<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Er du helt sikker på at M3-løsningen din fungerer optimalt? Vi har nå utviklet M3 Helsesjekk – et tilbud hvor du sikrer deg en rapport med svarene du trenger for å utnytte ERP-systemet fullt ut. Anbefalingene baseres på en grundig analyse av løsningen din.

Helsesjekken går ut på å analysere hvordan din bedrift bruker M3-løsningen i dag. Slik får vi kartlagt hvorvidt din virksomhet utnytter løsningens fulle potensiale for effektiv, ledende og konkurransedyktig drift. Analysen omfatter en gjennomgang av relevante grunndata for å sikre at datakvaliteten er i henhold til «best practice» innenfor din bransje og at automatisering av prosesser benyttes fullt ut.

Videre gjennomgår og analyserer vi utvalgte prosesser basert på dine behov. Deretter utarbeides det en rapport hvor vi dokumenterer resultatene av analysen, som vi også går gjennom i fellesskap.

Rapporten gir en tydelig anbefaling i tre hovedpunkter

  1. Nødvendige endringer som bør utføres fortløpende
  2. Anbefalte endringer som medfører bedre utnyttelse av M3-løsningen
  3. Forslag til fremtidige forbedringsprosjekter

Eksempler på funn og anbefalinger kan være endring av grunndata, justere eller automatisere prosesstrinn eller opplæring for økt kompetanse.

Gir forutsigbarhet og kan ha en forebyggende effekt

Med helsesjekken kan vi hjelpe deg å avdekke eventuelle feil i systemet som kan skape problemer nå eller i fremtiden. Det gir deg forutsigbarhet og har en forebyggende effekt hvis du velger å investere i de endringene vi ser vil være fordelaktige for din bedrift. Rapporten gir deg oversikten du trenger for å prioritere videre prosjekter i den mest hensiktsmessige rekkefølge for din virksomhet. Slik sikrer du kontroll og en mindre risikofylt framtid.

På sikt kan endringene føre til færre feil i driften fordi helsesjekken går inn i kjernen av systemet. Et ERP-system dekker jo forretningsprosesser i store deler av virksomheten, og er det feil i et område så kan kjernen til problemet ligge i et annet. Derfor er helsesjekken verdifull, slik som vår kunde Voice erfarte. Løsningen på problemene de opplevde i finansdelen lå i logistikkprosessen. Den trengte en oppdatering.

– Columbus har nå senest gjennomført en helsesjekk på økonomiområdet i M3 for Voice Norge. Dette har gitt oss verdifull kunnskap og trygghet om hvordan vi effektivt kan gjennomføre økonomiprosessene våre med ønsket resultat, forteller Atle Kristoffersen, leder i systemutvikling i Voice Norge.

Vi i Columbus anbefaler helsesjekk så tidlig som mulig i kundeforholdet. Det handler om «Cloud Readiness» og gir deg en indikasjon på hvor forberedt selskapet er til å flytte løsningen til skyen. Det er en omfattende prosess og helsesjekken kan kartlegge aktiviteter som skal legge til rette for cloud-prosjektet.

Avdekker forbedringsområder du ikke visste du hadde

Det finnes alltid smartere løsninger fordi teknologien er under kontinuerlig utvikling og nye oppdateringer skjer hyppig. Funksjonaliteten som fantes for tre til fem år siden, vil på de fleste områder være forbedret i dag. Helsesjekken avdekker om du ikke bruker all den funksjonaliteten som finnes i systemet. Har dere prosesser som ikke flyter særlig godt så finner vi måter å effektivisere arbeidet på. Forslagene vi kommer med vil gi deg oversikten du trenger for å utnytte potensialet som finnes i løsningen.

Les også: Slik er du helt i front med AI i næringsmiddelbransjen.

Helsesjekken gir deg en rekke gevinster. Den kan:

  • Analysere spesifikke utfordringer og ønsket utvikling i din organisasjon
  • Sikre at Infor M3 er satt opp i henhold til «best practice» og tilfredsstiller rapporteringskrav internt og eksternt
  • Gi deg en enkel oversikt over nødvendige- og anbefalte endringer for en oppgradering til Infor M3 Cloud
  • Gjøre deg trygg på at potensialet i løsningen utnyttes optimalt
  • Gi deg stor gevinst innenfor en kort tidsramme og begrenset kostnadsbruk
  • Gi deg en rapport som er et godt verktøy for planlegging av videre prosjekter og aktiviteter

Ønsker du å vite mer om Helsesjekk og hvilke gevinster det kan gi deg, ta kontakt med Per Christian Karlsen.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Columbus and Elkem are working together on Elkem’s digitalization journey. Columbus is Elkem’s strategic and operational IT partner for the ERP solution Infor M3, where Columbus supports the day-to-day operations and related applications globally.
Et enkelt tastatur på telefonen din er tilstrekkelig for å ringe og motta samtaler. Bruksverdien av mobil har imidlertid gått langt utover det som først var tiltenkt. I dag kan man ikke forestille seg en verden uten en smarttelefon koblet til internett. Hvis en enhet som en mobiltelefon har avansert så mye de siste to tiårene, kan du tenke deg hvor mye transformasjon som må ha skjedd i en ERP-programvare som virksomheter legger sin lit til hver eneste dag.
Elkem together with their strategic and operational IT-partner Columbus (former iStone), supports the daily operations in the ERP system Infor M3 and related applications in addition to continue implementation of M3 worldwide.
I det forrige blogginnlegget skrev jeg en sjekkliste over hvilke forberedelser du må gjøre før du avslutter regnskapsåret. Nedenfor finner du del 2 av 3 i bloggserien «Forberedelser for årsskiftet i M3» - i den faktiske avsluttende perioden.
Årsoppgjøret nærmer seg og en del forberedelser må til i M3. Vi har derfor laget en kort sjekkliste for deg over de viktigste sakene du bør tenke på før nytt regnskapsår starter.