<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Produksjon og lagerhold er tett sammenvevd. Dårlig lagerstyring går utover både produksjon og økonomi. Her kan du lese om de syv største utfordringene innen lagerstyring. Har du full kontroll?

Industri 4.0 er blitt et kjent begrep innen produksjon og mange produksjonsbedrifter har tatt i bruk nye 4.0-teknologier som kunstig intelligens, tingenes internett (IoT), Augmented Reality (AR)/blandet virkelighet, robotikk og avansert dataanalyse. Tilsvarende har det skjedd store teknologiske oppdateringer av systemene for lagerstyring og -kontroll. Endringene er så omfattende at vi kan snakke om «Lager 4.0».

Med moderne, smarte ERP-systemer, som Microsoft Dynamics 365, kan din bedrift steg for steg forbedre kontrollen og effektiviteten innen lagerhold og forsyningskjede. Resultatet er mindre svinn og mindre kapitalbinding. Sagt med andre ord: bedre lønnsomhet i bedriften!

Slik øker du innovasjonstakten og inntjeningen med riktig teknologi!

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Syv utfordringer på lageret

Det første steget når virksomheten skal modernisere lagerstyringen, er å plukke ut de områdene det gir størst effekt å forbedre. Under har vi en oversikt over de syv største utfordringene innen lagerstyring. Hvordan har din organisasjon taklet dem?

1. Riktig lagerbeholdning til enhver tid

Det er mange prosesser og muligheter for at det blir feil i håndteringen av et fysisk lager. Gitt det intrikate nettet av operasjoner som lagerstyring innebærer, kan en enkelt feil i en prosess, for eksempel i varemottaket eller i plassering av vare, starte en dominoeffekt som påvirker flere lagre og andre funksjoner. Når lagersystemet og den faktiske beholdningen ikke stemmer overens, kan det føre til varemangel og at ordrer ikke blir ferdigstilte. Resultatet er misfornøyde kunder på kort sikt og redusert lønnsomhet på lang sikt.

2. Innsikt i hvor produktene befinner seg

Uten en samlet oversikt over lagerbeholdningen på tvers av lagrene og gjennom hele verdikjeden, er det vanskelig for bedriften å planlegge, fordele og utnytte ressursene optimalt. Mangelfull innsikt i hvor produktene til enhver tid befinner seg forsinker vareforsendelser og ordrer. Det gir tregere vareflyt og økte kostnader.

3. Optimalisert lagerplan som reduserer plukktiden

Plassutnyttelse av lagrene avhenger ikke av størrelsen, men det er sterkt avhengig av lagerplanen, at lageret er designet og satt opp for best mulig effektiv plukking. For eksempel, for å gjøre plukkprosessen rask, bør du lagre produktene med kortest omløpstid lettest tilgjengelig. Det gjør det enkelt for truckene å hente varene for levering. Uten en slik lagerplan øker plukktiden og produktiviteten faller.

4. Fjern overflødige prosesser

Uten riktig teknologi og tilhørende enheter, kan lagerstyring fort inneholde mange feilkilder, være ensformig og med tungvinte prosesser. Repetitive oppgaver som utskrift av pakksedler, varetelling og håndtering av plukklister kan strømlinjeformes og automatiseres med strekkodeteknologi kombinert med et moderne ERP-system som Dynamics 365.

5. En effektiv plukkprosess

Plukkes det fortsatt manuelt i lagrene dine? Da kjenner du igjen slitasjen det er når alle produkter som skal til en forsendelse, skal plukkes i henhold til en standard rute. Ved hjelp av et moderne ERP-system kan plukkruten automatiseres og optimaliseres.

6. Effektive kommunikasjonskanaler

Ettersom lagerstyring involverer flere sammenvevde prosesser, kan det være utfordrende å få til effektiv kommunikasjon underveis. En effektiv kommunikasjonskanal med tydelig og konsistent informasjon, kan effektivisere plukkingen. Resultatet er riktige forsendelser uten forsinkelser.


7. Håndtering av komplekse forsyningskjeder

Globalisering har gitt økt konkurranse. Den har også koblet produsenter sammen i verdikjeder på tvers av landegrenser og verdensdeler. Resultatet er tilgang til produkter av høy kvalitet og rimelige priser. Riktig teknologi gjør det mulig å håndtere disse komplekse verdikjedene, hvor det stilles høye krav til lagerstyring for å levere konkurransedyktige produkter.

Med et godt verktøy for lagerstyring kan du få bukt med utfordringene nevnt over.
Skybaserte Dynamics 365 legger til rette for automatiserte prosesser, reduserte feilkilder, og økt produktivitet. Du får sanntids innsikt i forsyningskjedene og lagerbeholdningen hele veien fra begynnelse til slutt.

Slik øker du innovasjonstakten og inntjeningen med riktig teknologi

Last ned vår gratis guide om Produksjon 4.0!

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Mange trender er gjerne hypet i overkant for å skape interesse ute i markedet. Når det gjelder å gå til skyen med sentrale forretningssystemer og ERP, er dette en trend som i høyeste grad skjer her og nå. Bedrifter i de fleste bransjer ser at det er mange gevinster å hente.
Det tok mindre enn seks uker for løsningsarkitekt Niklas Larsson å bygge en av de første templatene for integrasjoner mellom Salesforce CRM og forretningssystemet Infor M3 CloudSuite. Her er historien om hvordan det gikk til.
Selskaper innen handel og distribusjon trenger løsninger som sporer varer gjennom hele verdikjeden, sørger for datafangst og -analyse og håndterer raske endringer hos leverandører og produsenter. Les hvordan Infor CloudSuite gir stålkontroll innen varedistribusjon.
Produksjonsbedriftene må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede, større krav til kvalitet og varedokumentasjon, forutsigbare leveranser, samt tøff konkurranse og kostnadspress. Les hvordan Infor CloudSuite gjør produksjonen smartere.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down