<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Den senaste versionen av Microsoft Dynamics AX är mer känd under namnet Dynamics 365 for Operations. Microsoft har dock varit duktiga på att hitta på nya namn på denna produkt, så det är lätt att bli förvirrad. När man började utveckla den nya versionen av AX så gick den under namnet ”Dynamics AX Rainier”, senare blev den kallad både ”AX 2015” och ”AX 2016”. Därefter skippade man årtalet och kallade den för ”AX 7”. När nya AX-versionen slutligen lanserades i mars 2016 så valde Microsoft helt enkelt att bara kalla produkten för ”Microsoft Dynamics AX”.

Under hösten 2016 bytte man dock namn på produkten igen till ”Dynamics 365 for Operations”. Anledningen var inte i första hand att skapa ett kortare namn 😀 utan att tydliggöra strategin med att ha en komplett integrerad programflora av affärsapplikationer under namnet Dynamics 365. Operations-delen är alltså fortfarande samma produkt (AX version 7) men man har tydliggjort att det är en del av en större produktsvit som i dagsläget är uppdelad i 7 delprodukter:

Dynamics 365 for Sales

Hette tidigare Dynamics CRM och är den klassiska lösningen för att hantera leads, affärsmöjligheter, offerter och affärsförslag samt Orders och Fakturor. Dynamics CRM har ju redan sedan tidigare varit en väl utvecklat Cloud-lösning, så steget över till att göra det till en Dynamics 365-lösning har varit väldigt litet.

Dynamics 365 for Customer Service

En helt ny produktsvit som släpptes i juli 2016. Produkten innehåller lösning för traditionell kundservice med supportdesk och ärendehantering.

Dynamics 365 for Operations

Den produkt som tidigare gick under namnet Dynamics AX. Övergången till namnet 365 for Operations (hösten 2016) har inte inneburit någon förändring av moduler eller innehåll i produkten – det är fortfarande Dynamics AX som utgör kärnan.

Dynamics 365 for Financials

Utgörs av applikation för att hantera Redovisning. För att krångla till det lite så är inte Financials en enda produkt; Dynamics 365 finns i två varianter – en för mindre företag (Business Edition) och en för större företag (Enterprise Edition). I Business-licensen så är det NAV som utgör Financials, i Enterprise-licensen så är det AX som utgör Financials.

Dynamics 365 for Field Service

En relativt ny produkt för att hantera Installation, Reparation och Underhåll. Innehåller också stöd för arbetsordrar, statusrapportering etc för servicetekniker ute på fältet.

Dynamics 365 for Project Service Automation

Ger möjligheter att hantera projekt inne i Dynamics på ett liknande sätt som i Microsoft Project. Har stöd för processer kring utvecklingsprojekt, resurskrävande projekt, för att hantera tid- och utlägg samt att hantera kundfakturering av projekt.

Dynamics 365 for Marketing

Marketing-området är i skrivande stund (juni-17) något oklart innehållsmässigt. Microsoft bygger på en ny lösning som ska lanseras under 2017, detta som en följd av att de ”avslutat” sin Marketing-modul som ingick i CRM.

Icone-Dynamics-365.png

Dynamics 365 for Operations delar i stort samma logik och funktionalitet som AX 2012 R3 men innehåller en stor mängd nyheter ändå. Det som är det mest uppenbara är givetvis det helt nya gränssnittet, men här finns också en stor förändring för exempelvis utvecklare och för integratörer.

Läs mer om Dynamics 365 for Operations i iStones bok som sammanfattar både nyheter för proffs och affärsanvändare. Boken kan du köpa online i valfri webb-bokhandel eller så kan du beställa den kostnadsfritt genom oss!

Beställ ditt kostnadsfria exemplar av boken här

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg.  Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down