<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Er du helt sikker på at M3-løsningen din fungerer optimalt? Vi har nå utviklet M3 Helsesjekk – et tilbud hvor du sikrer deg en rapport med svarene du trenger for å utnytte ERP-systemet fullt ut. Anbefalingene baseres på en grundig analyse av løsningen din.

Helsesjekken går ut på å analysere hvordan din bedrift bruker M3-løsningen i dag. Slik får vi kartlagt hvorvidt din virksomhet utnytter løsningens fulle potensiale for effektiv, ledende og konkurransedyktig drift. Analysen omfatter en gjennomgang av relevante grunndata for å sikre at datakvaliteten er i henhold til «best practice» innenfor din bransje og at automatisering av prosesser benyttes fullt ut.

Videre gjennomgår og analyserer vi utvalgte prosesser basert på dine behov. Deretter utarbeides det en rapport hvor vi dokumenterer resultatene av analysen, som vi også går gjennom i fellesskap.

Rapporten gir en tydelig anbefaling i tre hovedpunkter

  1. Nødvendige endringer som bør utføres fortløpende
  2. Anbefalte endringer som medfører bedre utnyttelse av M3-løsningen
  3. Forslag til fremtidige forbedringsprosjekter

Eksempler på funn og anbefalinger kan være endring av grunndata, justere eller automatisere prosesstrinn eller opplæring for økt kompetanse.

Gir forutsigbarhet og kan ha en forebyggende effekt

Med helsesjekken kan vi hjelpe deg å avdekke eventuelle feil i systemet som kan skape problemer nå eller i fremtiden. Det gir deg forutsigbarhet og har en forebyggende effekt hvis du velger å investere i de endringene vi ser vil være fordelaktige for din bedrift. Rapporten gir deg oversikten du trenger for å prioritere videre prosjekter i den mest hensiktsmessige rekkefølge for din virksomhet. Slik sikrer du kontroll og en mindre risikofylt framtid.

På sikt kan endringene føre til færre feil i driften fordi helsesjekken går inn i kjernen av systemet. Et ERP-system dekker jo forretningsprosesser i store deler av virksomheten, og er det feil i et område så kan kjernen til problemet ligge i et annet. Derfor er helsesjekken verdifull, slik som vår kunde Voice erfarte. Løsningen på problemene de opplevde i finansdelen lå i logistikkprosessen. Den trengte en oppdatering.

– Columbus har nå senest gjennomført en helsesjekk på økonomiområdet i M3 for Voice Norge. Dette har gitt oss verdifull kunnskap og trygghet om hvordan vi effektivt kan gjennomføre økonomiprosessene våre med ønsket resultat, forteller Atle Kristoffersen, leder i systemutvikling i Voice Norge.

Vi i Columbus anbefaler helsesjekk så tidlig som mulig i kundeforholdet. Det handler om «Cloud Readiness» og gir deg en indikasjon på hvor forberedt selskapet er til å flytte løsningen til skyen. Det er en omfattende prosess og helsesjekken kan kartlegge aktiviteter som skal legge til rette for cloud-prosjektet.

Avdekker forbedringsområder du ikke visste du hadde

Det finnes alltid smartere løsninger fordi teknologien er under kontinuerlig utvikling og nye oppdateringer skjer hyppig. Funksjonaliteten som fantes for tre til fem år siden, vil på de fleste områder være forbedret i dag. Helsesjekken avdekker om du ikke bruker all den funksjonaliteten som finnes i systemet. Har dere prosesser som ikke flyter særlig godt så finner vi måter å effektivisere arbeidet på. Forslagene vi kommer med vil gi deg oversikten du trenger for å utnytte potensialet som finnes i løsningen.

Les også: Slik er du helt i front med AI i næringsmiddelbransjen.

Helsesjekken gir deg en rekke gevinster. Den kan:

  • Analysere spesifikke utfordringer og ønsket utvikling i din organisasjon
  • Sikre at Infor M3 er satt opp i henhold til «best practice» og tilfredsstiller rapporteringskrav internt og eksternt
  • Gi deg en enkel oversikt over nødvendige- og anbefalte endringer for en oppgradering til Infor M3 Cloud
  • Gjøre deg trygg på at potensialet i løsningen utnyttes optimalt
  • Gi deg stor gevinst innenfor en kort tidsramme og begrenset kostnadsbruk
  • Gi deg en rapport som er et godt verktøy for planlegging av videre prosjekter og aktiviteter

Ønsker du å vite mer om Helsesjekk og hvilke gevinster det kan gi deg, ta kontakt med Per Christian Karlsen.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
No doubt that the cloud offers a wealth of opportunities for modern businesses. Yet, surprisingly, many companies that have already invested in it (or are planning to) aren't fully taking advantage of its potential. This oversight can impact efficiency and productivity. In this Q&A blog, we sit down with Ole-Petter Hammersland and Robert Langerud, Business Consultants at Columbus, to discuss how businesses can make the most of their platform using Infor M3 as an example. They explore common reasons for the underutilization of practical features, differentiate between usability and UX, and suggest what should be done to "lift" your platform to a new level.
On April 30, 2024, Infor will retire multi-tenant (MT) Infor Ming.le. Infor is doing this in favor of the new Infor OS Portal which has an improved user experience. It may sound like a harmless change, but are you aware of the consequences this may have on your M3 solution?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down