<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Organisasjoner på tvers av ulike bransjer bruker teknologi for å forbedre, utvikle og forsterke kundeopplevelsen, effektivisere driften og møte det overordnede forretningsmålet. Teknologien endrer seg i et raskere tempo enn noen gang før. Det gir oss både muligheter og utfordringer, noe som fører til at IT-avdelingen må bruke betydelige ressurser på arbeid med vedlikehold, tilpasninger og videreutvikling av applikasjoner. Det har aldri vært større utfordringer med å ha egen ansatte ressurser på alle områder med riktig kompetanse internt da mulighetsbildet er enormt, og utviklingstakten går raskere enn noen gang.

Er du ute etter en forutsigbar IT-partner som har både relevant IT og forretningskompetanse, og ambisjon om å maksimere utnyttelsen av plattformen din?

 

Få med deg 5 fordeler med å la en kompetent IT-partner forvalte dine applikasjoner: 

1. IT-avdelingen kan fokusere på mer strategiske aktiviteter for å utvikle forretningen 

Med ny teknologi som endrer seg i en stadig raskere tempo må den interne IT-avdelingen bruke mer tid på vedlikehold, tilpasning og videreutvikling av applikasjoner. Ved å outsource komplekse operasjoner av applikasjon til IT-partneren, kan organisasjoner la IT-avdelingen fokusere mer på strategiske prosjekter som gir innovasjon og møter kjernevirksomhetens mål.

2. Overlat forvaltningen av dine applikasjoner og senk skuldrene 

Ved å overlate forvaltningen av dine applikasjoner til en IT-partner, kan du sikre deg forutsigbarhet med teknisk dyktige og spesialiserte konsulenter med sterk forretningsforståelse. Hvor ambisjonen er å maksimere utnyttelsen av plattformen din.

3. Applikasjonsmonitorering og løs problemer før de oppstår   

I dag er de fleste virksomheter avhengig av at IT-løsningene fungerer knirkefritt døgnet rundt. En ustabil applikasjon fører til tap av omsetning, tap av rennommé og gir dermed misfornøyde kunder. En IT-partner kan sørge for at applikasjoner alltid virker som de skal, som gir økt produktivitet, fornøyde kunder, samt mer omsetning og bedre lønnsomhet.  

4. Forutsigbare kostnader   

Administrasjon av applikasjoner involverer en rekke aktiviteter som; opplæring av personell, utrulling av systemer og styring av applikasjonene. Uventede kostnader oppstår blant annet på grunn av nedetid på applikasjoner som påvirker forretningskontinuiteten.

 

Ved å la en pålitelig IT-partner ta hånd om applikasjonsforvaltningen kan man sikre seg forutsigbar tilgang på nødvendig kompetanse i det daglige. Da kan man også i perioder med større kapasitetsbehov ha fleksibilitet til å øke ressursbehovet, og fase det ut igjen når behovet minker.

 

Dette gir mulighet for enkel opp- og nedskalering i takt med behovet.
Det betyr reduserte og forutsigbare kostnader for organisasjonen.

5. 24/7 service 

I denne digitale verden forventer virksomheter å holde driften i gang døgnet rundt med full funksjonalitet, selv utenfor arbeidstiden. Ved outsourcing til en IT-partner vil supportteamet kunne være tilgjengelig døgnet rundt hele året, og sørger for å takle enhver kritisk situasjon som oppstår. Dette gir organisasjonene mulighet til å opprettholde forretningskontinuitet uten forstyrrelser.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Vi utsetter ofte oppdateringer av programvareplattformene våre fordi det er behagelig for både IT-drift og de ansatte. Men når du blir hengende etter eller support for løsningen utløper, blir bedriften din sårbar. Og verst av alt, konkurransekraften lider. I skyen trenger du en partner som både forvalter løsningene og utvikler deg.
Skatteetaten lanserer en ny mva-melding fra årsskiftet. Det betyr at meldingene må leveres på et nytt format, inkludert spesifiseringer innen uttak, justering, tap på krav og krav på tilbakeføring av inngående MVA. Columbus tilbyr oppdatering av eldre AX-løsninger.
ERP-systemet er avgjørende for effektiviteten i forretningsprosessene. Men det er også en veldig kompleks løsning som mange ledere ikke vil endre på for ofte. Med Microsoft Dynamics365 kontinuerlige oppdateringer og Columbus’ erfarne spesialister åpner det seg en ny verden.
Det er først når ERP løsningen går «live» en får mulighetene til å ta ut forbedring og effektivisering av virksomhetens forretningsprosesser. Men det er også ofte etter "go-live" perioden man opplever frustrasjon blant brukerne og økte operasjonelle kostnader.
I løpet av de siste årene har flere selskaper lagt til rette for eksternt arbeid gjennom skytjenester og samhandlingsverktøy for å forbedre produktiviteten og administrering av eksterne team. Og med det pågående Coronaviruskrisen (COVID-19), har de eksterne arbeidsplassene blitt enda mer aktuelle.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down