<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Skal du drive omfattende handel på nett i dag, må du forholde deg til composable commerce eller modern commerce som den nye trenden også kalles. Det er en helt ny måte å bygge nettbutikker for selskaper som håndterer store transaksjonsvolumer.

De siste 10–20 årene har handelen gradvis flyttet seg fra den fysiske verden og over til den virtuelle. Først kom nettbutikkene, som i starten var en konkurrent til de fysiske butikkene. I dag har alle butikker netthandel og nettbutikken er bare en av mange digitale kanaler for de fleste retail-aktørene. Alt kjøp og salg foregår nå omnichannel, via nettbutikker, apper, sosiale medier, digitale kommunikasjonskanaler og i fysiske butikker. På samme måte er også utstillingsvinduet og kundemøtet digitalisert og finner sted i mange ulike virtuelle kanaler, samtidig som de tradisjonelle kanalene fortsatt er viktige. 

Skal du lykkes med å drive god butikk, både i dag og i årene som kommer, i et så mangfoldig landskap av salgskanaler, kundemøter og varepresentasjoner, som i tillegg er i kontinuerlig endring, kreves det at du bruker rett teknologi på riktig måte. Du må kunne reagere raskt og agilt på endringer i forbrukeratferd, lansere nye produkter og endre måten du gjør forretninger på.

Hvorfor er modern commerce viktig?Hero-carousel-img-5

På samme måte som retailbransjen har gjennomgått store endringer de siste 10–20-årene har også teknologien innen varehandel gjort det samme. Fram til ganske nylig håndterte omfattende, monolittiske forretningssystemer hele butikkdriften. Alt fra lagerhold og produktinformasjon (PIM), til salg og betaling lå i det samme systemet. Og det gjør det i mange systemer ennå.

En ulempe med de tradisjonelle, monolittiske retail-systemene er at det er sjelden at én leverandør leverer de beste løsningene til alle funksjonene. I tillegg til de gode funksjonene i systemet, må du også slite med de svake sidene. Slike like løsninger kan også være tidkrevende, dyre og tungvinte å utvikle og oppdatere i tråd med nye og fremtidige krav.

I dag er det mer og mer vanlig å bruke ulike applikasjoner og programmer for å løse forskjellige forretningsbehov. Det har gitt oss begrepet composable commerce som her kan oversettes til moderne e-handelsarkitektur.

Så hva er denne nye teknologien? Kort fortalt er moderne e-handelsarkitektur en ny måte å tilnærme seg bruken av teknologi innen retail, der vi setter sammen den beste teknologien og kombinerer ulike applikasjoner for å skape den best mulige retailplattformen tilpasset den enkelte retailers behov.

Les også: Unleashing the power of experimentation: Bringing A/B-testing to a new level

Med composable løser vi virksomhetenes behov ved å bygge en løsning hvor vi setter sammen de beste teknologiene og IT-tjenestene fra forskjellige leverandører til én helhetlig, digital handelsplattform. Dermed har retail-bedriftene store muligheter til å utvikle en unik løsning som skiller seg ut fra konkurrentene. Samtidig sikrer composable at virksomheten har et teknologisk fundament også for morgendagens behov. 

Endrer behovene seg, eller det kommer en mye bedre mikrotjeneste på markedet, så kan du bytte ut denne, istedenfor å kjøre en oppdatering på hele løsningen. Mer om dette under.

MACH gjør susen

Det er ikke bare innen retail «composable-strategien» får fotfeste. Ifølge analyseselskapet Gartner er overgang til en «composable enterprise» IT- og forretningsstrategi på gang blant de virksomhetene som leder an med digital transformasjon av forretningsmodeller og bransjer. 

Imidlertid er det viktig å være klar over at en moderne e-handelsarkitektur forutsetter noen teknologiske og strategiske valg. Den viktigste er begrepet «MACH», som er en forkortelse for Mikrotjenester, API-er, Cloud og Headless. Hva betyr så dette? I praksis snakker vi om en sammensatt IT-arkitektur som består av følgende komponenter:

Mikrotjenester eller Microservices: Dette er små (les mikro) og selvstendige applikasjoner/tjenester som løser et spesifikt forretningsbehov. Mikrotjenester er en variant av tjenesteorientert arkitektur der hver kjernefunksjon, eller tjeneste, bygges og rulles ut uavhengig av andre tjenester i samme applikasjon og/eller andre tjenester. Mikrotjenesteapplikasjoner gjør det mulig å gi rask respons på nye forretningsbehov og gjør det mulig å få nye funksjoner raskere ut i markedet. Ulike mikrotjenester kommuniserer og «samarbeider» med hverandre ved hjelp av API-er.

API (Application Programming Interface): Standardiserte metoder og protokoller som gjør det mulig for programmer å utveksle informasjon med hverandre. API er koblingen som gjør at forskjellige applikasjoner og IT-tjenester kan kobles sammen og fungere sømløst sammen. API gjør at brukerne for eksempel slipper å taste inn den samme informasjonen i to ulike systemer eller at hen får en helhetlig kundeopplevelse, fordi informasjon som er koblet til deg blir hentet fra flere systemer, men presentert i samme grensesnitt på ett sted. Skytjenester kjennetegnes blant annet av API-er. 

