<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Markedssjefens rolle forbindes oftest med strategiske og kreative veivalg for å forsterke varemerket og støtte salgsorganisasjonen. Jo flere artikler og salgskanaler man har, og jo flere markeder og språk man arbeider på, desto vanskeligere blir det å formidle et klart bilde av hva bedriften tilbyr. Det blir også desto dyrere å håndtere alle tekster, bilder, grafer, logoer, relasjoner osv.

PIM og det digitale maskineriet

Utfordringen vokser eksepsjonelt i takt med at kundene møter flere produktvarianter i flere digitale og analoge kanaler. Et vitalt tannhjul i dette maskineriet er den såkalte PIM-prosessen (Product Information Management), som håndterer all informasjon om bedriftens produkter. For å maksimere resultatet til lavest mulig kostnad, har de fleste ledende B2C-bedriftene (og noen forutsigbare B2B-markedsledere) i dag utviklet et velsmurt digitalt maskineri. 

Samme produkt men ulike målgrupper

Mange B2B-bedrifter har omfattende produkt- og reservedelskataloger og det er ikke helt uvanlig at noen artikkelfakta eller prisinformasjon iblant presenteres på ulike måter i ulike kanaler. Kanskje på grunn av at IT-avdelingen mangler tid til å få alt riktig, eller fordi man mangler det overblikket som kreves. Slike feil kan koste både penger og kundenes tillit.

Unødvendige kostnader

En stor del av disse kostnader er usynlige, eller vanskelige å få oversikt over og derfor kan det iblant være vanskelig å tyde den eksakte avkastningen på en investering i en bedre løsning. Det blir ikke enklere av at det først og fremst er markedsavdelingen som ser nytten og verdien av dette, mens kostnaden for et nytt system ofte ender opp hos IT-sjefen.

I dag stiller mange bransjedatabaser krav til hvordan informasjon skal leveres inn og bedrifter må tilpasse seg etter det formatet som de velger å levere ut informasjon på. Derfor er det en stor effektgevinst i å ha en bra informasjonsmodell for å sende eller ta imot strukturert data.

Strategi, prosess og system

Det er store penger å spare og tjene på en gjennomtenkt PIM-løsning, men i hvilken ende skal man begynne? Et vanlig feilgrep er å gå direkte på den tekniske løsningen og begynne med å evaluere ulike systemer. For å optimere nytten av en investering i et PIM-system, er det helt nødvendig å først ta frem en gjennomtenkt PIM-strategi basert på bedriftens unike mål og forutsetninger. Deretter kan en utvikle den interne prosess som strategien krever. Med dette som grunnlag skal bedriften både organisere virksomheten optimalt og hente frem spesifikasjoner for et passende system.

Det er mange bra løsninger på markedet. I det bedriften anser det nødvendig med ekstern rådgivning, er det viktig å velge en partner som kan håndtere hele kjeden, fra forretningsmessige behov til strategi, prosess og system – og som ikke har låst seg fast ved en forutbestemt teknisk løsning.

 

 

Emner

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Globally, economic downturns ripple through various markets, and the retail industry is no exception. In this ever-evolving landscape, this sector encounters new challenges, and the Northern Europe narrative emerges as both unique and instructive. For example UK, Sweden, Norway, and Denmark, offer different insights into resilience, adaptability, and innovation in retail amidst an unforgiving economic landscape.
While traditional E-commerce models focus on product listings and price points, experience-led commerce zooms in on the entire customer journey. It emphasizes personalized content, interactive platforms, and a seamless transition between discovery and purchase, ensuring that the consumer feels engaged and valued.
A new prominent trend is emerging in B2B digital commerce: experience-led commerce. The focus has shifted from transactional exchanges to emphasis on the journey, the experience, and the relationships between leading businesses.The implication is clear – it's not just about the product or service anymore. It's about the entire experience.
NRF Retail’s Big Show 2024 is the cradle of new retail trends. Columbus’ digital commerce experts will attend the conference and explore the shopping streets of NYC. Learn what to expect from this year’s event.
With the rise of personalized e-commerce new security threats occur, affecting trustworthiness among consumers, and ultimately, your profitability. Knowing how to strengthen your brand and why digital identity is key has becomecritical.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down