<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det er en krevende prosess å flytte ERP-systemet til skyen, men den behøver ikke å være smertefull og føre til søvnløse netter. Columbus har omfattende erfaring med skybasert Dynamics 365. Her får du en oversikt over våre tre faser for å gjennomføre et best mulig prosjekt.

Før vi går løs på dem er det viktig å redegjøre for noen nøkkelelementer i forberedelsene – som er fundamentale forutsetninger for et vellykket prosjekt i en produksjonsbedrift.

Vær endringsorientert!

– For mange produksjonsvirksomheter vil det å flytte forretningssystemet til skyen medføre endringer i forretnings- og arbeidsprosessene. Det er derfor svært viktig å forberede de ansatte og motivere dem for endring – om de ikke allerede er det, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.

God endringsledelse og omfattende kommunikasjon med de ansatte er en forutsetning før, under og etter prosjektet. – Bedrifter med god endringskultur har et stort fortrinn. Det må skapes entusiasme hos de ansatte, eller i det minste aksept for prosjektet. Det er dessuten viktig å få med seg de mest endringsvillige så tidlig som mulig – i alle avdelinger, sier han.

Ha dedikerte ressurser

I tillegg til ledelsens aktive medvirkning er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser i organisasjonen. Det bør etableres et dedikert prosjektteam ledet av en prosjektleder.

– Hver avdeling bør være representert, helst med endringsvillige ambassadører som tar ansvar i prosjektet. De som jobber i avdelingene kjenner prosessene best og kan bidra med detaljert og kvalitetssikret informasjon for å sikre en god plan og start på prosjektet, sier Dagfinn Berge.

ERP er forretningsutvikling

Han understreker at implementeringen av et nytt ERP-prosjekt er forretningsutvikling, ikke kun et IT-prosjekt. Derfor er forankring, deltakelse og endringsvilje så viktig.

Da er vi kommet til de tre fasene som Columbus er essensielle for en vellykket implementering eller flytting til et Dynamics 365 i skyen.

Sjekk hvordan du som leder kan ta i brukt Internet of Things og kunstig intelligens i Dynamics 365 for å planlegge og styre produksjonen bedre! 

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Trinn 1: Evaluering av virksomheten

Sammen med oppdragsgivers dedikerte team starter vi prosessen med en grundig gjennomgang av ditt nåværende IT-miljø, samt hva som må til for at virksomheten skal være klar for å ta i bruk et skybasert ERP-system. I denne delen kartlegger vi dagens løsning og integrasjoner, kvalitet på data og hvor stor andel som kan migreres direkte. Samt hvor mye som må endres og hvordan flyttingen vil reparere manglene.

– Her er det viktig å tilpasse seg standardiserte løsninger slik at din organisasjon slipper å utvikle egne løsninger som du drar med deg videre. Da har du oppnådd lite ved å gå til skyen, sier Berge.

Deretter ser vi på hvordan vi kan flytte løsningene til Dynamics 365 og løse dine behov best mulig. Så skisserer vi hele flytteprosessen og deler den opp i mindre bolker.

Trinn 2: En prosessorientert tilnærming

Vår «best practice» og prosessorienterte tilnærming minimerer risikoen i flyttingen til skyen. 80 prosent av prosessene innenfor hver bransje er identiske og verktøyet RapidValue er utviklet med basis i dette. Det sikrer dermed kortere implementeringstid og best practice for din produksjonsbedrift.

Med Rapid Value kan du også lage ett arkiv for alt innhold og all dokumentasjon relatert til ERP-implementeringen og forretningsprosessene. Deretter kan du lokalisere og sortere innholdet knyttet til forskjellige geografiske inndelinger i bedriften. Slik blir de ansatte tryggere på at veiledningen gjelder for dem, noe som gjør at de bedre forstår sine roller i kontekst med forretningsprosessene.

Dermed blir det lettere å holde fremdriften i den digitale transformasjonen. Samtidig som alle prosesser i organisasjonen synkroniseres effektivt og transparent.

Trinn 3: Mer enn oppgradering og implementering

Etter utrulling vektlegger vi fortsatt god oppfølging og videre opplæring av brukerne, samtidig som dokumentasjonen i Rapid Value hele tiden er tilgjengelig og bidrar til å trygge medarbeiderne.

– Ledelsen og endrings-ambassadørene må fortsatt kommunisere viktigheten av den nye arbeidsmetodikken og sørge for at tilgjengelige fagressurser støtter opp om ansatte i den nye arbeidshverdagen, sier Dagfinn Berge i Columbus Norge.

For Columbus er en vellykket skymigrering aldri sluttresultatet. Det er utgangspunktet for å etablere nye, konkurransekraftige og fremtidsrettede forretningsprosesser. Columbus kan i denne fasen bidra med forvaltning, drift og videreutvikling.

– Med omfattende teknologisk kunnskap, solid bransjekompetanse og -erfaring, er vi partneren som sammen med din organisasjon kan løfte virksomheten til neste nivå, sier Berge.

Med ERP i skyen er det lettere å bruke AI, IoT og øke informasjonen om egen virksomhet og markedet. Sjekk hva Dynamics 365 kan gjøre for deg!

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Produksjon og lagerhold er tett sammenvevd. Dårlig lagerstyring går utover både produksjon og økonomi. Her kan du lese om de syv største utfordringene innen lagerstyring. Har du full kontroll?
– Flere undersøkelser viser at svært mange ikke får så mye ut av forretningssystemet sitt som de ønsker. Men med de nyeste løsningene og gode rådgivere får du tilgang på et arsenal av muligheter til å øke informasjonen om virksomheten og markedets behov, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.
En gammel AX løsning har en rekke begrensninger for morgendagens digitalisering. Her er en liste med fem av de største problemene.
I 2020 fikk svært mange erfare hvordan helhetlig varehandel ble mer viktig for å kapre kundene der lokale retailere i Norge hele tiden blir utfordret av utenlandske aktører. I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hvordan ERP løsningen er en svært viktig del av kundereisen.
Columbus and Elkem are working together on Elkem’s digitalization journey. Columbus is Elkem’s strategic and operational IT partner for the ERP solution Infor M3, where Columbus supports the day-to-day operations and related applications globally.