<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

God endringsledelse er en forutsetning for digital transformasjon

Ingen liker endringer uten å ha forståelse og aksept for at de er riktige å gjennomføre! God endringsledelse skaper engasjement og oppslutning om strategiske endringer i en organisasjon. Digital transformasjon betyr ofte større teknologiske forandringer og nye måter å arbeide på, men verdiskapingen skjer ikke uten at hele organisasjonen er med på laget.

Columbus har omfattende erfaring med slike prosjekter. Våre rådgivere er klare for å benytte sin erfaring innen endringsledelse, bransjekunnskap og teknologiske ekspertise for å bidra til å utvikle organisasjonen din og skape varige verdier.

Enten det er migrasjon av ERP til skyen, system-oppgraderinger eller implementeringer av CRM- eller e-commerce-løsninger, må de oppfattes som prosjekter som skal forbedre kjernen i forretningsprosessene dine. Og ikke bare som IT-prosjekter!

 

Har du gjort en grundig kartlegging av hva prosjektet vil bety for bedriften din? Deler virksomhetens viktigste interessenter dine mål? Er du sikker på at du vil oppnå målene du har satt for prosjektet? Har du sett for deg de økte verdiene du kan oppnå ved å forbedre avkastningen på investeringen? Det er noen av spørsmålene du bør ha vurdert før du setter i gang et endringsprosjekt.

Columbus tilbyr en omfattende verktøykasse av rådgivingstjenester for å planlegge, gjennomføre og hjelpe deg med å nå dine mål. Med vårt helhetlige forretningsperspektiv vil vi guide og bistå deg når du endrer og transformerer organisasjonen din.

Rådgiving utviklet for våre nøkkelbransjer

Vi er spesialister i å transformere bedrifter sammen med ledelsen og de ansatte, hvor målet er å til å gjøre virksomheten til ledende i sine bransjer. Her finner du mer informasjon om bransjene vi har spesialisert oss på.

 

Strategisk rådgiving

Digital rådgiving med en klar strategi og en verktøykasse med gjennomprøvde tjenester vil være utgangspunktet for å utvikle et godt og tydelig veikart for at du skal oppnå dine mål. Sammen med oss vil du være godt forberedt for å komme dit du ønsker. Og vi vil hjelpe deg å komme helt i mål.

Lede en verdiskapende forretningskultur

Bygge klar, modig og overbevisende visjon for å skape engasjement og verdier

Planlegge endringstempo, veikart og sikre engasjement

Fokusere på verdi i hver eneste endring og kontinuerlig oppfølging og måling av effekt

Tilby prinsipper for verdiskapingsledelse

Identifiserer nye områder for verdiskaping, samt potensiale for økt verdiskaping i eksisterende forretningsmodell

VÅRE STRATEGITJENESTER

Endringsledelse

Et suksessfullt prosjekt er avhengig av grundige forberedelser som sikrer aksept og forståelse hos de viktigste interessentene for prosjektets forretningsmål. For å realisere verdiene i endringsprosjektet må det skapes en engasjert organisasjon som lykkes med å realisere identifiserte forbedringsområder.

Skape et solid fundament for suksess i transformasjonsprosjektet

Vurdere eksisterende arbeidsprosesser og identifisere muligheter, problemer og krav

Etablere og formidle endringsvisjon gjennom hele transformasjonen

Utvikle skreddersydd plan og organisasjon for gjennomføring av endring

Utvikle endringsreiser tilpasset din virksomhets behov

Gjennomfør en målrettet transformasjon og oppnå forventet verdirealisering

Espen Strømme

Espen Strømme

Business Executive Strategy & Change

Vil du vite mer?

Våre suksesshistorier

Les mer om hvordan vi har bidratt til å håndtere endring og skape verdier hos selskaper.

Innsikt om endring og ledelse

Ta et dypdykk inn i endringsledelse og transformasjon av virksomheter. Her er noe godt innhold fra våre rådgivere.right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down