<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Columbus inngikk 16. mars en avtale hvor den russiske forretningsenheten er overført til ledelsen i Columbus Russland.

Det er umulig å ikke bli berørt, bekymret og lei seg over tragedien vi ser utspille seg i Ukraina. Det ble derfor ikke mulig for konsernet å fortsette sin virksomhet i Russland, sier Erling Schjetne, leder for Columbus Norge.

Avtalen betyr at Columbus kan avslutte all virksomhet med umiddelbar virkning. Overføringen trer i kraft 16. mars 2022 og Columbus’ virksomhet og merkevare i Russland opphører samtidig.

– Vi er sjokkerte vitner til Russlands invasjon av Ukraina og den går imot alt vi står for i Columbus, sier Søren Krogh Knudsen, CEO i Columbus.

– Det er en trist situasjon fordi vi har hatt vellykket virksomhet i Russland siden 1997 med 213 lojale ansatte. Men det er ikke forenlig med våre verdier å ha virksomhet i landet nå og vi har derfor arbeidet med en løsning som gjør at vi kan forlate det russiske markedet umiddelbart, sier Krogh Knudsen.

Avslutter alle forbindelser

Denne avtalen følger selskapets beslutning fra begynnelsen av mars hvor det ble besluttet at alt nysalg og nyrekruttering i Russland skulle stoppes, samt at den russiske enheten ble koblet av selskapets IT-systemer.

Management-kjøpet av den russiske virksomheten har en ramme på 2,6 MNOK, omfatter 213 lokalt ansatte og virksomhet i Moskva, St. Petersburg og Nizhni Novgorod.

Bistår lokalt

Columbus har også et mindre antall tilknyttede konsulenter i Ukraina hvor selskapet bistår med hjelp til å forlate Ukraina og losji. Familiene som har kommet ut bor foreløpig hos Columbus-ansatte i Polen. Det er forventet at flere flyktninger vil komme og Columbus-ansatte i Norden har tilbudt både husly og overnatting.

– I denne vanskelige situasjonen er det gledelig å se hvor mange privatpersoner og bedrifter som stiller opp for å hjelpe ukrainere på flukt, sier Erling Schjetne. 

 Columbus har støttet frivillige organisasjoner med betydelige beløp, både sentralt og i de enkelte landene selskapet er representert.

– I Norge har vi valgt å støtte Redd Barna og Flyktninghjelpen. Disse organisasjonene er representert i Ukraina, samtidig som de hjelper kvinner, barn og eldre som er på flukt, sier Schjetne.

 

 

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down