<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Den globale rekeprodusenten Stella Polaris velger Columbus Norge som leverandør til utviklingen av deres nye teknologiplattform. 

I sin søken etter en fremtidsrettet skyløsning har Norges største rekefabrikk, Stella Polaris, valgt Columbus og Infor CloudSuite Food & Beverage. Dette understøtter bedriftens strategi om å vokse og utvikles med basis i integrerte bransjeløsninger for næringsmiddelindustrien.

– Vi har et langsiktig utviklingsperspektiv og var på jakt etter en teknologiplattform som kan understøtte og sikre effektive prosesser, innhente riktige data for god styring og oppfølging innen alle deler av virksomheten, samt sikre en automatisert og optimalisert produksjon, sier økonomisjef i Stella Polaris, Tom Harry Klausen.

213631326_1756129184778042_8624564753272486717_n

Bilde: Produksjonsanlegget holder til i Kårvikhamn.

– Valget falt på Columbus som med sin kompetanse og gjennomføringsevne gir oss et system som tilfredstiller våre behov, sier Klausen.

Med blikket vendt fremover

Infor CloudSuite Food & Beverage er en bransjeløsning for næringsmiddelindustrien og en standardisert multi-tenant skyløsning. Dette sikrer at det er kontroll på kvalitet og effektivitet gjennom hele verdikjeden.

– Denne løsningen vil gi bedriften et solid fundament for å møte dagens behov, og samtidig imøtekomme fremtidig utvikling uavhengig av hvordan bransjen endrer seg, forteller Mads Stenbye, Head of Service Development, Business Line M3. 

Stenbye understreker at de såkalte beste praksis-prosessene innen matproduksjon allerede er på plass i bransjeløsningen. Dermed kan Columbus bistå Stella Polaris med å bestemme funksjonalitet og hvilke justeringer som må gjøres slik at den fullt ut passer deres prosesser og behov. Like viktig er det å sikre for at løsningen tas i bruk på best mulig måte av brukerne i Stella Polaris.

– Det er litt som når bedriften trenger et nytt hjemsted. Vi bygger ikke nytt fra bunnen av men flytter inn i gode, eksisterende rammer og kan nøye oss med å flytte noen skillevegger, forklarer Stenbye.

311568142_634020514980102_4302072078691543780_n

Bilde: Et ferskt Stella Polaris-rekesmørbrød. 

Mulit-tenant betyr at én enkelt programvareløsning og infrastrukturen rundt kan brukes av flere kunder. Det vil si at kundene deler samme programvare og database, men slik at hver kundes data er isolert og usynlig for de andre kundene som har tilgang samme programvare og databaseløsning.

Dette gir kunden fordelen ved at integrasjonen med andre systemer går lettere og at TCO er lav sammenlignet med konkurrentene.

En tydelig vekstambisjon

Stella Polaris produserer kaldtvannsreker og leverer kokte, pillede og frosne reker til dagligvarehandelen, storhusholdninger og industri over hele verden. Fabrikken startet som et tradisjonelt fiskemottak i 1968 og har i dag blitt en fullt automatisert produksjon med hovedfokus på bærekraft og mattrygghet.

 Automasjon og standardisering bidrar til å sikre kvalitet og en bærekraftig produksjon. I vår produksjon er rekene urørt av menneskehender fra det frosne råstoffet mates inn i tineren til rekene er ferdig pakket. Vi legger også vekt på tett oppfølging og informasjonsflyt mot kundene for å opprettholde høy grad av leveringssikkerhet og forutsigbarhet, forteller Klausen.

En tydelig vekstambisjon skapte behov for fornyelse av flere av de administrative dataløsningene og sørge for at disse inngår som en integrert del av virksomhetens totale systemlandskap.

14324196_339988029725505_374151835748858666_o

Bilde: Sannsynligvis er dette verdens mest automatiserte rekefabrikk.

Med Infor CloudSuite Food & Beverage vil Stella Polaris blant annet kunne plukke ut en pakke med sluttproduktet og spore tilbake til hvilken båt rekene kom fra umiddelbart.

– Det vil være en stor fordel for de som overvåker kvaliteten å kunne følge med i alle produksjonsprosesser på en effektiv måte for å oppdage feil som igjen kan ende i mulige tilbakekallinger, sier Stenbye.

 

Kontakt vår Senior Account Executive, Per Christian Karlsen om du ønsker å vite mer: 

✉️ perchristian.karlsen@columbusglobal.com 

 

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down