<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det er en krevende prosess å flytte ERP-systemet til skyen, men den behøver ikke å være smertefull og føre til søvnløse netter. Columbus har omfattende erfaring med skybasert Dynamics 365. Her får du en oversikt over våre tre faser for å gjennomføre et best mulig prosjekt.

Før vi går løs på dem er det viktig å redegjøre for noen nøkkelelementer i forberedelsene – som er fundamentale forutsetninger for et vellykket prosjekt i en produksjonsbedrift.

Vær endringsorientert!

– For mange produksjonsvirksomheter vil det å flytte forretningssystemet til skyen medføre endringer i forretnings- og arbeidsprosessene. Det er derfor svært viktig å forberede de ansatte og motivere dem for endring – om de ikke allerede er det, sier Dagfinn Berge, senior sales executive i Columbus Norge.

God endringsledelse og omfattende kommunikasjon med de ansatte er en forutsetning før, under og etter prosjektet. – Bedrifter med god endringskultur har et stort fortrinn. Det må skapes entusiasme hos de ansatte, eller i det minste aksept for prosjektet. Det er dessuten viktig å få med seg de mest endringsvillige så tidlig som mulig – i alle avdelinger, sier han.

Ha dedikerte ressurser

I tillegg til ledelsens aktive medvirkning er det viktig at det settes av tilstrekkelig med ressurser i organisasjonen. Det bør etableres et dedikert prosjektteam ledet av en prosjektleder.

– Hver avdeling bør være representert, helst med endringsvillige ambassadører som tar ansvar i prosjektet. De som jobber i avdelingene kjenner prosessene best og kan bidra med detaljert og kvalitetssikret informasjon for å sikre en god plan og start på prosjektet, sier Dagfinn Berge.

ERP er forretningsutvikling

Han understreker at implementeringen av et nytt ERP-prosjekt er forretningsutvikling, ikke kun et IT-prosjekt. Derfor er forankring, deltakelse og endringsvilje så viktig.

Da er vi kommet til de tre fasene som Columbus er essensielle for en vellykket implementering eller flytting til et Dynamics 365 i skyen.

Sjekk hvordan du som leder kan ta i brukt Internet of Things og kunstig intelligens i Dynamics 365 for å planlegge og styre produksjonen bedre! 

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Trinn 1: Evaluering av virksomheten

Sammen med oppdragsgivers dedikerte team starter vi prosessen med en grundig gjennomgang av ditt nåværende IT-miljø, samt hva som må til for at virksomheten skal være klar for å ta i bruk et skybasert ERP-system. I denne delen kartlegger vi dagens løsning og integrasjoner, kvalitet på data og hvor stor andel som kan migreres direkte. Samt hvor mye som må endres og hvordan flyttingen vil reparere manglene.

– Her er det viktig å tilpasse seg standardiserte løsninger slik at din organisasjon slipper å utvikle egne løsninger som du drar med deg videre. Da har du oppnådd lite ved å gå til skyen, sier Berge.

Deretter ser vi på hvordan vi kan flytte løsningene til Dynamics 365 og løse dine behov best mulig. Så skisserer vi hele flytteprosessen og deler den opp i mindre bolker.

Trinn 2: En prosessorientert tilnærming

Vår «best practice» og prosessorienterte tilnærming minimerer risikoen i flyttingen til skyen. 80 prosent av prosessene innenfor hver bransje er identiske og verktøyet RapidValue er utviklet med basis i dette. Det sikrer dermed kortere implementeringstid og best practice for din produksjonsbedrift.

Med Rapid Value kan du også lage ett arkiv for alt innhold og all dokumentasjon relatert til ERP-implementeringen og forretningsprosessene. Deretter kan du lokalisere og sortere innholdet knyttet til forskjellige geografiske inndelinger i bedriften. Slik blir de ansatte tryggere på at veiledningen gjelder for dem, noe som gjør at de bedre forstår sine roller i kontekst med forretningsprosessene.

Dermed blir det lettere å holde fremdriften i den digitale transformasjonen. Samtidig som alle prosesser i organisasjonen synkroniseres effektivt og transparent.

Trinn 3: Mer enn oppgradering og implementering

Etter utrulling vektlegger vi fortsatt god oppfølging og videre opplæring av brukerne, samtidig som dokumentasjonen i Rapid Value hele tiden er tilgjengelig og bidrar til å trygge medarbeiderne.

– Ledelsen og endrings-ambassadørene må fortsatt kommunisere viktigheten av den nye arbeidsmetodikken og sørge for at tilgjengelige fagressurser støtter opp om ansatte i den nye arbeidshverdagen, sier Dagfinn Berge i Columbus Norge.

For Columbus er en vellykket skymigrering aldri sluttresultatet. Det er utgangspunktet for å etablere nye, konkurransekraftige og fremtidsrettede forretningsprosesser. Columbus kan i denne fasen bidra med forvaltning, drift og videreutvikling.

– Med omfattende teknologisk kunnskap, solid bransjekompetanse og -erfaring, er vi partneren som sammen med din organisasjon kan løfte virksomheten til neste nivå, sier Berge.

Med ERP i skyen er det lettere å bruke AI, IoT og øke informasjonen om egen virksomhet og markedet. Sjekk hva Dynamics 365 kan gjøre for deg!

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Mange trender er gjerne hypet i overkant for å skape interesse ute i markedet. Når det gjelder å gå til skyen med sentrale forretningssystemer og ERP, er dette en trend som i høyeste grad skjer her og nå. Bedrifter i de fleste bransjer ser at det er mange gevinster å hente.
Det tok mindre enn seks uker for løsningsarkitekt Niklas Larsson å bygge en av de første templatene for integrasjoner mellom Salesforce CRM og forretningssystemet Infor M3 CloudSuite. Her er historien om hvordan det gikk til.
Selskaper innen handel og distribusjon trenger løsninger som sporer varer gjennom hele verdikjeden, sørger for datafangst og -analyse og håndterer raske endringer hos leverandører og produsenter. Les hvordan Infor CloudSuite gir stålkontroll innen varedistribusjon.
Produksjonsbedriftene må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede, større krav til kvalitet og varedokumentasjon, forutsigbare leveranser, samt tøff konkurranse og kostnadspress. Les hvordan Infor CloudSuite gjør produksjonen smartere.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down