<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Forbrukere med mer makt og nye krav, økt usikkerhet i matvareforsyningen og stadige reguleringsendringer fra myndighetene er bare tre av trendene matvareindustrien må forholde seg til. I dag trenger produsentene et bransjetilpasset forretningssystem som raskt understøtter store endringer. 

Det får de med Infor CloudSuite.

– Mat- og drikkeprodusenter må ha forretningssystemer og IT-løsninger som håndterer raske og store endringer eller brudd i verdikjeden, slik vi har sett de siste årene med pandemi og nå med krigen i Ukraina. Dette kommer i tillegg til økte krav til transparens fra regulerende myndigheter og forbrukertrender som skifter hyppigere enn noen gang, sier Per Christian Øen, Business Solution Director i Columbus Norge. 

De store og hurtige endringene stiller store krav til forretningssystemene, de såkalte ERP-systemene (Enterprise Resource Planning). De tradisjonelle og litt eldre løsningene, såkalte on-prem-løsninger er i ferd med å bli et akterutseilt verktøy for å håndtere den kompleksiteten vi i dag ser i mat- og drikkevareindustrien, fortsetter Per Christian Øen. 

– ­Det aktørene trenger er en bransjeløsning spesialutviklet for næringsmiddelindustriens behov, som oppdateres kontinuerlig i skyen og som gjør at du kan være i forkant av de kravene bedriften møter fra alle sine interessenter, understreker han.

De store trendene innen mat og drikke

food tasty

Flere viktige trender preger i dag næringsmiddelindustrien og mat- og drikkeprodusentene må ha forretningssystemer som understøtter de raske endringene. Noen av de største trendene er:

  • Økt matvaresikkerhet og dyrevelferd. Det har vært en rekke skandaler med bakterier, virus og dårlig behandling av dyr de siste årene. Dette krever at produsentene må ha stålkontroll på hele verdikjeden, inkludert alle leverandører. Det omfatter transparens i alt fra opprinnelse og ingredienser i fôr, god kunnskap om dyrevelferd i produksjonen og kontroll på alle kvalitetskriterier helt fram til ferdig produkt i butikken.
  • Raske endringer eller brudd i verdikjeden. Med pandemien og krigen i Ukraina har vi fått bevist hvor viktig det er å ha robuste verdikjeder. Noen hendelser er så inngripende at de er vanskelig å beskytte seg totalt mot, men det er viktig å utvikle en beredskap med alternative leverandører for å spre risiko, enten det er pandemier, dyrevelferd eller endret etterspørsel som utfordrer verdikjeden.
  • Nye lover og reguleringer fra myndighetene. Forretningssystemet bør kontinuerlig oppdateres i henhold til nye reguleringer, lovkrav og forskrifter som berører både næringen og økonomien.
  • Markedsendringer og forbrukermakt. Trender som påvirker hva kunder ønsker av mat- og drikkevarer endrer seg raskere enn tidligere. Det være seg smaker, økt helsefokus, enkel tilberedning og miljøvennlig produksjon. Produsentene trenger en ERP-plattform som lar dem endre produksjonslinjer og produkter, samtidig som veien er kort til å innhente eksterne data, predikere trender og drive effektiv produktutvikling.

Fire hovedgrunner for å velge Infor CloudSuite og Columbus

Det er spesielt fire konkurransefortrinn Infor CloudSuites løsninger har i dag og de kan oppsummeres slik:

1. Bransjeløsninger med dyp funksjonalitet for den enkelte bransje, inkludert Food & Beverage

2. Kort implementeringstid med basis i bransjefunksjonalitet og API-er til de viktigste tredjepartsløsningene

3. Multi-tenant-løsning i skyen med kontinuerlige oppdateringer og en svært lav TCO sammenlignet med mange av konkurrentene

4. Columbus har spesialisert seg innen noen utvalgte bransjer og næringsmiddelindustrien er en av dem.

Redegjørelsen under vil vise at disse fire punktene henger nøye sammen og på ingen måte er uavhengige av hverandre. Samlet betyr det at Infor CloudSuite bør være blant de løsningene alle aktører i næringsmiddelindustrien bør vurdere hvis de skal ha et nytt ERP-system i skyen.

