<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I Norge er det et sterkt driv for digitalisering, men bygg- og anleggsbransjen henger litt etter og her er det store behov for mer og raskere tilpasning av ny teknologi. Ifølge en rapport fra BCG (Boston Consulting Group) vil virkningen av digital teknologi i bygg- og anleggsindustrien redusere prosjektets livssykluskostnad med 20% og dermed forbedre ferdigstillelsestid, kvalitet og sikkerhet.

Fordelen med skyløsninger

Skyløsninger har stort potensiale til å gi nytteverdi for bygg- og anleggsbransjen. Med all informasjon tilgjengelig i skyen blir kommunikasjon gjort enklere og mer effektiv. Dette gjelder for alle deltakere i et prosjekt. Ikke minst har det stor nytteverdi i forhold til kommunikasjon mellom de som sitter inne på kontoret og de som jobber ute på anleggsplassen.

Anvendelse av digital teknologi demonstrerer også stor mulighet langs verdikjeden fra planlegging, design, prosjektering til byggfasen av prosjektet. Anvendelse av digital transformasjon i ulike faser av prosjektet gir:

1. Bedre struktur og samarbeid mellom design- og prosjekteringsfasen:

Digitalisering i design- og ingeniørfasen bidrar til å skape robuste design og blueprints. Det hjelper ingeniører, arkitekter og andre prosjektpartnere med å identifisere tilsvarende avhengighet, og raskt vurdere design igjen. Dette fremmer struktur og høyt samarbeid mellom avdelingene til tross for prosjektets store størrelse. Digital transformasjon gjør det også mulig for datadrevet design ved å utnytte big-data analyse. For eksempel bidrar folks adferd og infrastrukturmiljø til å optimalisere designbeslutningen med å kombinere ulike datainnsamlingsmetoder ved å inkludere undersøkelser, meningsmålinger m.m.

2. Optimalisering av konstruksjon:

Digital design forbedrer effektiviteten i byggefasen ved å identifisere distraksjoner og uoverensstemmelser, og dermed bidrar det til å optimalisere konstruksjonen. Den største utfordringen i byggefasen er å gi alle interessenter - fra leverandører, underleverandører til byggherrer riktig informasjon til rett tid. Virkningen av ikke å ha riktig informasjon i under denne fasen fører til forsinkelser i kommunikasjon. Det samlede prosjektet forårsaker dermed feil i konstruksjon, forsinkelse i prosjekt- og kostnadsoverskridelser. Digitalisering bidrar også til datastyrt konstruksjonsplanlegging og Lean utførelse som gjør det mulig for bedrifter å ikke bruke tid på meningsløse aktiviteter som å vente, flytte personell, transportere materiale og utstyr.

3. Smidigere drift:

Driftfasen drar nytte av digitalisering hovedsakelig fra designanalyser gjennomført i designfasen hvor bygningsinformasjonen samles i byggefasen. For eksempel kan inspeksjonsdataene som er samlet inn fra håndholdte enheter, deles effektivt med sentrale interessenter eller prosjekteiere på bedriftskontoret uten tap av data. Ved hjelp av integrerte og sammenkoblede systemer på stedet, vil kontinuerlig overvåking av prosjektstatusen hjelpe organisasjonene til å foreta forutsigbart vedlikehold. Dette vil redusere antall manuelle kontroller, og dermed optimalisere kostnadene betydelig.

Les nå: Fordeler med tilpasset ERP for bygg- og anleggsbransjen

Digitalisering gir også mulighet til on-site prosjekthåndtering med full tilgang til informasjon på lagernivå av utstyr, byggematerialer og reservedeler. Dette gjør det mulig for deg å gi beskjed til innkjøpsavdelingen tidligere slik at overbelastning av lageret unngås.

For å lære mer i detaljer om hvordan digitalisering i bygg og anlegg kan transformere bransjen, last ned guiden under.

Construction


Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Bygg- og anleggsbransjen er under konstant press for å forbedre ytelsen og øke produktiviteten. Det er flere folk som er involvert i prosjektene som eiere, de utøvende partene og brukerne. I tillegg er det eksterne interessenter, inkludert regulerende myndigheter og markedsaktører.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down