<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kuidas on omavahel seotud tänapäeva tehnoloogiaturu tõusev täht asjade internet ning ettevõtete digitaliseerituse tase? Milliseid võimalusi loob äritarkvara ja asjade interneti ühendamine ning mida peaksid ette võtma ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta asjade interneti andmevoogusid, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Tööstusettevõtete digitaliseerituse tase, sealhulgas valmisolek digipöördeks, ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvarade (ERP, EAM, jne.). Digitaliseerituse taset ettevõttes väljendab digitaalsete tehnoloogiate ja andmevoogude integreerimine äritegevusse. Selle kasvades suurenevad näiteks töötajate andmeteadlikkus ja andmetel põhinevate otsuste tegemine. Digitaliseerituse tase on digipöörde aluseks.

Digipööre muudab ärimudelit nõnda, et digitaalne info saab ettevõtte põhitegevuse aluseks. Selle eesmärgiks on esitada kliendile parem väärtuspakkumine, kasutada paremini olemasolevaid ressursse, tõhustada ettevõtte protsesse jpm.

Asjade interneti ettevõte on käitatud digitaalsete andmevoogude poolt. Erinevate ettevõtte süsteemide integreerimine (näiteks majandustarkvara, tootmis- ja teenindustarkvara, sensorite andmevood) on hädavajalik nendele ettevõtetele, kes soovivad edukalt tegeleda asjade interneti toodetega ja kiiresti kasvada.

Võtmetegur on äritarkvara kasutamise tase

Uuringud näitavad, et tööstusettevõtte digitaliseerituse tase ja asjade internet on omavahel tihedalt seotud läbi äritarkvara kasutamise taseme. Uuringus (IFS, 2017) osalenud tööstusettevõtted vastasid muu hulgas kahele küsimusele:

  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara (ERP, EAM, jms.) toetab asjade interneti andmevoo kasutamist?
  • Kui hästi ettevõtte äritarkvara toetab digipööret?

 V2-180829977

Vastavalt uuringule ilmnes, et need ettevõtted, kes vastasid, et äritarkvara valmistas neid hästi ette digipöördeks, kasutasid ka rohkem asjade interneti andmevoogusid oma ärisüsteemides. Ehk avaldus tugev korrelatsioon selle vahel, kui hästi äritarkvara toetas digitaalset pööret ja asjade internetti.

Väikestel ettevõtetel on eelised

Siin on hea võimalus ka väiksematele ettevõtetele, kuna nende süsteemid pole nii keerulised ja neil on tõenäoliselt ka vähem erinevaid tarkvarasid, võrreldes suurtega. Viidatud uuringus tõdetakse, et suurtel ettevõtetel võib küll olla rohkem sensoreid, kuid sensoritelt tulevad andmevood ei olnud nii hästi integreeritud ärisüsteemidega.

Seega, ettevõtted, kelle ärisüsteemid ei toeta väga hästi asjade interneti andmevoogusid ja digipööret, peaksid tagasi pöörduma joonestuslaua juurde ja vaatama üle oma äriprotsessid ning äritarkvara. Selleks, et paremini rakendada asjade interneti potentsiaali, peavad ettevõtted mõtlema sellele, kuidas asjade interneti andmevoogusid kasutada ärikontekstis, mis tähendab tihedamat integratsiooni äritarkvaraga.

Kuna asjade internet võimaldab kiiret kasvu, siis on vajalik, et äritarkvara oleks võimeline eri allikatest tulevaid suuremaid andmevoogusid vastu võtma ja töötlema – selleks, et ärijuhid saaksid infot äriliselt mõtestada ja teha selle põhjal õigeid otsuseid. 

Artikkel on avaldatud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemalehel.

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down