<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Här är stegen jag rekommenderar att ta när du ska uppgradera din befintliga installation av Infor M3.

Först och främst: Fastställ projektets omfattning

Jag rekommenderar att du gör det vi kallar för ett 1-till-1 lyft, det vill säga att du inte gör några processförändringar i det här projektet. Istället är du noga med att samla på dig alla förslag till processförändringar och utveckling så att du efter avslutat uppgraderingsprojekt kan sätta upp ett antal uppföljningsprojekt för att förbättra befintliga processer.

Dessa uppföljningsprojekt, eller fas 2-projekt som jag brukar kalla dem, kan handla om att ändra uppsättningar eller utöka användandet av M3-funktionalitet.

Angreppssättet med 1-till-1 lyft innebär också att du minskar projektrisken avsevärt. Tid för att utreda eventuella processförändringar kan snabbt och enkelt beslutas att läggas utanför projeket utan att störa projekts tidsplan och budget.

1. Analysera befintliga modifieringar och integrationer

Syftet är att utvärdera om de behövs i det uppgraderade affärssystemet eller om den modifierade funktionaliteten kan ersättas med standardfunktionalitet.

2. Ta fram en projektbudget

Med en en beslutad lista på vilka modifieringar och integrationer som ska flyttas till den nya versionen kan vi ta fram en projektbudget.

3. Initiera projektet och genomför lyftet av modifieringar

4. Verifiera lyfta modifieringar och integrationer. Migrera data från befintlig version.

animation-statusbar-infor-m3-uppgradering.gif

5. Utbilda nyckelanvändare i den nya versionen

Fokuset här ligger på de av dina processer som påverkas av ny eller förändrad funktionalitet

6. Verifiera den nya versionen

Nyckelanvändare verifierar den nya versionen och kollar att lyfta modifieringar och integrationer stödjer befintliga affärsprocesser på ett korrekt sätt. Samtidigt verifieras migrerad data. Utfallet från testerna analyseras och styrgruppen tar beslut om du kan gå vidare in i nästa fas.

7. Informera dina slutanvändare

Informera och utbilda slutanvändare i den nya funktionaliteten. Min erfarenhet är att omfattningen rör sig om ungefär en timme. I de projekt där jag deltagit har vi ofta genomfört detta som ett webbmöte lett av en nyckelanvändare.

8. Full scale test!

En ny migrering görs och därefter körs testfall av slutanvändarna. Vi kallar detta för fullskaletest.

9. Dags för produktionsomläggning

Efter ett godkänt fullskaletest är det klart att genomföra produktionsomläggning från befintligt system till den nya miljön.

Läs även 7 kritiska framgångsfaktorer för en global uppgradering av ert affärssystem av Johan Fahlvik

Omläggning sker normalt under en helg. På fredagen avslutas arbetet i den gamla versionen och den stängs. Ett migreringsjobb startas som överför datasbasen till den nya versionen. Integrationer flyttas till den nya miljön. Dessa steg verifieras. Normalt hinner du detta under lördagen.

På söndagen gör du några stickprovstester samt kör transaktioner av olika typer för att verifiera att systemet fungerar som tänkt. Är du nöjd så inväntar du med spänning måndag morgon då alla slutanvändarna ska börja arbeta i det nya systemet.

Fira en lyckad uppgradering

Bra jobbat! Se till att du och ditt team firar ordentligt och utvärderar projektet.

En av de riktigt stora fördelarna med de senare versionerna av M3 är möjligheten att personalisera och effektivisera ditt eget arbete med verktyg levererade av Infor.

Vår rekommendation är att ge utrymme i tidplan och budget för inledande utbildning och utvärdering av verktygen. Oftast väljer nyckelanvändarna att skapa några enklare personaliseringar och introducera dem i samband med driftsättningen. Därefter fortsätter du i ett antal fas 2-initiativ och fortsätter att utveckla och förenkla användarupplevelsen i ditt nya M3.

Nyfiken på mer? Den 8:e februari höll jag ett webbinarium där jag utvecklade tipsen med exempel från verkligheten. Se inspelningen nedan.

Se webinarie

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down