<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
Ny informasjon kan endre eller påvirke prosessene i selskapet, noe som betyr at man må hele tiden må vurdere om man må endre prosesser for kontinuerlig ha en optimalisert virksomhet. Risiko kan komme fra flere kilder, fra usikkerhet på finansmarkedet, utfordringer i prosjekter (i flere faser - design, utvikling, produksjon eller i utviklingen av produktets livssyklus), lovendringer, kredittrisiko, ulykker, naturkatastrofer eller fra uventet hold.

Columbus hjelper deg med å administrere GCR (Governance, Risk & Compliance) gjennom strategisk og taktisk konsultasjon, kombinert med våre opplysningstjenester. Columbus har mer enn 28 års erfaring fra din bransje kombinert med teknisk kompetanse i flere bransjer.

IT Compliance

Overholder du GDPR? Eller, hva vil være den neste lovgivningen som vil påvirke virksomheten din? Columbus sikrer at du er forberedt på disse endringene.

Øk produktiviteten og reduser kostnadene

Standardiser dine interne prosesser og sørg for at GCR-strategien din er implementert, for å øke produktiviteten og holde kostnadene nede.

Høy datasikkerhet

Administrer dataene dine sikkert ved hjelp av kontrollfunksjoner, revisjonssporing og filkryptering.

Vil du vite mer?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down