<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hensikten med usability er veldig enkel, å gi en positiv brukeropplevelse, øke brukertilfredsheten og produktiviteten. Og du kan forme systemet etter dine behov.

Usability er virkelig å utnytte teknologien  for å få verdiskapende løsninger i organisasjonen. Usability i M3 og Infor OS betyr enkelhet i bruk og øke brukervennligheten av systemet. Formålet er å sørge for at brukerne kan gjennomføre deres oppgaver mest mulig effektivt. Dette kan omfatte funksjoner som et intuitivt grensesnitt, enkle måter å navigere i systemet, automatiserte oppgaver og å gi brukerstyrt informasjon på riktig tidspunkt.

Målet med usability er å gi en positiv brukeropplevelse, øke brukertilfredsheten og produktiviteten. 

Du kan øke brukervennligheten

Teknologien i Infor OS har endret seg mye og den utvikles kontinuerlig. De som benytter Infor CS (Infor Cloud Suite) får hver måned ny funksjonalitet som kan endre og bedre brukergrensesnittet. Noe som betyr bedre muligheter for M3- brukere til å utnytte sin kompetanse og ressursene de har. For noen år tilbake var det systemet som definerte alle prosessene og rutinene brukerne måtte igjennom for å få ønsket output. Slik er det ikke lenger.   

shutterstock_1338055436

Nå kan du analysere hvordan systemet blir benyttet, og dermed få et godt grunnlag for å gjøre endringer, slik som å få noen prosesser automatisert, forbedre visuell informasjon og andre prosesser du vil endre.

Her kan du bruke usability for å forbedre disse funksjonene: 

 • Homepage og widgets 
 • Workflow 
 • Personaliseringer i M3 funksjoner som snarveier, regelbestemt utseende, hyperlinker, automation linker m.m. 
 • Script 
 • Eventbaserte hendelser 
 • Infor Document Manager (IDM) 
 • Context Apps 
 • Custom Search Prompt 
 • Brukerdefinerte felter 
 • Enterprise Search 
 • H5 SDK / Mashup

Infor OS

Infor OS

Her vil du kunne finne informasjon om noen av områdene og få litt inspirasjon: M3 Usability blogs

Slik lykkes du med usability

Resultatet av den nye brukeropplevelsen vil være sterkest når man knytter sammen utnyttelsen av de ulike usability-områdene. Men det vil være å gape over for mye dersom man skal gjøre alt på en gang. 

Små steg med fokus på ett og ett område vil uansett gi en positiv effekt for brukerne. Alt handler om å få bedre informasjon og kunne gjennomføre prosessene på en mest effektiv måte ved færrest mulig tastetrykk. 

Columbus tilbyr kunder en Usability Lift, hvor vi sammen går igjennom hvordan dere benytter systemet og ser på hvordan usability kan gjøre hverdagen enklere for brukerne. Dette vil gi en rapport som vi går igjennom sammen og hvor dere prioriterer tiltak, enten per område eller per prosess. Vi tilbyr Usability Lift inkludert workshop og en rapport til fastpris.

shutterstock_384811729

Erfaringsmessig er det en god modell å ta for seg ett og ett område og fokusere på dette. Som eksempelvis Homepages eller IDM (Infor Document Manager). Vi går sammen igjennom bruken av eksempelvis IDM, og hvordan utnytte denne løsningen på en enda bedre måte. Denne metoden kan gjennomføres for alle usability-områdene separat hvor vi alltid fokuserer mot det overordnede målet. 

Vår erfaring er at et Usability Lift ofte sparer brukerne for mye tid og i tillegg får de bedre kontroll over avvik og kan ta grep. Dette kan gi seg utslag i f.eks. større kundetilfredshet. Ofte vil enkle grep kunne gi store besparelser og betale seg inn raskt. Ta gjerne kontakt med oss i dag om du vil vite mer eller inngå avtale om en workshop. 

Her vil du kunne finne informasjon om noen av områdene og få litt inspirasjon: M3 usability blogs

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down