<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Flere undersøkelser viser at svært mange ikke får så mye ut av forretningssystemet sitt som de ønsker. Men med de nyeste løsningene og gode rådgivere får du tilgang på et arsenal av muligheter til å øke informasjonen om virksomheten og markedets behov, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.

Dermed får du også mulighetene til å benytte deg av Internet of Things (IoT) og få økt tilgang til informasjon fra bedriftens verdikjede. Da kan du bruke kunstig intelligens og maskinlæring i systemet til å utvikle prediksjoner om alt fra produksjon, etterspørsel og til kundebehov.

– Ved bruk av big data til å gjøre prediksjoner vil bedriften kunne forberede seg langt hurtigere til endringer i omgivelsene som påvirker virksomheten, sier Dagfinn Berge.

Gå til skyen

Forutsetningen for å utnytte mulighetene som teknologien gir deg er å gjøre ERP-løsningen (forretningssystemet) skybasert.

– Om bedriften din i dag bruker eldre ERP-løsninger, som for eksempel Microsoft Dynamics AX, NAV eller et annet ERP-system som kjører på egne servere (on-prem), har dere ikke tilgang til de samme funksjonene eller funksjonalitetene du finner i Microsoft Dynamics 365 FO for produksjon, sier Berge.

Slik får bedriftene full effekt av digitaliseringen.

Her  får du vite alt om trendene i fremtidens produksjonsindustri! Ta de riktige strategiske valgene! Last ned vår gratis guide her!

Her får du en oversikt over de viktigste fordelene med det skybaserte ERP-systemet fra Microsoft:

  1. Alltid oppdatert med siste teknologi. Dynamics 365 er alltid oppdatert med siste versjon. Det sørger Microsoft for gjennom kontinuerlige oppdateringer. Det betyr farvel til store, dyre, krevende og risikable oppgraderingsløp. Samtidig er det enklere å integrere mot andre skytjenester.
  2. Bruke IoT, AI og maskinlæring. En av hovedfunksjonene til ERP-systemet er å effektivisere forsynings- og verdikjeden. Med et skybasert system kan du utnytte teknologien ved at du alltid får oppdaterte data slik at du i enda større grad kan predikere og optimalisere styringen systematisk.
  3. Bedre sikkerhet. IT-sikkerhet er en av de største utfordringene bedrifter og myndigheter står overfor i dag. Sitter man med ansvar for ERP-systemer på egne servere, krever det store ressurser å holde høy kvalitet på IT-sikkerheten. I praksis er det få som har tilsvarende ressurser og kompetanse på sikkerhet som Microsoft og andre skyleverandører.
  4. Skalerbarhet og fleksibilitet. Med Microsoft Dynamics 365 betaler du for bruk og de tjenestene du trenger og kan enkelt øke antall brukere ved behov. Kostnadene reduseres også hvis virksomheten nedskalerer.
  5. Fornøyde medarbeidere. Stadig flere arbeidstakere ønsker og er vant med å få jobben gjort på alle slags enheter og hjemmefra, ute i felten, hos kunden i tillegg til på kontoret. Bare et skybasert ERP-system, som Dynamics D365, kan levere oppdatert informasjon fra forretningen på alle slags mobile enheter.
  6. Moderne brukergrensesnitt og arbeidsmåter. Microsoft Dynamics 365 har et moderne og intuitivt brukergrensesnitt vi kjenner igjen fra vanlige IT-verktøy som Microsoft Office 365. Dynamics 365 er også tett integrert med Office-programmene og mange funksjoner får man gjort direkte i for eksempel Outlook eller Excel. Det reduserer også behovet for opplæring, kursing og brukerstøtte.

    – Det er ikke et spørsmål om hvorfor, men om når virksomheten skal flytte til skyen, sier Dagfinn Berge hos Columbus Norge

Slik får bedriftene full effekt av digitaliseringen.

Her  får du vite alt om trendene i fremtidens produksjonsindustri!

Ta de riktige strategiske valgene! Last ned vår gratis guide her!

Les også: Slik er du helt i front med AI i næringsmiddelbransjen.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down