<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.

1. Optimalisert lagerstyring

RSR Research publiserte nylig en undersøkelse hvor de spurte Retail-aktører hvilken type av IoT de mente kunne ha størst verdipotensial for deres type av virksomhet. På toppen av resultatlisten havnet sensor- og RFID-teknologi for optimalisering av lagerbeholdning. Bruk av IoT kan bidra med sanntids-informasjon for å forhindre lave lagerbeholdninger og sikre effektiv vareflyt igjennom hele verdikjeden.

2. Big data: Utnytte IoT genererte data til analyser og prognose 

IoT kan generere enorme mengder med data som kan struktureres og settes sammen for videre analyse. Avhengig av bruksområde og strategi, vil man blant annet kunne benytte Big Data til å lage gode prognoser basert på realistiske verdier og generere unik markedsdata. Slik kan virksomheten skape gode styringsverktøy og store konkurransefortrinn.

3. Optimalisering av butikk layout 

Til tross for at flere kunder finnes veien til butikkene over nett, vil fysiske butikker fremdeles fortsette å eksistere for å dekke de behov som ikke dekkes av e-handel. Dog vil kravene til layout og vareplassering i butikk stadig bli høyere for å sikre optimale kjøpsforhold for kunden. IoT kan benyttes for å logge aktivitet slik at man kan tilpasse dette for å øke salg og kundetilfredshet i fysisk butikk

4. Kundeopplevelse

Retail handler i stadig større grad om å skape en relasjon med kundene. Beacon-teknologi er basert på Bluetooth og er i dag tatt i bruk av flere store retail-konsepter slik som Macy’s, Urban Outfitters og Timberland. Hensikten er å kunne trigge push-varsler til kunden basert på hvor de befinner seg i butikk-lokalet for å gi informasjon, engasjere og øke salg.

 

Utviklingen av IoT og effektiv bruk av dataene disse genererer er fremdeles i et tidlig utviklingsstadium. Dog tilsier prognosene at det i 2025 er forventet 75 billioner IoT-devices linket opp mot skyen.  McKinsey estimerer verdipotensialet for Retail ved bruk av IoT til å være opp mot 1,1 billioner dollar på verdensbasis. Dette forteller oss at virksomhetene bør ta hensyn til denne utviklingen i sin forretningsstrategi, og tilrettelegge for å kunne ta teknologien i bruk i fremtiden.

Emner

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down