<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Mange virksomheter sliter med å systematisk konvertere den enorme datamengden til verdifull innsikt. Innsikt som styrker beslutningsprosesser er nøkkelen til å forbedre den daglige driften og opprettholde konkurransefortrinnet, som er avgjørende for enhver organisasjon.

Columbus fører an for digital transformasjon ved å gi virksomheten muligheten til å ta beslutninger basert på sanntidsdata. Våre metoder bygger på mange års erfaring med implementering av beslutningsstøtteløsninger – både for B2C og B2B - slik at du får et nytt nivå av oversikt og alltid oppdatert kunnskap om resultater knyttet opp mot definerte forretningsmål.

Kostnadsreduksjon med avansert analyse

Løs utfordringer knyttet til datalagring, integrasjon og tilgjengelighet ved å sikre at dataene blir raffinert og forbedret i henhold til organisasjonens behov.

Mersalg

Bruk verdifulle kundedata til å opprette og forbedre tradisjonelle modeller. Dette vil hjelpe deg med å selge flere løsninger samtidig som kundenes behov ivaretas.

Konkurransefortrinn

Lag prediktive analysemodeller ved å bruke flere datapunkter gjennom maskinlæring og kunstig intelligens.
Tom Sjølie

Tom Sjølie

Analytic & Business Insight expert

Vil du vite mer?

Norconsult Informasjonssystemer konverterer data til verdifull innsikt i sanntid

Columbus hjelper Norconsult Informasjonssystemer med å få en oversikt og et detaljert perspektiv ved hjelp av Microsoft Power BI, og innsikt i sanntid for å få full oversikt over salgsavdelingen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down