<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Markedssjefens rolle forbindes oftest med strategiske og kreative veivalg for å forsterke varemerket og støtte salgsorganisasjonen. Jo flere artikler og salgskanaler man har, og jo flere markeder og språk man arbeider på, desto vanskeligere blir det å formidle et klart bilde av hva bedriften tilbyr. Det blir også desto dyrere å håndtere alle tekster, bilder, grafer, logoer, relasjoner osv.

PIM og det digitale maskineriet

Utfordringen vokser eksepsjonelt i takt med at kundene møter flere produktvarianter i flere digitale og analoge kanaler. Et vitalt tannhjul i dette maskineriet er den såkalte PIM-prosessen (Product Information Management), som håndterer all informasjon om bedriftens produkter. For å maksimere resultatet til lavest mulig kostnad, har de fleste ledende B2C-bedriftene (og noen forutsigbare B2B-markedsledere) i dag utviklet et velsmurt digitalt maskineri. 

Samme produkt men ulike målgrupper

Mange B2B-bedrifter har omfattende produkt- og reservedelskataloger og det er ikke helt uvanlig at noen artikkelfakta eller prisinformasjon iblant presenteres på ulike måter i ulike kanaler. Kanskje på grunn av at IT-avdelingen mangler tid til å få alt riktig, eller fordi man mangler det overblikket som kreves. Slike feil kan koste både penger og kundenes tillit.

Unødvendige kostnader

En stor del av disse kostnader er usynlige, eller vanskelige å få oversikt over og derfor kan det iblant være vanskelig å tyde den eksakte avkastningen på en investering i en bedre løsning. Det blir ikke enklere av at det først og fremst er markedsavdelingen som ser nytten og verdien av dette, mens kostnaden for et nytt system ofte ender opp hos IT-sjefen.

I dag stiller mange bransjedatabaser krav til hvordan informasjon skal leveres inn og bedrifter må tilpasse seg etter det formatet som de velger å levere ut informasjon på. Derfor er det en stor effektgevinst i å ha en bra informasjonsmodell for å sende eller ta imot strukturert data.

Strategi, prosess og system

Det er store penger å spare og tjene på en gjennomtenkt PIM-løsning, men i hvilken ende skal man begynne? Et vanlig feilgrep er å gå direkte på den tekniske løsningen og begynne med å evaluere ulike systemer. For å optimere nytten av en investering i et PIM-system, er det helt nødvendig å først ta frem en gjennomtenkt PIM-strategi basert på bedriftens unike mål og forutsetninger. Deretter kan en utvikle den interne prosess som strategien krever. Med dette som grunnlag skal bedriften både organisere virksomheten optimalt og hente frem spesifikasjoner for et passende system.

Det er mange bra løsninger på markedet. I det bedriften anser det nødvendig med ekstern rådgivning, er det viktig å velge en partner som kan håndtere hele kjeden, fra forretningsmessige behov til strategi, prosess og system – og som ikke har låst seg fast ved en forutbestemt teknisk løsning.

 

 

Emner

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Excellent customer experience has emerged as the holy grail of success. Organizations across industries are realizing that delivering excellent customer experiences is no longer a choice; it's a necessity. But how can companies consistently improve their customer experiences and stay ahead of the curve? The answer lies in the strategic use of Experimentation. In this blog, we will explore the potential of Experimentation concept in driving exceptional customer experiences and how it can contribute to the transformation of businesses.
Konverteringsoptimalsering (CRO) handler om å påvirke brukere til å utføre en ønsket handling på en nettside. Med andre ord å utløse aktiviteter som kan gi bedre tjenester, flere salg per bruker og høyere omsetning i en nettbutikk.
Vi modnes hele tiden som brukere i digitale kanaler og stiller dermed høyere krav til gode brukeropplevelser. Derfor har vi utviklet en helsesjekk hvor vi kartlegger kvaliteten på brukeropplevelser og brukervennligheten på alle slag nettsteder, og spesielt e-handelsløsninger.
Mulighetene i datadreven tilnærming og personalisering overfor retail-kundene er større enn noen gang, men skal du ha full effekt må du ha et godt samspill mellom ansatte og teknologi. Det handler om å levere gode brukeropplevelser i alle kanaler, i kundedialogen og å utnytte mulighetene avansert CRM og bruk av kunstig intelligens gir deg.
Skal du drive omfattende handel på nett i dag, må du forholde deg til composable commerce eller modern commerce som den nye trenden også kalles. Det er en helt ny måte å bygge nettbutikker for selskaper som håndterer store transaksjonsvolumer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down