<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Här är stegen jag rekommenderar att ta när du ska uppgradera din befintliga installation av Infor M3.

Först och främst: Fastställ projektets omfattning

Jag rekommenderar att du gör det vi kallar för ett 1-till-1 lyft, det vill säga att du inte gör några processförändringar i det här projektet. Istället är du noga med att samla på dig alla förslag till processförändringar och utveckling så att du efter avslutat uppgraderingsprojekt kan sätta upp ett antal uppföljningsprojekt för att förbättra befintliga processer.

Dessa uppföljningsprojekt, eller fas 2-projekt som jag brukar kalla dem, kan handla om att ändra uppsättningar eller utöka användandet av M3-funktionalitet.

Angreppssättet med 1-till-1 lyft innebär också att du minskar projektrisken avsevärt. Tid för att utreda eventuella processförändringar kan snabbt och enkelt beslutas att läggas utanför projeket utan att störa projekts tidsplan och budget.

1. Analysera befintliga modifieringar och integrationer

Syftet är att utvärdera om de behövs i det uppgraderade affärssystemet eller om den modifierade funktionaliteten kan ersättas med standardfunktionalitet.

2. Ta fram en projektbudget

Med en en beslutad lista på vilka modifieringar och integrationer som ska flyttas till den nya versionen kan vi ta fram en projektbudget.

3. Initiera projektet och genomför lyftet av modifieringar

4. Verifiera lyfta modifieringar och integrationer. Migrera data från befintlig version.

animation-statusbar-infor-m3-uppgradering.gif

5. Utbilda nyckelanvändare i den nya versionen

Fokuset här ligger på de av dina processer som påverkas av ny eller förändrad funktionalitet

6. Verifiera den nya versionen

Nyckelanvändare verifierar den nya versionen och kollar att lyfta modifieringar och integrationer stödjer befintliga affärsprocesser på ett korrekt sätt. Samtidigt verifieras migrerad data. Utfallet från testerna analyseras och styrgruppen tar beslut om du kan gå vidare in i nästa fas.

7. Informera dina slutanvändare

Informera och utbilda slutanvändare i den nya funktionaliteten. Min erfarenhet är att omfattningen rör sig om ungefär en timme. I de projekt där jag deltagit har vi ofta genomfört detta som ett webbmöte lett av en nyckelanvändare.

8. Full scale test!

En ny migrering görs och därefter körs testfall av slutanvändarna. Vi kallar detta för fullskaletest.

9. Dags för produktionsomläggning

Efter ett godkänt fullskaletest är det klart att genomföra produktionsomläggning från befintligt system till den nya miljön.

Läs även 7 kritiska framgångsfaktorer för en global uppgradering av ert affärssystem av Johan Fahlvik

Omläggning sker normalt under en helg. På fredagen avslutas arbetet i den gamla versionen och den stängs. Ett migreringsjobb startas som överför datasbasen till den nya versionen. Integrationer flyttas till den nya miljön. Dessa steg verifieras. Normalt hinner du detta under lördagen.

På söndagen gör du några stickprovstester samt kör transaktioner av olika typer för att verifiera att systemet fungerar som tänkt. Är du nöjd så inväntar du med spänning måndag morgon då alla slutanvändarna ska börja arbeta i det nya systemet.

Fira en lyckad uppgradering

Bra jobbat! Se till att du och ditt team firar ordentligt och utvärderar projektet.

En av de riktigt stora fördelarna med de senare versionerna av M3 är möjligheten att personalisera och effektivisera ditt eget arbete med verktyg levererade av Infor.

Vår rekommendation är att ge utrymme i tidplan och budget för inledande utbildning och utvärdering av verktygen. Oftast väljer nyckelanvändarna att skapa några enklare personaliseringar och introducera dem i samband med driftsättningen. Därefter fortsätter du i ett antal fas 2-initiativ och fortsätter att utveckla och förenkla användarupplevelsen i ditt nya M3.

Nyfiken på mer? Den 8:e februari höll jag ett webbinarium där jag utvecklade tipsen med exempel från verkligheten. Se inspelningen nedan.

Se webinarie

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Vi har redan gått igenom vad du behöver tänka på före och under ett årsbokslut i Infor M3. I denna tredje och avslutande del av min bloggserie går jag igenom saker som är bra att göra efter själva avslutsperioden.
I mitt förra blogginlägg listade jag vilka förberedelser du behöver göra innan du stänger ditt bokslutsår i Infor M3. Här kommer nästa del i serien där jag går igenom sådant som är viktigt att tänka på under själva avslutsperioden. Trevlig läsning!
Lite förenklat kan man dela in årsbokslutsarbetet i tre faser: före, under och efter. I tre blogginlägg framöver kommer jag att bjuda på korta checklistor för var och en av faserna. Vi börjar med de viktigaste förberedelserna du bör göra i Infor M3 före stängning.
Under tre soliga dagar i Malmö gick Working Together Conference av stapeln. Det har inte varit så många deltagare på tio år och vi bjöds på ett fullspäckat schema med föreläsningar, vad som händer i M3-världen, inspiration från användare och inte minst underhållning och mingel.
Johan Fahlvik har varit involverad i flera globala uppgraderingar av affärssystem. Här listar han de mest kritiska framgångsfaktorerna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down