<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.

1. Optimalisert lagerstyring

RSR Research publiserte nylig en undersøkelse hvor de spurte Retail-aktører hvilken type av IoT de mente kunne ha størst verdipotensial for deres type av virksomhet. På toppen av resultatlisten havnet sensor- og RFID-teknologi for optimalisering av lagerbeholdning. Bruk av IoT kan bidra med sanntids-informasjon for å forhindre lave lagerbeholdninger og sikre effektiv vareflyt igjennom hele verdikjeden.

2. Big data: Utnytte IoT genererte data til analyser og prognose 

IoT kan generere enorme mengder med data som kan struktureres og settes sammen for videre analyse. Avhengig av bruksområde og strategi, vil man blant annet kunne benytte Big Data til å lage gode prognoser basert på realistiske verdier og generere unik markedsdata. Slik kan virksomheten skape gode styringsverktøy og store konkurransefortrinn.

3. Optimalisering av butikk layout 

Til tross for at flere kunder finnes veien til butikkene over nett, vil fysiske butikker fremdeles fortsette å eksistere for å dekke de behov som ikke dekkes av e-handel. Dog vil kravene til layout og vareplassering i butikk stadig bli høyere for å sikre optimale kjøpsforhold for kunden. IoT kan benyttes for å logge aktivitet slik at man kan tilpasse dette for å øke salg og kundetilfredshet i fysisk butikk

4. Kundeopplevelse

Retail handler i stadig større grad om å skape en relasjon med kundene. Beacon-teknologi er basert på Bluetooth og er i dag tatt i bruk av flere store retail-konsepter slik som Macy’s, Urban Outfitters og Timberland. Hensikten er å kunne trigge push-varsler til kunden basert på hvor de befinner seg i butikk-lokalet for å gi informasjon, engasjere og øke salg.

 

Utviklingen av IoT og effektiv bruk av dataene disse genererer er fremdeles i et tidlig utviklingsstadium. Dog tilsier prognosene at det i 2025 er forventet 75 billioner IoT-devices linket opp mot skyen.  McKinsey estimerer verdipotensialet for Retail ved bruk av IoT til å være opp mot 1,1 billioner dollar på verdensbasis. Dette forteller oss at virksomhetene bør ta hensyn til denne utviklingen i sin forretningsstrategi, og tilrettelegge for å kunne ta teknologien i bruk i fremtiden.

Emner

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

I Columbus har vi erfart at våre kunder på M3 bruker betydelige ressurser på output management, både de som fortsatt kjører on-prem og de som har gått over til skyen. For å lette jobben med output management for våre kunder, har vi i Columbus inngått et samarbeid med InterForm for å skape en fremtidsrettet og brukervennlig løsning.
Forbrukere med mer makt og nye krav, økt usikkerhet i matvareforsyningen og stadige reguleringsendringer fra myndighetene er bare tre av trendene matvareindustrien må forholde seg til. I dag trenger produsentene et bransjetilpasset forretningssystem som raskt understøtter store endringer.
Digitalt Produktpass, RFID og 2D-koder gir mer effektiv vareflyt, økt sporbarhet og skal bidra til mer transparente og bærekraftige produkter. Columbus har inngått et strategisk samarbeid med GS1 Norway slik at vi kan bidra til å forbedre vareflyt og dokumentasjon for våre kunder.
Hensikten med usability er veldig enkel, å gi en positiv brukeropplevelse, øke brukertilfredsheten og produktiviteten. Og du kan forme systemet etter dine behov.
Med skyen og alltid oppdaterte ERP-systemer skulle alt bli enklere for bedriftene og IT-avdelingene, men en strøm av oppdateringer kombinert med mange integrasjoner og sammenkoblede tjenester har gitt nye utfordringer som må løses. Men det er gode løsninger i markedet...og gode muligheter til å skape verdier i skyen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down