<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

De senaste åren har vi haft förmånen att arbeta med flertalet kunder i Skogsbranschen. Vi får därmed ofta frågor både om hur väl Dynamics fungerar funktionellt och hur Microsoft klarar av att möta de specifika processkrav som finns inom branschen.

Skogsbranschen är ingen enhetlig bransch, här finns en rad olika typer av verksamhet och den enda gemensamma nyckeln är egentligen att man använder skoglig råvara. Låt oss ta tre exempel:

De organisationer som köper in skoglig råvara, oavsett om det är en medlemsägd organisation eller en industriell aktör, behöver ta hänsyn till samspelet med branschsystemet VIOL. VIOL kan ses som en clearingcentral som hanterar hela branschens informationsflöde och som också speglar en mycket stor del av de kontrakt som finns mellan de olika skogsaktörerna (inkl. skogsägarna). Det finns flertalet komponenter i D365FO som vi använder hos våra kunder för att med hjälp av en stor del standard lösa informationshanteringen. Exempelvis kan man använda Inköps- och Försäljningsavtal för att spegla VIOL's definition av Köparekontrakt. Standard inköps- och försäljningsorders i kombination med kvalitetsorder kan användas för att fånga mätningar från VIOL, att lagra mätningsegenskaper som attribut och att använda dessa resultat i attributbaserad prissättning. Det finns dessutom en rad nyheter i kommande VIOL-version som kräver ett nytänk i hur man interagerar (exempelvis kommer nuvarande Virkesorder att försvinna och ersättas med nya affärsobjekt).

Förutsägbara styckdetaljer

För ett sågverk så utgör givetvis råvaran (och dess egenskaper) en förutsättning, men man har också behov av att hantera sönderdelande tillverkning. Här finns flera paralleller mot andra branscher, exempelvis mot slakteri där man får in en hel "enhet" som styckas i förutsägbara styckdetaljer men där man dock inte vet på förhand exakt fördelning. I ett sågverk har man också ganska bra koll på hur normalfördelningen ser ut från en sönderdelande tillverkning men man behöver också fånga egenskaper för varje unik batch. Dessutom vill man ofta skapa virkespaket som har sina egna attribut och som används i exempelvis försäljning och uppföljning. Även här finns flertalet standardkomponenter i D365FO som möter dessa krav, såsom tex batchorders med omvända BOM:ar, hantering av sam- och biprodukter samt kvalitetsorders och batchattribut för att fånga egenskaper.

Branschens mest avancerade prisräkningsverktyg

För en verksamhet som säljer exempelvis flis och spån till ett värmeverk finns ytterligare speciella krav. Man kan exempelvis sälja en produkt i ton eller m3 men få betalt i MWh, dvs hur mycket energiinnehåll man fick ut av just den leveransen. Även här spelar systemet VIOL en stor roll genom att torrhaltsbestämningen (vilket i sin tur ger energiinnehållet) kommer rapporteras från VIOL-mätningar. Genom att använda batchattribut i D365FO kan vi sälja i en enhet men ta betalt utifrån egenskaperna i varje batch, dvs energiinnehållet. Attributen knyts antingen till handelsavtal med attributbaserad prissättning eller till prismodeller som i sin tur bygger på produktmodeller. Det senare alternativet ger en oerhört avancerad prissättning och är också den motor som vi har använt för att bygga branschens mest avancerade prisräkningsverktyg i nya VIOL3.

Har Microsoft branschunika paketeringar?

Vad gäller den andra frågeställningen, dvs om Microsoft klarar av att möta de specifika processkraven, så behöver man förstå Microsofts strategi och vision. Microsoft har ingen ambition att skapa olika typer av bransch-paketeringar, istället strävar man efter att ligga i frontlinjen vad gäller teknisk innovation och utveckling samt att skapa en så bred palett av olika verktyg man bara kan. I nära samarbete med sina konsultpartners vill man kunna erbjuda lösningar för sina kunder där Microsoft står för spetsteknologin och ramverket, men partners står för kunnande kring kundens processer och specifika utmaningar. Dynamics liknar alltså inte Officepaketet där en lösning passar alla - Microsoft affärssystem är helt beroende av att man också väljer en partner som förstår kunden, dess processer och som kan omsätta detta i tillämpningar.

På den stora årliga Microsoft-konferensen Ignite tidigare i höstas så formulerade sig Microsoft CEO Satya Nadella så här när han talade till sina partners:

“There isn’t a single industry that isn’t being transformed. We collectively have the opportunity to lead in this transformation.” För skogsbranschen innebär det att D365FO absolut ligger i frontlinjen för att tekniskt kunna möta kraven, men också att man måste välja en partner som drivs av både kunskap och nyfikenhet och som har förmågan att kombinera dessa egenskaper med branschkunnande.

Vi har en unik inblick i skogsbranschen, inte minst eftersom vi på uppdrag av SDC/Biometria utvecklar den nya versionen av VIOL, vilken är baserad på Dynamics 365 F&O. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter som finns med Dynamics och hur vi som partner till Microsoft utvecklar Skogsbranschen framåt.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Caset är en podcast om våra mest spännande kundprojekt. Just nu driver SDC (numera Biometria), Skogsnäringens informationsnav, ett av Sveriges mest intressanta IT-projekt: uppgraderingen till VIOL 3. Ett systembyte som krattar vägen för en modernisering av hela Sveriges samlade skogsnäring.
Vi har många års erfarenhet av IT-lösningar för skogsindustrin. Här är några nyckelfaktorer som vi tycker är viktiga när du ska välja ett nytt affärssystem eller uppgradera ditt befintliga.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down