<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Produksjon og lagerhold er tett sammenvevd. Dårlig lagerstyring går utover både produksjon og økonomi. Her kan du lese om de syv største utfordringene innen lagerstyring. Har du full kontroll?

Industri 4.0 er blitt et kjent begrep innen produksjon og mange produksjonsbedrifter har tatt i bruk nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens, tingenes internett (IoT), Augmented Reality (AR)/blandet virkelighet, robotikk og avansert dataanalyse. Tilsvarende har det skjedd store teknologiske oppdateringer av systemene for lagerstyring og -kontroll. Endringene er så omfattende at vi kan snakke om «Lager 4.0».

Med moderne, smarte ERP-systemer, som Microsoft Dynamics 365, kan din bedrift steg for steg forbedre kontrollen og effektiviteten innen lagerhold og forsyningskjede. Resultatet er mindre svinn og mindre kapitalbinding. Sagt med andre ord: bedre lønnsomhet i bedriften!

Slik øker du innovasjonstakten og inntjeningen med riktig teknologi!

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Syv utfordringer på lageret

Det første steget når virksomheten skal modernisere lagerstyringen, er å plukke ut de områdene det gir størst effekt å forbedre. Under har vi en oversikt over de syv største utfordringene innen lagerstyring. Hvordan har din organisasjon taklet dem?

1. Riktig lagerbeholdning til enhver tid

Det er mange prosesser og muligheter for at det blir feil i håndteringen av et fysisk lager. Gitt det intrikate nettet av operasjoner som lagerstyring innebærer, kan en enkelt feil i en prosess, for eksempel i varemottaket eller i plassering av vare, starte en dominoeffekt som påvirker flere lagre og andre funksjoner. Når lagersystemet og den faktiske beholdningen ikke stemmer overens, kan det føre til varemangel og at ordrer ikke blir ferdigstilte. Resultatet er misfornøyde kunder på kort sikt og redusert lønnsomhet på lang sikt.

2. Innsikt i hvor produktene befinner seg

Uten en samlet oversikt over lagerbeholdningen på tvers av lagrene og gjennom hele verdikjeden, er det vanskelig for bedriften å planlegge, fordele og utnytte ressursene optimalt. Mangelfull innsikt i hvor produktene til enhver tid befinner seg forsinker vareforsendelser og ordrer. Det gir tregere vareflyt og økte kostnader.

3. Optimalisert lagerplan som reduserer plukktiden

Plassutnyttelse av lagrene avhenger ikke av størrelsen, men det er sterkt avhengig av lagerplanen, at lageret er designet og satt opp for best mulig effektiv plukking. For eksempel, for å gjøre plukkprosessen rask, bør du lagre produktene med kortest omløpstid lettest tilgjengelig. Det gjør det enkelt for truckene å hente varene for levering. Uten en slik lagerplan øker plukktiden og produktiviteten faller.

4. Fjern overflødige prosesser

Uten riktig teknologi og tilhørende enheter, kan lagerstyring fort inneholde mange feilkilder, være ensformig og med tungvinte prosesser. Repetitive oppgaver som utskrift av pakksedler, varetelling og håndtering av plukklister kan strømlinjeformes og automatiseres med strekkodeteknologi kombinert med et moderne ERP-system som Dynamics 365.

5. En effektiv plukkprosess

Plukkes det fortsatt manuelt i lagrene dine? Da kjenner du igjen slitasjen det er når alle produkter som skal til en forsendelse, skal plukkes i henhold til en standard rute. Ved hjelp av et moderne ERP-system kan plukkruten automatiseres og optimaliseres.

6. Effektive kommunikasjonskanaler

Ettersom lagerstyring involverer flere sammenvevde prosesser, kan det være utfordrende å få til effektiv kommunikasjon underveis. En effektiv kommunikasjonskanal med tydelig og konsistent informasjon, kan effektivisere plukkingen. Resultatet er riktige forsendelser uten forsinkelser.


7. Håndtering av komplekse forsyningskjeder

Globalisering har gitt økt konkurranse. Den har også koblet produsenter sammen i verdikjeder på tvers av landegrenser og verdensdeler. Resultatet er tilgang til produkter av høy kvalitet og rimelige priser. Riktig teknologi gjør det mulig å håndtere disse komplekse verdikjedene, hvor det stilles høye krav til lagerstyring for å levere konkurransedyktige produkter.

Med et godt verktøy for lagerstyring kan du få bukt med utfordringene nevnt over.
Skybaserte Dynamics 365 legger til rette for automatiserte prosesser, reduserte feilkilder, og økt produktivitet. Du får sanntids innsikt i forsyningskjedene og lagerbeholdningen hele veien fra begynnelse til slutt.

Slik øker du innovasjonstakten og inntjeningen med riktig teknologi

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down