<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hensikten med usability er veldig enkel, å gi en positiv brukeropplevelse, øke brukertilfredsheten og produktiviteten. Og du kan forme systemet etter dine behov.

Usability er virkelig å utnytte teknologien  for å få verdiskapende løsninger i organisasjonen. Usability i M3 og Infor OS betyr enkelhet i bruk og øke brukervennligheten av systemet. Formålet er å sørge for at brukerne kan gjennomføre deres oppgaver mest mulig effektivt. Dette kan omfatte funksjoner som et intuitivt grensesnitt, enkle måter å navigere i systemet, automatiserte oppgaver og å gi brukerstyrt informasjon på riktig tidspunkt.

Målet med usability er å gi en positiv brukeropplevelse, øke brukertilfredsheten og produktiviteten. 

Du kan øke brukervennligheten

Teknologien i Infor OS har endret seg mye og den utvikles kontinuerlig. De som benytter Infor CS (Infor Cloud Suite) får hver måned ny funksjonalitet som kan endre og bedre brukergrensesnittet. Noe som betyr bedre muligheter for M3- brukere til å utnytte sin kompetanse og ressursene de har. For noen år tilbake var det systemet som definerte alle prosessene og rutinene brukerne måtte igjennom for å få ønsket output. Slik er det ikke lenger.   

shutterstock_1338055436

Nå kan du analysere hvordan systemet blir benyttet, og dermed få et godt grunnlag for å gjøre endringer, slik som å få noen prosesser automatisert, forbedre visuell informasjon og andre prosesser du vil endre.

Her kan du bruke usability for å forbedre disse funksjonene: 

 • Homepage og widgets 
 • Workflow 
 • Personaliseringer i M3 funksjoner som snarveier, regelbestemt utseende, hyperlinker, automation linker m.m. 
 • Script 
 • Eventbaserte hendelser 
 • Infor Document Manager (IDM) 
 • Context Apps 
 • Custom Search Prompt 
 • Brukerdefinerte felter 
 • Enterprise Search 
 • H5 SDK / Mashup

Infor OS

Infor OS

Her vil du kunne finne informasjon om noen av områdene og få litt inspirasjon: M3 Usability blogs

Slik lykkes du med usability

Resultatet av den nye brukeropplevelsen vil være sterkest når man knytter sammen utnyttelsen av de ulike usability-områdene. Men det vil være å gape over for mye dersom man skal gjøre alt på en gang. 

Små steg med fokus på ett og ett område vil uansett gi en positiv effekt for brukerne. Alt handler om å få bedre informasjon og kunne gjennomføre prosessene på en mest effektiv måte ved færrest mulig tastetrykk. 

Columbus tilbyr kunder en Usability Lift, hvor vi sammen går igjennom hvordan dere benytter systemet og ser på hvordan usability kan gjøre hverdagen enklere for brukerne. Dette vil gi en rapport som vi går igjennom sammen og hvor dere prioriterer tiltak, enten per område eller per prosess. Vi tilbyr Usability Lift inkludert workshop og en rapport til fastpris.

shutterstock_384811729

Erfaringsmessig er det en god modell å ta for seg ett og ett område og fokusere på dette. Som eksempelvis Homepages eller IDM (Infor Document Manager). Vi går sammen igjennom bruken av eksempelvis IDM, og hvordan utnytte denne løsningen på en enda bedre måte. Denne metoden kan gjennomføres for alle usability-områdene separat hvor vi alltid fokuserer mot det overordnede målet. 

Vår erfaring er at et Usability Lift ofte sparer brukerne for mye tid og i tillegg får de bedre kontroll over avvik og kan ta grep. Dette kan gi seg utslag i f.eks. større kundetilfredshet. Ofte vil enkle grep kunne gi store besparelser og betale seg inn raskt. Ta gjerne kontakt med oss i dag om du vil vite mer eller inngå avtale om en workshop. 

Her vil du kunne finne informasjon om noen av områdene og få litt inspirasjon: M3 usability blogs

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

I Columbus har vi erfart at våre kunder på M3 bruker betydelige ressurser på output management, både de som fortsatt kjører on-prem og de som har gått over til skyen. For å lette jobben med output management for våre kunder, har vi i Columbus inngått et samarbeid med InterForm for å skape en fremtidsrettet og brukervennlig løsning.
Forbrukere med mer makt og nye krav, økt usikkerhet i matvareforsyningen og stadige reguleringsendringer fra myndighetene er bare tre av trendene matvareindustrien må forholde seg til. I dag trenger produsentene et bransjetilpasset forretningssystem som raskt understøtter store endringer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down