<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Columbus og GS1 Norway har inngått en avtale om å invitere til kundeevents på GS1 Smart Centre. Her vil kundene få muligheten til å teste og oppleve RFID-teknologiens gevinster i praksis.

– Vi vil invitere kundene til GS1 Smart Centre for å ha workshops med deres eksperter og praktisk læring rundt smart bruk av informasjonsteknologien for å effektivisere handel- og logistikkprosesser, globalt og lokalt, sier Espen Enger, leder av M3 i Columbus Norge.

GS1 er en global medlemsstyrt organisasjon som utvikler globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1-standardene gir fordeler i mer enn 20 bransjer. 

– I Norge er våre viktigste sektorer dagligvare, helse, bygg, anlegg og eiendom, energi og fiske og havbruk, sier Anders Askevold, som leder GS1 Smart Centre og GS1 sitt partnerprogram.

Partnerskap GS1.

Fra venstre: Espen Enger, direktør M3 og Anders Askevold, leder GS1 Smart Centre og partnerprogram.

Tøffere krav til klimadokumentasjon

I slutten av mars i år kom EU-kommisjonen med forslag som skal gjøre bærekraftige produkter til den nye normen i EU. *De vil forbedre sirkulære forretningsmodeller og styrke forbrukernes evne til å ta miljøvennlige valg i det grønne skiftet. Det vil også komme strengere krav på datakvalitet knyttet til hele livssyklusen til produkter (Kilde: European Commission - Press release).

– De globale aktørene jobber aktivt med bærekraft og det er på agendaen i alle store selskaper. Det er bare spørsmål om tid før alle må ta i bruk teknologi for å møte kravene om dokumentasjon på produkter de selger. GS1 sine standarer hjelper deg å oppfylle disse kravene, sier Anders.

RFID-teknologiens gevinster

Columbus inviterer nå kunder til GS1 Smart Centre for å gi dem en unik mulighet til å teste og oppleve RFID-teknologiens gevinster i praksis.

– Vi utvikler en agenda tilpasset det enkelte selskap og bransje slik at de får best mulig utbytte, understreker Espen Enger.

Workshop GS1

Espen Enger ønsker velkommen til kundeeventet i slutten av april.

 

RFID står for radiofrekvensidentifikasjon og er teknologi som identifiserer objekter, som f.eks. et produkt. RFID-brikker festes på objekter og er tilgjengelige i ulike materialer, former, størrelser og design. Det er en metode for å lagre og hente data, og det kan brukes til å automatisere prosesser eksternt og internt. Med ERP-systemet Infor CloudSuite og RFID-teknologien er mulighetene til å digitalisere og automatisere langt større.

– RFID er en teknologi for å fange data fra ulike objekter og sende informasjonen videre til cloud. Denne måten og fange data på øker kvaliteten på dataene og muliggjør nye og mer effektive prosesser, sier Anders.

Espen sier riktig bruk av teknologien kan være særdeles verdifullt for kundene for å forbedre vare- og informasjonsflyt.

– ­Det heter seg at data er den nye oljen og det er vi i Columbus overbevist om. Det forutsetter at du klarer å navigere riktig med tanke på forretningsutvikling og bruk av teknologi for å fange opp og benytte dataene på en hensiktsmessig måte for egen bedrift og ikke minst samfunnet.

– Teknologien gjør det mulig å spore produkter gjennom hele livssyklusen ved å aktivt hente inn ny produktinformasjon og dermed redusere svinn. Med RFID-teknologien kan du kartlegge når og hvor det skjer endringer på produktet i forsyningskjeden. Slik kan man fange opp mangler og skader tidlig, og unngå unødige kostnader. Ringvirkningen av det er læring og effektiviserte logistikkprosesser, sier Espen.

 

 

* Kilde: European Commission - Press release

Emner

Tips til lesing

Columbus og Logiq har inngått et strategisk samarbeid for å sikre at nye og eksisterende felles kunder blir godt ivaretatt på sin digitale reise. Sammen vil selskapene kunne tilby standardiserte løsninger og integrasjoner for elektronisk handel. Effektene for våre kunder inkluderer full sporbarhet i verdikjeden, mindre manuelt arbeid, og mindre feil og mangler i handelsdokumenter.
Innovasjon, effektivitet, stabilitet og sikkerhet er sentrale stikkord når Jernia går til skyen med Infor CloudSuite. – Dette prosjektet blir viktig for å styrke vår konkurransekraft og evne til å utvikle og fornye virksomheten, sier Sondre Eftedal, CIO og teknologidirektør i Jernia.
Med mål om å standardisere og effektivisere forretningsprosesser globalt med de siste digitale teknologiene, har BioMar, en ledende bærekraftig akvakulturfôrprodusent, valgt Columbus som en strategisk partner for å re-implementere Infor CloudSuite Food & Beverage ERP-systemet i skyen. Løsningen vil gi over 550 M3-brukere i 13 land muligheten til å jobbe mer effektivt med en fremtidssikker digital plattform innen 2023.
Norsk Kylling vil lage verdens beste næringsmiddelverdikjede. Columbus leverer ERP-systemet som gjør at kyllingprodusenten kan lykkes.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down