Egen bransjeløsning for næringsmiddel

Infor har valgt ut en god del bransjer der de leverer markedsledende forretningssystemer. Innenfor de utvalgte bransjene har Infor utviklet løsninger som er tilpasset såkalte mikro-vertikaler.

– Det vil si at innen matvareproduksjon finnes det mikro-vertikaler for kjøtt, meieri og bakeri, for å nevne noen, sier Per Christian Øen.

food meieri

Infor bruker årlig tre millioner dollar på forskning og utvikling av systemene rettet mot disse mikrovertikalene. Hos noen av konkurrentene er det partnerapparatet som står for dette. Resultatet er at Infors bransjeløsninger kommer med omfattende dybdefunksjonalitet tilpasset den enkelte vertikalen. Det er for eksempel mange spesifikke krav til meierivarer, enten det er holdbarhet for ferskvare eller hvor lenge en bestemt type ost skal lagres. Denne funksjonaliteten ligger i løsningen og det blir derfor en konfigureringsjobb og ikke utvikling av løsningen ved implementering.

I tillegg gjør disse funksjonsrike bransjeløsningene at implementeringstiden på de kraftige ERP-systemene er vesentlig kortere enn hos de fleste av konkurrentene. 

Infor har utviklet en 60–30–10-metodikk der 60 prosent av løsning leveres «out–of-the-box», 30 prosent av leveransen består av konfigureringer tilpasset industri og vertikal, mens de siste 10 prosentene av ERP-implementeringen handler om utvikling og integrasjoner som gjelder den enkelte bedrift. 

– En del av hemmeligheten med Infors skyplattform er Infor OS. Det støtter blant annet utvikling og tilpasninger med minimalt behov for kode, sier Per Christian Øen i Columbus. 

Infors skyplattform har også muligheter for å enkelt ta i bruk ulike løsninger og tillegg som integrering mot apper og mobile enheter. Systemet er også tilrettelagt for å bruke advanced analytics for blant annet å effektivisere verdikjeden, prediktivt vedlikehold eller å gjøre prediksjoner om markedsutvikling og etterspørsel i utvalgte segmenter i markedet.  

Les mer om advanced analytics innen Food & Beverage her!

Lavere totalkostnad med smart skyløsning

Stadig flere virksomheter, på tvers av industrier, er blitt mer opptatte av å unngå lange, ressurskrevende og ofte risikable IT-prosjekter og -implementeringer. Det er viktig å starte raskt og tidlig kunne høste gevinster av systemene som er valgt.

Trenden med å flytte de tyngre systemene til skyen har vedvart og forsterket seg. De siste årene har skytrenden også favnet om de forretningskritiske ERP-systemene som styrer økonomi, produksjon, logistikk og de fleste andre deler av verdikjeden. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike ERP-systemene i hvor langt de er kommet på veien mot å bli en ekte, fullverdig – multi-tenant – skyplattform.

Mulit-tenant betyr at én enkelt programvareløsning og infrastrukturen rundt betjener flere kunder. Det vil si at kundene deler programvare og databasen, men at hver kundes data er isolert og usynlig for de andre kundene som bruker samme programvare og database. Den store fordelen er at integrasjonen med andre systemer går lettere og at TCO er lav sammenlignet med konkurrentene.

food and beverage

– Infor M3 CloudSuite er en liten hemmelighet. Akkurat nå ligger Infor M3 noen år foran konkurrentene når det gjelder multi-tenant skyløsning. Og på veien mot å utvikle en ekte skyplattform har Infor lagt vekt på å utvikle integrasjonsgrensesnitt, API-er, mot de beste og mest brukte IT-løsningene i næringsmiddelindustrien, sier Per Christian Øen i Columbus.

Han understreker at de ferdige API-ene også bidrar til å gjøre implementeringen enklere og raskere. Integrasjon med løsninger fra andre leverandører er ofte en stor og krevende oppgave i mange ERP-prosjekter, men med Infor CloudSuite blir de fleste integrasjonene enklere med de ferdige API-ene.

