<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Flere undersøkelser viser at svært mange ikke får så mye ut av forretningssystemet sitt som de ønsker. Men med de nyeste løsningene og gode rådgivere får du tilgang på et arsenal av muligheter til å øke informasjonen om virksomheten og markedets behov, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.

Dermed får du også mulighetene til å benytte deg av Internet of Things (IoT) og få økt tilgang til informasjon fra bedriftens verdikjede. Da kan du bruke kunstig intelligens og maskinlæring i systemet til å utvikle prediksjoner om alt fra produksjon, etterspørsel og til kundebehov.

– Ved bruk av big data til å gjøre prediksjoner vil bedriften kunne forberede seg langt hurtigere til endringer i omgivelsene som påvirker virksomheten, sier Dagfinn Berge.

Gå til skyen

Forutsetningen for å utnytte mulighetene som teknologien gir deg er å gjøre ERP-løsningen (forretningssystemet) skybasert.

– Om bedriften din i dag bruker eldre ERP-løsninger, som for eksempel Microsoft Dynamics AX, NAV eller et annet ERP-system som kjører på egne servere (on-prem), har dere ikke tilgang til de samme funksjonene eller funksjonalitetene du finner i Microsoft Dynamics 365 FO for produksjon, sier Berge.

Slik får bedriftene full effekt av digitaliseringen.

Her  får du vite alt om trendene i fremtidens produksjonsindustri! Ta de riktige strategiske valgene! Last ned vår gratis guide her!

Her får du en oversikt over de viktigste fordelene med det skybaserte ERP-systemet fra Microsoft:

  1. Alltid oppdatert med siste teknologi. Dynamics 365 er alltid oppdatert med siste versjon. Det sørger Microsoft for gjennom kontinuerlige oppdateringer. Det betyr farvel til store, dyre, krevende og risikable oppgraderingsløp. Samtidig er det enklere å integrere mot andre skytjenester.
  2. Bruke IoT, AI og maskinlæring. En av hovedfunksjonene til ERP-systemet er å effektivisere forsynings- og verdikjeden. Med et skybasert system kan du utnytte teknologien ved at du alltid får oppdaterte data slik at du i enda større grad kan predikere og optimalisere styringen systematisk.
  3. Bedre sikkerhet. IT-sikkerhet er en av de største utfordringene bedrifter og myndigheter står overfor i dag. Sitter man med ansvar for ERP-systemer på egne servere, krever det store ressurser å holde høy kvalitet på IT-sikkerheten. I praksis er det få som har tilsvarende ressurser og kompetanse på sikkerhet som Microsoft og andre skyleverandører.
  4. Skalerbarhet og fleksibilitet. Med Microsoft Dynamics 365 betaler du for bruk og de tjenestene du trenger og kan enkelt øke antall brukere ved behov. Kostnadene reduseres også hvis virksomheten nedskalerer.
  5. Fornøyde medarbeidere. Stadig flere arbeidstakere ønsker og er vant med å få jobben gjort på alle slags enheter og hjemmefra, ute i felten, hos kunden i tillegg til på kontoret. Bare et skybasert ERP-system, som Dynamics D365, kan levere oppdatert informasjon fra forretningen på alle slags mobile enheter.
  6. Moderne brukergrensesnitt og arbeidsmåter. Microsoft Dynamics 365 har et moderne og intuitivt brukergrensesnitt vi kjenner igjen fra vanlige IT-verktøy som Microsoft Office 365. Dynamics 365 er også tett integrert med Office-programmene og mange funksjoner får man gjort direkte i for eksempel Outlook eller Excel. Det reduserer også behovet for opplæring, kursing og brukerstøtte.

    – Det er ikke et spørsmål om hvorfor, men om når virksomheten skal flytte til skyen, sier Dagfinn Berge hos Columbus Norge

Slik får bedriftene full effekt av digitaliseringen.

Her  får du vite alt om trendene i fremtidens produksjonsindustri!

Ta de riktige strategiske valgene! Last ned vår gratis guide her!

Les også: Slik er du helt i front med AI i næringsmiddelbransjen.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Mange trender er gjerne hypet i overkant for å skape interesse ute i markedet. Når det gjelder å gå til skyen med sentrale forretningssystemer og ERP, er dette en trend som i høyeste grad skjer her og nå. Bedrifter i de fleste bransjer ser at det er mange gevinster å hente.
Det tok mindre enn seks uker for løsningsarkitekt Niklas Larsson å bygge en av de første templatene for integrasjoner mellom Salesforce CRM og forretningssystemet Infor M3 CloudSuite. Her er historien om hvordan det gikk til.
Selskaper innen handel og distribusjon trenger løsninger som sporer varer gjennom hele verdikjeden, sørger for datafangst og -analyse og håndterer raske endringer hos leverandører og produsenter. Les hvordan Infor CloudSuite gir stålkontroll innen varedistribusjon.
Produksjonsbedriftene må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede, større krav til kvalitet og varedokumentasjon, forutsigbare leveranser, samt tøff konkurranse og kostnadspress. Les hvordan Infor CloudSuite gjør produksjonen smartere.
Forbrukere med mer makt og nye krav, økt usikkerhet i matvareforsyningen og stadige reguleringsendringer fra myndighetene er bare tre av trendene matvareindustrien må forholde seg til. I dag trenger produsentene et bransjetilpasset forretningssystem som raskt understøtter store endringer. Det får de med Infor CloudSuite.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down