<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS) eller applikasjonsforvaltning som vi kaller det på godt norsk er tjenester som tilbys til selskaper for forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner. For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov.

Disse tjenestene kan variere fra on-demand-support til en komplett ende-til-ende applikasjonsforvaltningTjenestene består av vedlikeholdstjenester som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og programoppgraderinger. 

Fordeler med AMS:

1. IT-avdelingen får muligheten til å være mer strategisk

Tradisjonelt har interne IT-avdelinger brukt mye tid på å håndtere applikasjonene sine og støtt på en rekke utfordringer som trege applikasjoner og kompleksitet med identifisering av feilen.  Fjern presset fra IT-avdelingen med en god AMS-partner som fungerer som en forlengelse av din IT-avdeling og kan dermed hjelpe til med å frigjøre mer tid til å fokusere på andre verdiskapende oppgaver i virksomheten.

2. Forvaltning av dine applikasjoner 

Forvaltning av dine applikasjoner (også skreddersydde IT-løsninger) som til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov krever god planlegging, smidig metodikk og langsiktig arbeid. AMS-partneren har dedikerte konsulenter som tar seg av dette, samtidig som at de endrede behovene i markedet tas i betraktning og blir tilpasset etter det 

3. Positiv ROI for investeringen som er gjort 

For å få mest mest mulig ut av investeringen som er gjort bør applikasjonene kontinuerlig videreutvikles. Det er derfor viktig å ikke miste fokus når en applikasjon endelig har blitt lansert fordi det handler om å stadig gjøre små forbedringer i takt med endrede behov. En AMS-partner med god ekspertise og erfaring sørger for at applikasjonene dine til enhver tid får de nødvendige endringene for å maksimere potensialet av investeringene.

Ta gjerne kontakt for å ta en grundigere gjennomgang av hvordan du kan få maksimalt utbytte av dine IT-investeringer.

Last ned guiden og forstå hvordan du skal legge til rette en strategi for applikasjonene dine for å sørge for videreutvikling, utbedring og oppdatering.

Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Det er først når ERP løsningen går «live» en får mulighetene til å ta ut forbedring og effektivisering av virksomhetens forretningsprosesser. Men det er også ofte etter "go-live" perioden man opplever frustrasjon blant brukerne og økte operasjonelle kostnader.
Teknologi har blitt viktig for hverdagslige forretningsfunksjoner i selskaper i forskjellige størrelser og bransjer. Applikasjoner har blitt en integrert del av hver prosess og definerer måten virksomheten fungerer på. Det store antallet applikasjoner som virksomheter bruker, er overveldende og har blitt viktigere enn noen gang å sikre at alle applikasjoner har 100% oppetid, er skalerbar og enkel å oppgradere og administrere.
Still deg selv disse spørsmålene: Er organisasjonen din utstyrt for å håndtere risiko som f.eks tap av en av de viktigste personene i teamet ditt? Hva skjer hvis organisasjonen din havner i en krise når denne personen forlater selskapet? Har du råd til denne risikoen? Logikken er enkel: ta hensyn til fremtiden og vær forberedt! Din virksomhet skal ikke være avhengig av viktige teammedlemmer som kan forlate virksomheten.
For å oppnå driftsmessig dyktighet, må du støtte, vedlikeholde og forbedre applikasjonslandskapet ditt i tråd med endrede forretningsbehov. Men hvordan sikrer du høy ytelse og tilgjengelighet for dine forretningskritiske systemer? Finn ut her!
Dine løsninger og applikasjoner krever kontinuerlig tilpasninger når det oppstår endringer i blant annet markedet og organisasjonen for å få et langt levetid.  Slike tilpasninger krever at du har riktig kompetanse in-house, som til enhver tid dekker morgendagens oppgaver og krav i organisasjonen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down