<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Application Management Services (AMS) eller applikasjonsforvaltning som vi kaller det på godt norsk er tjenester som tilbys til selskaper for forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner. For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov.

Disse tjenestene kan variere fra on-demand-support til en komplett ende-til-ende applikasjonsforvaltningTjenestene består av vedlikeholdstjenester som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og programoppgraderinger. 

Fordeler med AMS:

1. IT-avdelingen får muligheten til å være mer strategisk

Tradisjonelt har interne IT-avdelinger brukt mye tid på å håndtere applikasjonene sine og støtt på en rekke utfordringer som trege applikasjoner og kompleksitet med identifisering av feilen.  Fjern presset fra IT-avdelingen med en god AMS-partner som fungerer som en forlengelse av din IT-avdeling og kan dermed hjelpe til med å frigjøre mer tid til å fokusere på andre verdiskapende oppgaver i virksomheten.

2. Forvaltning av dine applikasjoner 

Forvaltning av dine applikasjoner (også skreddersydde IT-løsninger) som til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov krever god planlegging, smidig metodikk og langsiktig arbeid. AMS-partneren har dedikerte konsulenter som tar seg av dette, samtidig som at de endrede behovene i markedet tas i betraktning og blir tilpasset etter det 

3. Positiv ROI for investeringen som er gjort 

For å få mest mest mulig ut av investeringen som er gjort bør applikasjonene kontinuerlig videreutvikles. Det er derfor viktig å ikke miste fokus når en applikasjon endelig har blitt lansert fordi det handler om å stadig gjøre små forbedringer i takt med endrede behov. En AMS-partner med god ekspertise og erfaring sørger for at applikasjonene dine til enhver tid får de nødvendige endringene for å maksimere potensialet av investeringene.

Ta gjerne kontakt for å ta en grundigere gjennomgang av hvordan du kan få maksimalt utbytte av dine IT-investeringer.

Last ned guiden og forstå hvordan du skal legge til rette en strategi for applikasjonene dine for å sørge for videreutvikling, utbedring og oppdatering.

Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Vi utsetter ofte oppdateringer av programvareplattformene våre fordi det er behagelig for både IT-drift og de ansatte. Men når du blir hengende etter eller support for løsningen utløper, blir bedriften din sårbar. Og verst av alt, konkurransekraften lider. I skyen trenger du en  partner som både forvalter løsningene og utvikler deg.
Skatteetaten lanserer en ny mva-melding fra årsskiftet. Det betyr at meldingene må leveres på et nytt format, inkludert spesifiseringer innen uttak, justering, tap på krav og krav på tilbakeføring av inngående MVA. Columbus tilbyr oppdatering av eldre AX-løsninger.
ERP-systemet er avgjørende for effektiviteten i forretningsprosessene. Men det er også en veldig kompleks løsning som mange ledere ikke vil endre på for ofte. Med Microsoft Dynamics365 kontinuerlige oppdateringer og Columbus’ erfarne spesialister åpner det seg en ny verden.
Organisasjoner på tvers av ulike bransjer bruker teknologi for å forbedre, utvikle og forsterke kundeopplevelsen, effektivisere driften og møte det overordnede forretningsmålet. Teknologien endrer seg i et raskere tempo enn noen gang før. Det gir oss både muligheter og utfordringer, noe som fører til at IT-avdelingen må bruke betydelige ressurser på arbeid med vedlikehold, tilpasninger og videreutvikling av applikasjoner. Det har aldri vært større utfordringer med å ha egen ansatte ressurser på alle områder med riktig kompetanse internt da mulighetsbildet er enormt, og utviklingstakten går raskere enn noen gang.
Det er først når ERP løsningen går «live» en får mulighetene til å ta ut forbedring og effektivisering av virksomhetens forretningsprosesser. Men det er også ofte etter "go-live" perioden man opplever frustrasjon blant brukerne og økte operasjonelle kostnader.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down