<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.

Vår erfarenhet är att många företag saknar ägandeskap, en tydlig överblick, automatiska påminnelser och kontroll i sin avtalshantering.

För att undvika extra kostnader och intäktsbortfall bör det vara möjligt att ange milstolpar och bevakningspunkter som automatiskt påminner ansvariga personer. Detta stöd hjälper dig att uppfylla avtalet och efterleva överenskommelsen samt att inte missa möjligheter till prisjustering och eventuell förnyelse.

Under den tid som avtalet löper ska också den levererande delen av verksamheten enkelt kunna hitta och läsa det. Jag har sagt det förr: Enhetlig lagring och hantering på ett ställe ökar effektiviteten samt underlättar delning och samarbete. Men behoven varierar givetvis. Vi tycker det ska vara enkelt att hitta avtal och dokument via egen dator, på webben och i mobilen för att maximera tillgängligheten.

När ett avtal så småningom närmar sig slutet av sin löptid ska det antingen förnyas eller sluta gälla. I båda fallen ska det vara möjligt att behålla avtalen digitalt, men med statusen att de inte längre är aktiva. Värdet av utgångna avtal kan vara stort, dels för diskussioner med avtalsparter men också som källa till nya avtal och avtalskonstruktioner.

Vid förnyelse ska det vara enkelt att utgå från ett befintligt avtal, revidera och sedan återigen ta det genom processer för godkännanden internt samt signering av parter. Genom att hantera avtal med status och processtöd samt digital signering blir detta enkelt och ni sparar mycket tid.

Vill du veta mer?

Tillsammans med vår partner M-Files tagit fram en mer detaljerad beskrivning av processen för avtalshantering och hur vi kan hjälpa till att förenkla och effektivisera ert arbete. 👇

Six Steps for Automation and Improving Contract Management

Det här är femte och sista delen av min bloggserie Effektiv avtalshantering. Jag hoppas att du finner den givande och lärorik. Och kom ihåg, om du undrar något är du alltid välkommen att höra av dig!

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

En avtalsprocess omfattar vanligtvis ett flertal personer, både externa och medarbetare i den egna organisationen. Här kommer mina bästa tips på hur du förenklar samarbetet i denna process, och vad du bör tänka på när du väljer en lösning för digital signering.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avtalshantering innebär alltid vissa risker för verksamheten. Men med genomtänkta processer och rätt verktyg kan du minimera både kvalitetsbrister och nedlagd tid.
Hej och välkommen till första delen av min nya bloggserie om effektiv avtalshantering i verksamheter. En serie som kommer att beröra flera områden och innehålla en hel del tips om hur du hanterar vanligt förekommande utmaningar.
Företag som verkar i en miljö med krav på efterlevnad av standards (FDA, ISO 9001, GDPR, m.fl.) har ofta utmaningar med ständigt växande volymer av dokumentation för att säkerställa efterlevnad, bevisa faktisk efterlevnad och ha en ändringsprocess som fungerar mellan alla de roller/personer som är involverade. Det gäller oavsett bransch, område eller vilka standards som ska följas.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down