Som kjent gir en ERP-løsning i skyen en rekke fordeler kontra tradisjonelle ERP-systemer som er installert lokalt (on-premise). Systemet oppdateres kontinuerlig slik at virksomheten slipper de store og kostbare oppdateringsprosjektene, fleksibiliteten og skalerbarheten øker og kan raskt tilpasses endringer hos produsenten, i markedet eller i bransjen.

CloudSuite oppdateres hver måned og det omfatter alt fra optimalisering av løsningen, til utvikling av ny funksjonalitet som skal understøtte best practice i bransjen og møte nye trender i markedet.

Vellykket ERP-prosjekt med Norsk Kylling

I fabrikken på Støren har Rema-eide Norsk Kylling ambisjoner om å skape verdens beste næringsmiddelverdikjede. Virksomheten rommer 133 bønder som utgjør selve fundamentet som produsenter av egg, rugeegghøner eller slaktekylling. I løpet av et år leverer Norsk Kylling cirka 81 millioner middager under merkevaren Solvinge til norske forbrukere.

– En kylling som har det bedre, smaker bedre. Best mulig dyrevelferd og ansvarlighet i hele verdikjeden er sentralt i vår strategi, sier IT-sjef Torfinn Utne i Norsk Kylling.

Norsk Kylling_1

Foto: Norsk Kylling.

Da Norsk Kylling skulle velge ny ERP-løsning var det viktig med kort implementeringstid, få spesialtilpasninger og solid støtte for bransjens spesielle behov. Derfor valgte de Infor CloudSuite Food & Beverage som er basert på en standardisert, multi-tenant skyløsning uten spesialtilpasninger. Løsningen har ferdigkonfigurerte innstillinger tilpasset næringsmiddelindustrien.

– For å lykkes er vi helt avhengig av smarte systemer, samt tilgjengelig og korrekt styringsinformasjon som vi får fra den digitale grunnmuren som sømløst samler inn og strukturerer, sier Utne.

Bransjeløsningen for næringsmiddel sikrer at det er kontroll, kvalitet og effektivitet gjennom hele verdikjeden.

– CloudSuite Food & Beverage gir oss stålkontroll gjennom en kompleks verdikjede. Vi har om lag 150 leverandører fra tre ulike kategorier gårder som gir oss enten egg, rugeegghøner eller slaktekylling. Forretningssystemet dekker både rugeri og slakteri, kjøp og salg av egg og kylling. Nå får vi full kontroll over og kan raskere dokumentere og spore transaksjoner fra jord til bord, forteller Utne.

Per Christian Øen, Business Solutions Director i Columbus, understreker at strategien fra start har vært å investere i en standard bransjeløsning.

– Fordelen med det er at Norsk Kylling slipper de store oppgraderingene hvert fjerde år. Nå er alt oppgradert til enhver tid. Sikkerhet, disaster recovery, skalerbarhet, alt dette håndteres av Infor som bruker store ressurser på dette, og gir Norsk Kylling mulighet til å konsentrere seg om det de er gode på, sier Øen.

Utne bekrefter at det har vært et komplisert og svært vellykket prosjekt.

– Selv om vi har valgt en standardisert ERP-løsning så må man ikke glemme at dette har vært en tverrfaglig digitaliseringsprosess i hele organisasjonen, samtidig med at vi skal sikre styringsinformasjon fra en relativt kompleks verdikjede.

– Columbus har levert et vellykket digitaliseringsprosjekt på tid og kost, og årsaken skyldes en kombinasjon av solid bransjeinnsikt, god forståelse for hvem vi er og hvor vi skal, samtidig som de er spesialister på Infor-løsningen vi har valgt, sier Utne og understreker;

– Vi skal bli verdens beste på det vi gjør. ERP-systemet fra Infor er plattformen som gjør det mulig å nå målet.

Målet er å bli en naturnøytral bedrift innen 2030: Les mer om samarbeidet til Norsk Kylling her.

 

Per Christian Karlsen-1Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Senior Account Executive, Per Christian Karlsen.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down