobilfunktioner

Skapa en flexibel arbetsplats

Skapa fängslande upplevelser genom att införa interaktiva och informativa sätt att uppleva produkterna.

Vad behöver du hjälp med?

Effektiviserad fakturahantering

Automatiserad fakturahantering för bättre kontroll

Inget pappersarbete, allt mobilt!

Skapar egna applikationer inom t ex fältservice, logistik, projektleverans, tillverkning och underhåll.

Modern dokumenthantering

Få tillgång till, hantera och säkra all information och samtliga dokument i ett system, oavsett var de lagras. Automatisera processer och förbättra samarbete och produktivitet i hela företaget.

MediusFlow_Success story_Tikkurila_2018_Updated

 

KUNDCASE

Tikkurila automatiserade 93% av deras processer

Stor tillväxt ställde krav på effektivare processer

De senaste åren har en kraftig positiv utveckling skett hos KraftPowercon och omsättningen har ökat från 238 miljoner kronor till 450 miljoner. Alltså nästan en fördubbling på bara två år. I takt med företagets starka utveckling blev det läge att se över hur de egna lagerhanteringsprocesserna kunde effektiviseras. Ett självklart sätt var att försöka få till en så papperslös produktion som möjligt.
Kundcase

M-Files gav synergieffekter för Comfort-kedjan

När Comfort upphandlade systemstöd för internkommunikation och dokumenthantering föll valet på M-Files, som i kombination med Episerver kunde lösa behoven och samtidigt integreras med en framtida e-butik.

Linus Werner

Account Manager

Vill du veta mer?

Många pratar om kundupplevelsen nuförtiden men vad innebär det egentligen? Vi menar att det är allt som era kunder tycker, tänker och känner i kontakten med er. Hur kunden upplever era produkter och tjänster. I det långa loppet är det ert varumärkes positionering i era kunders ögon. Även om ni är ett B2B-företag, så påverkas kundupplevelsen av individen som interagerar med er. Vi som köpare av produkter och tjänster har samma krav och behov som när vi är konsumenter. Tre stora fördelar med att förbättra kundupplevelsen är att du kan öka er effektivitet, bibehålla kunder längre och öka merförsäljningen.
Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg.  Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down