<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det er en krevende prosess å flytte ERP-systemet til skyen, men den behøver ikke å være smertefull og føre til søvnløse netter. Columbus har omfattende erfaring med skybasert Dynamics 365. Her får du en oversikt over våre tre faser for å gjennomføre et best mulig prosjekt.

Før vi går løs på dem er det viktig å redegjøre for noen nøkkelelementer i forberedelsene – som er fundamentale forutsetninger for et vellykket prosjekt i en produksjonsbedrift.

Vær endringsorientert!

– For mange produksjonsvirksomheter vil det å flytte forretningssystemet til skyen medføre endringer i forretnings- og arbeidsprosessene. Det er derfor svært viktig å forberede de ansatte og motivere dem for endring – om de ikke allerede er det, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.

God endringsledelse og omfattende kommunikasjon med de ansatte er en forutsetning før, under og etter prosjektet. – Bedrifter med god endringskultur har et stort fortrinn. Det må skapes entusiasme hos de ansatte, eller i det minste aksept for prosjektet. Det er dessuten viktig å få med seg de mest endringsvillige så tidlig som mulig – i alle avdelinger, sier han.

Ha dedikerte ressurser

I tillegg til ledelsens aktive medvirkning er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser i organisasjonen. Det bør etableres et dedikert prosjektteam ledet av en prosjektleder.

– Hver avdeling bør være representert, helst med endringsvillige ambassadører som tar ansvar i prosjektet. De som jobber i avdelingene kjenner prosessene best og kan bidra med detaljert og kvalitetssikret informasjon for å sikre en god plan og start på prosjektet, sier Dagfinn Berge.

ERP er forretningsutvikling

Han understreker at implementeringen av et nytt ERP-prosjekt er forretningsutvikling, ikke kun et IT-prosjekt. Derfor er forankring, deltakelse og endringsvilje så viktig.

Da er vi kommet til de tre fasene som Columbus er essensielle for en vellykket implementering eller flytting til et Dynamics 365 i skyen.

Sjekk hvordan du som leder kan ta i brukt Internet of Things og kunstig intelligens i Dynamics 365 for å planlegge og styre produksjonen bedre! 

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Trinn 1: Evaluering av virksomheten

Sammen med oppdragsgivers dedikerte team starter vi prosessen med en grundig gjennomgang av ditt nåværende IT-miljø, samt hva som må til for at virksomheten skal være klar for å ta i bruk et skybasert ERP-system. I denne delen kartlegger vi dagens løsning og integrasjoner, kvalitet på data og hvor stor andel som kan migreres direkte. Samt hvor mye som må endres og hvordan flyttingen vil reparere manglene.

– Her er det viktig å tilpasse seg standardiserte løsninger slik at din organisasjon slipper å utvikle egne løsninger som du drar med deg videre. Da har du oppnådd lite ved å gå til skyen, sier Berge.

Deretter ser vi på hvordan vi kan flytte løsningene til Dynamics 365 og løse dine behov best mulig. Så skisserer vi hele flytteprosessen og deler den opp i mindre bolker.

Trinn 2: En prosessorientert tilnærming

Vår «best practice» og prosessorienterte tilnærming minimerer risikoen i flyttingen til skyen. 80 prosent av prosessene innenfor hver bransje er identiske og verktøyet RapidValue er utviklet med basis i dette. Det sikrer dermed kortere implementeringstid og best practice for din produksjonsbedrift.

Med Rapid Value kan du også lage ett arkiv for alt innhold og all dokumentasjon relatert til ERP-implementeringen og forretningsprosessene. Deretter kan du lokalisere og sortere innholdet knyttet til forskjellige geografiske inndelinger i bedriften. Slik blir de ansatte tryggere på at veiledningen gjelder for dem, noe som gjør at de bedre forstår sine roller i kontekst med forretningsprosessene.

Dermed blir det lettere å holde fremdriften i den digitale transformasjonen. Samtidig som alle prosesser i organisasjonen synkroniseres effektivt og transparent.

Trinn 3: Mer enn oppgradering og implementering

Etter utrulling vektlegger vi fortsatt god oppfølging og videre opplæring av brukerne, samtidig som dokumentasjonen i Rapid Value hele tiden er tilgjengelig og bidrar til å trygge medarbeiderne.

– Ledelsen og endrings-ambassadørene må fortsatt kommunisere viktigheten av den nye arbeidsmetodikken og sørge for at tilgjengelige fagressurser støtter opp om ansatte i den nye arbeidshverdagen, sier Dagfinn Berge i Columbus Norge.

For Columbus er en vellykket skymigrering aldri sluttresultatet. Det er utgangspunktet for å etablere nye, konkurransekraftige og fremtidsrettede forretningsprosesser. Columbus kan i denne fasen bidra med forvaltning, drift og videreutvikling.

– Med omfattende teknologisk kunnskap, solid bransjekompetanse og -erfaring, er vi partneren som sammen med din organisasjon kan løfte virksomheten til neste nivå, sier Berge.

Med ERP i skyen er det lettere å bruke AI, IoT og øke informasjonen om egen virksomhet og markedet. Sjekk hva Dynamics 365 kan gjøre for deg!

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down