<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ullvareprodusenten Devold of Norway oppgraderer til Dynamics 365, og har valgt Columbus Norge som leverandør av ERP-prosjektet.

– Vi er klare for neste steg i den digitale reisen og med krav til en ny skyløsning har vi valgt å oppgradere fra AX2012 til D365, sier prosjekteier i Devold of Norway, Kari Mette Ski.

Tett samarbeid over tid

Ski forteller at Devold har hatt en eventyrlig vekst de siste tjue årene, og at selskapet passerte en halv milliard i omsetning i fjor.

– For å kunne håndtere en slik vekst er selskapet avhengig av skalerbare og fremtidsrettede digitale løsninger, forklarer hun. 

Samarbeidet med Columbus startet allerede i 2017 da Devold innførte Microsofts AX 2012.

– Vi vurderte kunnskapen og erfaringen som Columbus hadde vist under og gjennom innføringen av AX 2012 som avgjørende for å sikre en så effektiv prosess som mulig med implementering av D365, forteller Ski. 

027DevoldX-FotoCopyright PederOttoDybvik-1

Foto: Devold of Norway. Fabrikken i Langevåg. 

D365 ble valgt for å kunne gi brukerne en løsning som ligger tett opp mot dagens løsning, men med færrest mulig endringer. Samtidig legger det til rette for videre digital utvikling, legger hun til.

– Columbus skal levere en helhetlig løsning som dekker all funksjonalitet, sier Engagement Director i Columbus, Kjell-Magne Ramsli. 

For Devold betyr dette alle steg i prosessen fra innkjøp av råvarer, produksjonen og salg til kunde, med andre ord «fra sau til ferdige produkter».

– Etter flere års samarbeid med Devold kjenner vi både selskapet og bransjen godt, sier Ramsli.

Tid, kost og kvalitet utgjør en viktig del av skyløftet

Første trinn i prosjektet er en løsning som støtter de prosesser Devold of Norway har i AX 2012 i dag, enten gjennom bruk av standardfunksjonalitet i D365 eller tilpasninger som ble gjort i AX2012, men med endringer der dette er nødvendig.

– Løsningen gir oss et godt fundament for å fortsette den digitale utviklingen. Parallelt med pågående prosjekt er vi oppmerksomme på hva D365 åpner opp for av muligheter som igjen vil utløse nye digitale delprosjekter, sier Ski.

– Devold blir drevet av kvalitet, optimalisering og effektivisering gjennom hele verdikjeden, dette betyr også at vi må ha fokus på velfungerende og fremtidsrettede digitale løsninger, utdyper hun.   

Tid, kost og kvalitet er alle svært viktige faktorer for gjennomføringen av prosjektet.  

– Vi er en helårs leverandør, men vintersesongen er fortsatt den viktigste sesongen, derfor er tidslinjen kritisk for kapasiteten i organisasjonen. Prosjektet skal være gjennomført og klar for go-live 8. april neste år, sier Ski.

Godt forberedt i organisasjonen

Et slik stort prosjekt krever et velfungerende prosjekt-team, både internt på Devold og sammen med Columbus.

Når en skal samarbeide såpass tett over så lang tid, er det avgjørende at prosjektorganisasjonen fungerer godt, forklarer Ski.

Det gjelder både på det tekniske og det menneskelige plan, og gjensidig tillit er avgjørende.  

Kari Mette Ski

– Vi opplever Columbus som en solid leverandør som lytter til våre ønsker og behov. Det er en leverandør vi kan kommunisere åpent og direkte med, sier Ski.

Dette er viktig for å sikre at begge parter har en felles forståelse for alle krav, fremdrift, løsninger, utfordringer og risiko som kan følge med prosjektet.  

For å forberede internt for prosjektet ble hele organisasjonen i Devold of Norway informert straks styret hadde besluttet å gjennomføre prosjektet. 

Foto: Kari Mette Ski

– Ved oppstart av prosjektet samlet vi alle i prosjektet på fabrikken vår i Litauen, både interne og leverandører, til et kick-off. I etterkant av dette har det vært gitt og gis løpende informasjon til prosjektorganisasjonen, alle ansatte i selskapet, ledergruppen og styret i Devold, sier Ski. 

En nytenkende og historisk fabrikk   

Den nye ERP-kontrakten ble signert ved hovedkontoret til Devold of Norway i Langevåg. Her fikk VP Dynamics i Columbus, Eivind Hagen, et innblikk i historien bak Devold som kan spores tilbake til 1800-tallet.

– Jeg må si jeg ble stolt av å høre om historien til Devold. Det er unikt for oss i Columbus at Devold lar oss få være en del av dette, sier han. 

Ski forteller videre om Ole Andreas Devold som etablerte selskapet i 1853.

– Han var en nytenkende industrileder og svært tidlig ute med datidens nyvinninger som telefon, vannkraft og elektrisk lys. Devold er den eldste trikotasjebedriften i Europa som fortsatt er i drift, og som gjennom alle år har produsert klær av ull, sier hun. 

Frem til årtusenskiftet, ble alt produsert på Devold fabrikken i Langevåg, og lenge var alle produktene basert på norsk ull. I begynnelsen var kolleksjonen først og fremst rettet mot de som levde og arbeidet langs den værbitte kysten i Norge. Etter hvert kom det også produkter for aktive turfolk.

Devoldfabrikken_3B7A8331_fotoKristinStoylen

Foto: Devold selger utstyr til aktive turfolk. 

Devold er i dag en produsent av klær med ull som hovedmateriale, i hovedsak til aktive mennesker i alle aldre. I dag benyttes merino ull fra blant annet New Zealand til undertøy og de produktene som krever en finere ullkvalitet, men det benyttes fortsatt noe norsk ull til originale gensere.

– Devold har fra tidenes morgen vært en foretrukket leverandør til krevende ekspedisjoner. Vi har hele tiden hatt egen produksjon, men rundt årtusenskiftet ble produksjonen flyttet fra Devoldfabrikken i Langevåg til egen fabrikk i Litauen som i dag har rundt 350 ansatte, sier Ski.

Forretningssystemet som Columbus skal levere til Devold of Norway omfatter også produksjonsselskapet i Litauen og den nasjonale og internasjonale salgsorganisasjonen.

Tverrfaglig i organisasjonen

Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid internt hos Columbus, der Dynamics, e-commerece, data & analytics og support-team sammen utgjør en god breddekompetanse i arbeidet frem mot sluttleveransen. 

– Vi er de største i Norge på Dynamics365, og har en verdifull innsikt og kompetanse som blir viktig for dette prosjektet, understreker Eivind Hagen hos Columbus.

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down