<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I tidigare versioner av AX fanns det två klienter att välja på; den “feta” desktop-klienten eller den webbaserade Enterprise Portal. EP, som byggde på SharePoint, erbjöd en begränsad uppsättning moduler för AX, främst fokuserat på s.k. Self-service för egen personal samt viss kund/leverantörs-interaktion. I Dynamics 365 for Operations görs all åtkomst via internet browser. Detta innebär givetvis en mycket stor fördel vad gäller åtkomst från olika typer av klienter. Det är i princip ingen skillnad på om du arbetar från en PC, en telefon eller en padda – gränssnittet är detsamma och med en del smarta funktioner i klienten säkerställer man att rätt information visas i varje formulär.

ramso bloggbild 3.1.png

Om man däremot vill använda en mobil klient för att starta och stoppa produktionsjobb så känns det mer rimligt – se nästa bild.

ramso bloggbild 3.2.png

Det finns också andra områden där en helt mobil klient skapar mycket stort mervärde. För säljare på fältet med tillgång till Internet innebär den nya mobila klienten att man har ett betydligt mycket bättre CRM-stöd än i tidigare versioner av AX, inte för att funktionaliteten är bättre utan helt enkelt för att tillgängligheten ökat.

Tillgängliga mobil-appar

På både Google Play och Apple Store finns idag Dynamics 365 for Operations-appen att ladda ned. Denna app är anpassad för mobiler men om man som användare laddar ned den och tror att man kan börja jobba i 365 for Operations direkt så blir man lite besviken. Appen är nämligen bara ett skal för åtkomst till din 365-miljö, det krävs också att man skapar anpassade mobila workspaces för att du ska kunna använda appen.

ramso bloggbild 3.3.png

Även om man inte är en utvecklare så går det att skapa mobila workspaces, däremot kan utvecklare skapa betydligt mer avancerade mobila appar. Som ”vanlig” användare kan man bara använda sig av komponenter som finns i standard, dvs man måste utgå från befintliga listor och formulär – man kan inte hitta på helt egna lösningar, däremot kommer man väldigt långt med standard.

Till att börja med behöver man komma åt gränssnittet för att konfigurera mobila workspaces. Det gör man genom att i den vanliga klienten lägga till ” &mode=mobile” sist i webbadressen:

ramso bloggbild 3.4.png

Under ”Settings”-ikonen har det nu dykt upp ett nytt menyalternativ som leder till anpassning av mobilt workspace.

ramso bloggbild 3.5.png

Förutom mobila workspaces kan man enkelt skapa listor med kopplade Details-bilder till varje post. För mer detaljer kring hur man skapar mobil-appar hänvisas till boken du kan beställa nedan.

När jag är nöjd med sin design så klickar man på ”Klart” och väljer sedan att Publicera arbetsytan.

ramso bloggbild 3.6.png

Direkt efter publicering så är det nya mobila workspace:t tillgängligt via Appen och den här gången är det betydligt mer innehållsrikt. Att anpassa mobila workspace kräver admin-behörighet i klienten, men för en vanlig avancerad användare kommer man väldigt långt utan att anlita systemutvecklare. Ett publicerat mobilt workspace blir också tillgängligt i hela organisationen.

Mer om mobila appar

Mobila workspace är lätta att komma igång med, men det finns en del riktlinjer man bör förhålla sig till eftersom det kräver en genomtänkt idé innan man börjar sin design. Man bör också designa med utgångspunkt från vilken data som ska användas, inte vilka formulär som finns. Att skapa mobila appar är alltså inte något för en nybörjare, även om det går snabbt att komma igång. Microsofts dokumentation innehåller bra guidelines för att komma vidare, men ställer krav på goda kunskaper om utveckling.

PowerApps

Ytterligare ett sätt att skapa mobila lösningar för Dynamics 365 for Operations är att använda sig av Microsoft PowerApps, vilket också ger möjlighet att ”blanda” data från Dynamics och andra lösningar. PowerApps är dock värt ett helt eget blogg-inlägg!

Läs mer om Dynamics 365 for Operations i iStones bok som sammanfattar både nyheter för proffs och affärsanvändare. Boken kan du köpa i valfri webb-bokhandel eller så kan du beställa den kostnadsfritt genom oss!

Beställ ditt kostnadsfria exemplar av boken här

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg.  Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down