<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Organisasjoner rundt om i verden ønsker stadig mer å flytte infrastrukturen til skyen og høste fordelene med moderne SaaS- og PaaS-løsninger. En generell bekymring er imidlertid at migrasjonen vil forstyrre deres eksisterende tjenester, forlenge driftsstans og øke risikoen for feil. Uten dyktige ressurser eller fraværet av en pålitelig partner for å administrere migrasjonen, får du en tøff start på overgangsprosjektet.

Det er her Columbus Azure Cloud Infrastructure Transition Service kommer inn.

Vår strukturerte, "lift and shift" tilnærming gir deg muligheten til å migrere dine infrastrukturkomponenter og andre workloads til skyen i ditt eget tempo. Denne trinnvise tilnærmingen betyr at du kan fortsette å bruke de eksisterende applikasjonene, integrasjonene, tilpasningene, funksjonalitetene og arbeidsflytene slik som den er, mens du utnytter skyens fordeler.

Hvis du vil høste fordelene av skymiljøet fra første dag, hjelper vi deg med omstrukturere dine applikasjoner, infrastruktur og workloads. Omstruktureringen gir deg tilgang til moderne arbeidsflyt og funksjoner som gjør virksomheten din smidig, skalerbar og fremtidssikker.

Global Website -Migrate to Microsoftazur

 

seamline
Effektiviser overgangen
Migrer en tjeneste av gangen og omstrukturer infrastrukturkomponentene dine - arbeidsmengder, applikasjoner, operativsystemer, nettverk, servere og datatilbehør på stedet - i ditt eget tempo. Avhengig av kompleksiteten til infrastrukturen din på forhånd, anbefaler vi den beste tilnærmingen, utarbeider et detaljert veikart og holder deg gjennom hele skyturen.

Ensure compliance
Sikre compliance
Når Microsoft administrerer Azure-infrastrukturen, er dine verdifulle bedriftsdata og forretningsmessige eiendeler beskyttet av intelligente trusselregistrerings- og responsverktøy, avanserte sikkerhetskontroller og tilpassede maskinvare- og firmwarekomponenter. Denne flerlags beskyttelsen betyr at organisasjonen din alltid overholder bransjens regulatoriske mandater, selskapets policyer og krav til informasjonssikkerhet.

Increase efficiency
Øk effektiviteten 
Skyinfrastrukturen gir deg et alternativ å bruke tredjeparts Office 365, SQL-servere, sikkerhetsapplikasjoner, maskinvare, nettverk, lokale fasiliteter og annet IT-relatert utstyr som en tjeneste. Legg til nye applikasjoner, muligheter og integrasjoner ved å utnytte IaaS, PaaS eller SaaS, avhengig av dine forretningsbehov.

Vil du vite mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down