<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.

Vår erfarenhet är att många företag saknar ägandeskap, en tydlig överblick, automatiska påminnelser och kontroll i sin avtalshantering.

För att undvika extra kostnader och intäktsbortfall bör det vara möjligt att ange milstolpar och bevakningspunkter som automatiskt påminner ansvariga personer. Detta stöd hjälper dig att uppfylla avtalet och efterleva överenskommelsen samt att inte missa möjligheter till prisjustering och eventuell förnyelse.

Under den tid som avtalet löper ska också den levererande delen av verksamheten enkelt kunna hitta och läsa det. Jag har sagt det förr: Enhetlig lagring och hantering på ett ställe ökar effektiviteten samt underlättar delning och samarbete. Men behoven varierar givetvis. Vi tycker det ska vara enkelt att hitta avtal och dokument via egen dator, på webben och i mobilen för att maximera tillgängligheten.

När ett avtal så småningom närmar sig slutet av sin löptid ska det antingen förnyas eller sluta gälla. I båda fallen ska det vara möjligt att behålla avtalen digitalt, men med statusen att de inte längre är aktiva. Värdet av utgångna avtal kan vara stort, dels för diskussioner med avtalsparter men också som källa till nya avtal och avtalskonstruktioner.

Vid förnyelse ska det vara enkelt att utgå från ett befintligt avtal, revidera och sedan återigen ta det genom processer för godkännanden internt samt signering av parter. Genom att hantera avtal med status och processtöd samt digital signering blir detta enkelt och ni sparar mycket tid.

Vill du veta mer?

Tillsammans med vår partner M-Files tagit fram en mer detaljerad beskrivning av processen för avtalshantering och hur vi kan hjälpa till att förenkla och effektivisera ert arbete. 👇

Six Steps for Automation and Improving Contract Management

Det här är femte och sista delen av min bloggserie Effektiv avtalshantering. Jag hoppas att du finner den givande och lärorik. Och kom ihåg, om du undrar något är du alltid välkommen att höra av dig!

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Om du befinner dig i utvärderingsfasen för en övergång till molnbaserad ERP, är du inte ensam. Detta kan nämligen ge de flesta företag stora fördelar i form av bättre stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Du kommer också att möta utmanande risker, men med en bra implementeringsprocess är det möjligt att realisera fördelarna. Vi ger några tips till dig som funderar på att flytta till molnet.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avsnitt 6 av Caset är ett specialavsnitt där vi tittar på vårt eget case runt hur vi har hanterat vår egen förflyttning till molnet. Vilka olika drivkrafter fanns att ta hänsyn till och vad är viktigast att tänka på? Och vad händer med IT-avdelningens uppdrag nu när allt fler tjänster flyttar ut i molnet och hamnar närmare verksamheten? 
Ett SAP-landskap med dess system och komponenter kan övervakas på många sätt med olika verktyg. Övervakning kan göras av allt från nätverk, hårdvara, operativsystem, databas och naturligtvis själva SAP-applikationen med eller utan integrationer. Den mest kompletta typen av övervakning kallas Business Process Monitoring och kan faktiskt hjälpa till att avstyra problem INNAN de uppstår.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down