<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kuidas on omavahel seotud tänapäeva tehnoloogiaturu tõusev täht asjade internet ning ettevõtete digitaliseerituse tase? Milliseid võimalusi loob äritarkvara ja asjade interneti ühendamine ning mida peaksid ette võtma ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta asjade interneti andmevoogusid, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Tööstusettevõtete digitaliseerituse tase, sealhulgas valmisolek digipöördeks, ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvarade (ERP, EAM, jne.). Digitaliseerituse taset ettevõttes väljendab digitaalsete tehnoloogiate ja andmevoogude integreerimine äritegevusse. Selle kasvades suurenevad näiteks töötajate andmeteadlikkus ja andmetel põhinevate otsuste tegemine. Digitaliseerituse tase on digipöörde aluseks.

Digipööre muudab ärimudelit nõnda, et digitaalne info saab ettevõtte põhitegevuse aluseks. Selle eesmärgiks on esitada kliendile parem väärtuspakkumine, kasutada paremini olemasolevaid ressursse, tõhustada ettevõtte protsesse jpm.

Asjade interneti ettevõte on käitatud digitaalsete andmevoogude poolt. Erinevate ettevõtte süsteemide integreerimine (näiteks majandustarkvara, tootmis- ja teenindustarkvara, sensorite andmevood) on hädavajalik nendele ettevõtetele, kes soovivad edukalt tegeleda asjade interneti toodetega ja kiiresti kasvada.

Võtmetegur on äritarkvara kasutamise tase

Uuringud näitavad, et tööstusettevõtte digitaliseerituse tase ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvara kasutamise taseme. Uuringus (IFS, 2017) osalenud tööstusettevõtted vastasid muu hulgas kahele küsimusele:

  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara (ERP, EAM, jms.) toetab asjade interneti andmevoo kasutamist?
  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara toetab digipööret?

 V2-180829977

Vastavalt uuringule ilmnes, et need ettevõtted, kes vastasid, et äritarkvara valmistas neid hästi ette digipöördeks, kasutasid ka rohkem asjade interneti andmevoogusid oma ärisüsteemides. Ehk avaldus tugev korrelatsioon selle vahel, kui hästi äritarkvara toetas digitaalset pööret ja asjade internetti.

Väikestel ettevõtetel on eelised

Siin on hea võimalus ka väiksematele ettevõtetele, kuna nende süsteemid pole nii keerulised ja neil on tõenäoliselt ka vähem erinevaid tarkvarasid, võrreldes suurtega. Viidatud uuringus tõdetakse, et suurtel ettevõtetel võib küll olla rohkem sensoreid, kuid sensoritelt tulevad andmevood ei olnud nii hästi integreeritud ärisüsteemidega.

Seega, ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta väga hästi asjade interneti andmevoogusid ja digipööret, peaksid tagasi pöörduma joonestuslaua juurde ja vaatama üle oma äriprotsessid ning äritarkvara. Selleks, et paremini rakendada asjade interneti potentsiaali, peavad ettevõtted mõtlema sellele, kuidas asjade interneti andmevoogusid kasutada ärikontekstis, mis tähendab tihedamat integratsiooni äritarkvaraga.

Kuna asjade internet võimaldab kiiret kasvu, siis on vajalik, et äritarkvara oleks võimeline eri allikatest tulevaid suuremaid andmevoogusid vastu võtma ja töötlema – selleks, et ärijuhid saaksid infot äriliselt mõtestada ja teha selle põhjal õigeid otsuseid. 

Artikkel on avaldatud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemalehel.

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier.  
Hiljuti osalesin põnevas vestlusringis, kus üks tootmisettevõtte juht rääkis, kuidas nende ettevõttes arendatakse paberivaba ladu. Teise ettevõtja sõnul on tema firma eesmärk hoopis saavutada tootmine, kus ladu üldse ei olegi, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.
Müügifunktsioon on äri alus. Kui pole müüki, siis pole ka ahelas järgnevatel funktsioonidel midagi teha. Samas kipub müük olema mõneti tänamatus rolli, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerirmisekspert Marko Seier.
Lihtsaim ärimudel „ostan odavalt ja müün kallilt“ on jätkuvalt toimiv mõningates valdkondades, kuid järjest enam tekib vajadus pakkuda kliendile lisaväärtust, kas siis erinevatest komponentidest valmistoodet pakkudes või seda kliendi soovide kohaselt ümber komplekteerides.
Asjade interneti ehk Internet of Things (IoT) toodete/teenuste pakkumine annab ettevõttele suure konkurentsieelise ja kasvupotentsiaali. Samas kasvab vajadus hallata järjest suurenevaid andmehulkasid, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down