<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I Columbus har vi erfart at våre kunder på M3 bruker betydelige ressurser på output management, både de som fortsatt kjører on-prem og de som har gått over til skyen. For å lette jobben med output management for våre kunder, har vi i Columbus inngått et samarbeid med InterForm for å skape en fremtidsrettet og brukervennlig løsning.

Vi opplever at jobben med endringer i output management blir en vesentlig del av arbeidet når kunden skal foreta skyløftet. Noen av kundene har bygget opp mye kompetanse selv for håndtering av output management, mens andre bruker eksterne ressurser. Uansett er implementeringen tidkrevende, og senere vedlikehold av for eksempel blanketter og formularer tar også mye tid.

Sammen med InterForm har vi utviklet en brukervennlig M3-pakke som inkluderer et bredt spekter med standard dokumentmaler (skjemaer, elektroniske signaturerer, xml-dokumenter, RFID-printing, pdf etc) bygget på løsningen InterFormNG2. InterForm har også muligheten til å hente data fra andre løsninger, noe som gjør det spesielt gunstig for kunder som bruker flere systemer i tillegg til M3. 

Løsningen fra InterForm som kalles InterFormNG2, fungerer godt sammen med andre løsninger og tilbyr drag and drop-funksjonalitet, noe som gjør den til en effektiv løsning med no-code / low-code. Den er brukervennlig, intuitiv og lett å navigere i, noe som var en utfordring med StoryTeller og StreamServe. Med InterForm er det en stor fordel at det er lett å knytte personer til ulike oppgaver. 

Felles tilnærming til kundene

– Columbus er vel kjent i markedet for å tilby høy kvalitet på sine tjenester. Vi deler de samme verdiene i møte med våre kunder. Ideen om å alltid ville tilby enda bedre tjenester for våre kunder passer perfekt med hva vi i InterForm ønsker å tilby, sier Peter Sørensen, CEO i InterForm.  

– Med dette samarbeidet får kundene det beste fra to verdener. Columbus har høy kompetanse på ERP og prosesser og vi kommer med 37 års erfaring fra output management. Det betyr at vi kan gi råd til kundene ut ifra dagens situasjon og deres fremtidige behov, enten de er on-prem, i skyen eller er i ferd med å gå i skyen, sier Sørensen. 

Peter Sørensen                                                                                                                                               

     Peter Sørensen,
     Output Expert, CEO of InterForm
To av våre danske kunder, Logitrans og Birn, er svært fornøyde med samarbeidet og de fordelene dette gir for selskapene deres. De verdsetter spesielt standardmalene til M3, den brukervennlige InterFormNG2-plattformen, loggfunksjonen og hvor kompatibelt det er med andre systemer. 

David Stampe Grønborg, Group IT-Manager Birn Group, sier følgende: – Vi hadde benyttet StreamServe helt siden starten. Vi vurderte også en periode om vi skulle ta i bruk StoryTeller, men den passet ikke. Vi søkte derfor etter en løsning som var plattformuavhengig, det vil si den skulle ikke være begrenset til kun å brukes sammen med M3. 

– Fordi vi har fem andre selskaper og ikke alle disse kjører M3 så trengte vi en løsning som var både universell og tilpasningsdyktig. Man vet heller ikke hva som vil skje i fremtiden. 

David
   
   
David Stampe Grønborg,
    Group IT-Manager Birn GroupVidere sier vår andre kunde Logitrans ved CDIO Group IT Anders Grønbech: – Vi ble veldig fornøyd når vi hørte om samarbeidet, fordi det ga oss tilgang til standardmaler vi kan benytte. Vårt prosjekt inkluderte en overgang fra en tidligere løsning fra InterForm til løsningen InterFormNG2 hvor vi også fikk en ny superbruker. InterFormNG2 har et grafisk brukergrensesnitt som gjør det enklere for nye brukere å navigere i. 

– Løsningen gir utmerket sporbarhet gjennom en logg, slik at eventuelle problemer som for eksempel en offline printer, kan identifiseres ved å sjekke loggen og raskt løses. Dette var en funksjon vi savnet tidligere. I tillegg er plattformens design mer intuitivt, og i kombinasjon med tilgangen til standardmaler, gir dette oss en fantastisk løsning, sier Grønbech.

Anders2
   
    Anders Grønbech, 
    CDIO Group IT Logitrans

 

Hva består InterForm M3-pakken av?

InterForm M3-pakken er en moderne løsning for output management som dekker selskapenes unike behov. Den kombinerer bruken av Infor M3, Infor OS, Infor IDM med InterFormNG2 og er den mest smidige løsningen for både M3 OnPrem og M3 CloudSuite på markedet. Den forandrer Output Management ved bruk av forhåndsintegrerte elementer, forhåndsinstallerte layouter og setup. Dette sikrer både rask og effektiv igangsetting, og enkelt vedlikehold i etterkant. 

Illustrasjon: Om løsningenOversikt over funksjonaliteter/muligheter

Pakken inneholder et sett med standarddokumenter og innholdet utvides hele tiden. Layoutene bruker samme logikk som IDM-malene, noe som er verdifullt for output fra IDM (Indexed Document Match), spesielt der hvor IDM ikke dekker forretningens krav og behov.  

Videre har det blitt laget forbedringer til dokumentene i InterForm sin M3-pakke, som for eksempel dynamiske logoer, dynamisk bankinformasjon, forhåndsdefinert arkivering til IDM, leveringsadresser på fakturaer og mye, mye mer. 

I tillegg kan man lage funksjonalitet i dokumenter på tvers gjennom komponenter. Oppdateres en komponent vil det gjenspeiles i alle dokumenter som benytter denne komponenten. Dette reduserer tiden til vedlikehold og antall feil med output management blir lavere. 

InterForm M3-pakken er kompatibel med både M3 13.4 og M3CE ved bruk av samme programvare, dokumentmaler og arbeidsflyter. Den kan installeres enten on-prem, i skyen eller i en hybridløsning. Dette gir en enklere vei til skyen, da mye av oppgavene rundt Output Management kan gjøres på forhånd. Løsningen er skalerbar og helhetlig, og tillater utskrift fra andre systemer, inkludert ERP, CRM og WMS.

Screenshot 1 - DesignerInterFormNG2 user interface

Screenshot 2 - Preview

Dokumenteksempel

Screenshot 3 - workflow

Workflow

For mer info om InterForm M3-pakken, kan du kontakte Per Christian Karlsen på e-post, perchristian.karlsen@columbusglobal.com eller telefonnummer +47 957 08 763. 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down