Cloud (skytjenester): Noen av fordelene med ekte (multi-tenant) skytjenester er at de er enkle å skalere, brukerne har tilgang til tjenestene uansett hvor de befinner seg, samt at man slipper tunge investeringer i egen IT-infrastruktur, maskinvare og programvarelisenser. Fordi skyapplikasjoner alltid er oppdaterte, unngår virksomhetene også risikable og dyre oppgraderingsprosjekter. Skyapplikasjoner er abonnementsbaserte slik at bedriftene betaler bare for det de bruker og slipper investeringer i forkant. 

Headless: Begrepet «Headless» betyr at den digitale flaten hvor kunden møter produktene eller tjenestene (fronten/presentasjonslaget) er koblet fra forretningssystemene i bakkant. Headless gir frihet til å designe en unik, digital brukeropplevelse for hver kanal, samt fleksibilitet til å utnytte informasjon fra dagens forretningssystemer i kombinasjon med nye teknologier som Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), sensorer, kassaapparater og så videre.Elkjøp netthandel-1Bilde av vår kunde sine nettsider (Elkjøp).

Webinar: Bli kjent med mulighetene innen composable commerce i vår nye webinarserie, N3XT

Fem fordeler med Composable Commerce

Composable Commerce er altså svaret om du ønsker å utvikle en digital plattform som sikrer gode handels- og kundeopplevelser. Composable Commerce gir fem store fordeler på veien.

1. Tilpasninger

Med Composable Commerce kan du velge hvordan dine kunder skal møte butikken og hvordan kjøpsopplevelsen skal være uavhengig av løsningen til én programvareleverandør. Du har full kontroll og kan designe kundemøtet i henhold til din strategi og merkevare. Fordelene er blant annet sterkere merkevare og økt salg.

2. Mulighet til å eksperimentere

Med Composable Commerce kan du eksperimentere med ulike kunde- og brukeropplevelser (UX) uten risiko for å sette hele forretningen i fare. Du kan for eksempel kjøre A/B-test på deler av nettsiden eller forsøke salg via Messenger eller WhatsApp uten at de bakenforliggende forretningssystemene blir påvirket. Fordelene er blant annet at det er enklere å teste ut ideer og at du får raskere tilbakemeldinger på nye forretningsideer, samt at du kan bygge en innovasjonskultur i bedriften.

3. Hastighet og smidighet

Du kan raskt endre design og kundeopplevelse, fordi forretningssystemene i bakkant ikke påvirkes og fordi flere team kan jobbe og utvikle løsninger parallelt. Fordelene er blant annet at det går raskt å tilpasse design og kundeopplevelse til sesonger, salgsdager og/eller markedstrender.

4. Skalerbarhet

Med composable commerce kan de ulike modulene i retailplattformen skaleres og tilpasses etter bruk og belastning uavhengig av hverandre. Om det eksempelvis er stort besøk i nettbutikken vil ikke handelsfunksjonaliteten påvirkes. Fordelene er blant annet at det kjøp/salg ikke hindres ved trafikktopper, noe som gir økt salg og bedre kundeopplevelse.

5. Enkelt å legge til nye møtepunkter

Med Composable Commerce kan du enkelt legge til nye møtepunkter og salgskanaler der hvor kundene dine er. Det kan være berøringsskjermer eller smarte speil ute i de fysiske butikkene. Det kan være ett-klikk-kjøp i showrom med leveranse hjem. Det kan være tettere kontakt med kundene i form av smarte lojalitetsprogram eller apper. Fordelene er blant annet bedre kundeopplevelse, forlengede kundeforhold og mulighet til å utnytte nye salgskanaler og -trender. 

Slik lykkes du med moderne e-handelsarkitektur

Skal du lykkes med composable-arkitekturen må teknologiene og løsningene som utgjør din retailplattform spille sammen sømløst og problemfritt. Da trenger du en kompetent og erfaren teknologipartner som kan gi råd både om teknologier, forretningsstrategi og som også kan implementere modulene og få systemene til å spille sammen.

En typisk Composable Commerce-teknologistabel inneholder tjenester som dekker alle funksjonene som normalt er inkludert i en tradisjonell retailplattform, slik som:

  • Ordrestyring
  • Lagerbeholdning
  • PIM – Product Information Management
  • Frakt og logistikk
  • Regnskap og skatt
  • Webplattform/Content Management System (CMS)
  • Plattform for reklame og markedsføring
  • Betalingsløsning

composable-guide-mockup

Les også: Guide om fremtidens commerce

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Globally, economic downturns ripple through various markets, and the retail industry is no exception. In this ever-evolving landscape, this sector encounters new challenges, and the Northern Europe narrative emerges as both unique and instructive. For example UK, Sweden, Norway, and Denmark, offer different insights into resilience, adaptability, and innovation in retail amidst an unforgiving economic landscape.
While traditional E-commerce models focus on product listings and price points, experience-led commerce zooms in on the entire customer journey. It emphasizes personalized content, interactive platforms, and a seamless transition between discovery and purchase, ensuring that the consumer feels engaged and valued.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down