<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Norsk Kylling vil lage verdens beste næringsmiddelverdikjede. Columbus leverer ERP-systemet som gjør at kyllingprodusenten kan lykkes.

I tøff konkurranse fra over 20 andre leverandører, valgte Norsk Kylling Columbus som leverandør av nytt forretningssystem; Infor CloudSuite.

I innspurten stod det mellom ERP-leverandøren SAP og Infor CloudSuite. Anbudet ble avgjort etter at begge parter hadde besvart et relativt krevende use-case som gikk ut på å løse kundens unike verdikjede fra A til Å.

– Norsk Kylling har valgt en standardisert, multi-tenant skyløsning uten spesialtilpasninger. Derfor var viktig for Norsk Kylling å bli helt trygg på at Infor CloudSuite Food & Beverage, som inneholder en rekke ferdigkonfigurerte innstillinger tilpasset matvareindustrien, dekket kundens ønsker, krav og behov, sier Business Solution Director Infor CloudSuite, Per Christian Øen i Columbus.

Verdens beste næringsmiddelverdikjede

Norsk Kylling har som mål å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede, der god dyrevelferd står i fremste rekke. Nå skal Infor CloudSuite Food & Beverage, levert av Columbus, sikre enda bedre kontroll, kvalitet og effektivitet gjennom verdikjeden.

– Vi hadde kontroll før også, men nå får vi stålkontroll, sier IT-sjef Torfinn Utne i Norsk Kylling.

I fabrikken på Støren sør i Trøndelag produserer Norsk Kylling velsmakende kyllingprodukter under navnet Solvinge. Norsk Kylling eier også Hugaas Rugeri som gjør at selskapet har kontroll over hele verdikjeden, fra rugeeggproduksjon, fram til rugeri, slaktekyllingproduksjon og ferdigstilling av ulike kyllingretter som du finner butikkhyllene.

– ERP-systemet gir oss stålkontroll gjennom en kompleks verdikjede. Vi har om lag 150 leverandører fra tre ulike kategorier gårder som gir oss enten egg, rugeegghøner eller slaktekylling. Forretningssystemet dekker både rugeri og slakteri, kjøp og salg av egg og kylling. Nå får vi full kontroll over hele kjeden, og kan raskt dokumentere og spore transaksjoner fra jord til bord, forteller Utne.

Mindre svinn

Kontroll med sporing og dokumentasjon er fundamentet for å sikre en ansvarlig produksjon og god dyrevelferd. Som Norsk Kylling selv sier det: «En kylling som har det bra, smaker bedre.» 

– Tidligere ble mye av informasjonen samlet inn og håndtert manuelt noe som er tidkrevende og kan være kilde til feil. Med mer korrekt styringsinformasjon har vi redusert svinn, fått bedre kontroll over varebeholdningen og kan planlegge produksjonen bedre i forhold til markedsbehov, sier Utne.

IT-sjefen ramser også opp andre gevinster som spart arbeidstid og bedre omdømme.

Det er Columbus sitt norske team som har levert løsningen. Columbus-teamet består av Infor CloudSuite-spesialister med erfaring fra store næringsmiddel-kunder.

– Konsulentene fra Columbus har hatt full kontroll på implementasjonen og prosjektet er levert i henhold til plan og budsjett, forteller Utne.

Norsk Kylling har historie fra 1991 med slakting og foredling av kylling. I 2015 kjøpte Rema selskapet og siden er forretningen stadig videreutviklet, forbedret og tilpasset nye kvalitetskrav, lover, forskrifter og forsvarlig produksjon. Norsk Kylling eier også Hugaas Rugeri slik det er enklere å optimalisere hele verdikjeden. Med en ny fabrikk under bygging i Orkdal ble det viktig å få på plass et forretningssystem som også støtter produksjonsanlegget og ivaretar logistikk og vareflyt, vedlikeholdskontroll og automatisering av prosesser, transaksjoner og datafangst.

Les hele kundecaset

Om Norsk Kylling

Norsk Kylling AS er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Støren i Midtre Gauldal. Norsk Kylling er heleid av Rema, har 350 ansatte og omsetter for over 1 milliard kroner på produksjon og salg av hvitt kjøtt til det norske markedet. Den trønderske kyllingprodusenten omfatter både slakteri og Hugaas Rugeri som begge vil inkluderes i den nye ERP-løsningen sammen med nytt produksjonsanlegg.

Om Columbus

Columbus er en global IT-service og konsulentorganisasjon med mer enn 1600 ansatte og betjener 1100 kunder globalt. Columbus hjelper ambisiøse selskaper med å maksimere, transformere og fremtidssikre deres virksomhet digitalt. Columbus’ innovative løsninger og tjenesteportefølje “9 Doors to Digital Leadership®" leverer digitale ende-til-ende løsninger som cloud ERP, digital handel, Data & analytics samt Application Management som adresserer våre kunders livssyklus – og bærekraftskrav innen bransjer som retail, distribusjon, matindustrien og produksjon. Columbus ble etablert i 1989 og har hovedkontor i Danmark med kontorer og partnere over hele verden, og leverer løsninger og tjenester lokalt, men i global skala.

Emner

Tips til lesing

Ved å øke leveransekraften på Dynamics-plattformen er målet å være et slagkraftig alternativ for de aller største virksomhetene i Norge.
Columbus Norge vokste med over 40 prosent i 2020 og vant en rekke store, viktige kontrakter. Koronapandemien er en sterk driver i digital omstilling og vi har spesialisert oss på bransjer hvor omstillingen er sterkest, sier Erling Schjetne, adm. direktør i Columbus Norge.
E.A. Smith, som driver blant annet Bygger’n-kjeden, har inngått en omfattende avtale med Columbus om utvikling og leveranse av nye e-handelsløsninger for å styrke og sikre virksomheten fremover.
Tina Algkvist inntar rollen for å lede Columbus' globale forretningsområde Infor M3 med fokus på kunder, vekst og et styrket partnerskap med Infor.
Columbus har signert en global partnerskapsavtale med Litium, en skybasert digital handelsplattform bygget for fleksibilitet og vekst rettet mot store og mellomstore selskaper innen både B2B og B2C.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down