<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Produksjonsbedriftene må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede, større krav til kvalitet og varedokumentasjon, forutsigbare leveranser, samt tøff konkurranse og kostnadspress. Les hvordan Infor CloudSuite gjør produksjonen smartere.

Begrepet Industri 4.0 har vært i bruk i noen år. Det beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, et industrielt paradigmeskifte der teknologier knyttet til internett smelter sammen med produksjon og produkter. 

– Skal bedriftene utnytte mulighetene som Industri 4.0 byr på er det behov for fleksible forretningssystemer og IT-løsninger som kan integreres med nye teknologier, sier Per Christian Øen, Business Solution Director i Columbus Norge. 

Blant teknologiene som danner forutsetningen for Industri 4.0 finner vi IoT (tingenes internett/internettilkoblede sensorer), datainnsamling og -analyse, 3D-print, skyen, neste generasjon mobilnett (5G), augmented reality (AR), kunstig intelligens og machine learning. 

Disse teknologiene er også utgangspunktet for fem viktige trender i Gartners ferske rapport. Det anerkjente analyseselskapet anbefaler at ledelsen i alle produksjonsbedrifter forholder seg til følgende:

 1. Fjernarbeid og fjernstyring
 2. Autonome maskiner
 3. Ytterligere automatisering
 4. Intelligent sammenkoblet forretningsmodell
 5. Den smarte fabrikken

shutterstock_539443357

– Skal bedriftene ta del i disse trendene stiller det store krav til forretningssystemene, de såkalte ERP-systemene (Enterprise Resource Planning). De tradisjonelle og litt eldre løsningene, såkalte on-prem-løsninger, er i ferd med å bli et akterutseilt verktøy når vi snakker Industri 4.0, fortsetter Per Christian Øen. 

– Det produksjonsbedriftene trenger er en bransjeløsning spesialutviklet for industriens behov, en løsning som oppdateres kontinuerlig i skyen og som gjør at de kan få full uttelling av både dagens og nye teknologier som kommer, understreker han.

De fem trendene innen Industri 4.0

La oss ta en nærmere titt på de fem trendene fra Gartner. 

 1. Fjernarbeid og fjernstyring – arbeidslivet etter Covid

  Den gamle sannheten om at fabrikkarbeidere må sitte på fabrikken, gjelder ikke lenger. Fjernstyring av kjøretøy, maskiner, til og med hele fabrikker blir mer og mer vanlig, men skal bedriftene tilby en fullverdig digital opplevelse og et arbeidsliv som sømløst veksler mellom virtuell og fysisk tilstedeværelse krever det at bedriftens ERP-plattform understøtter dette. I tillegg kreves det nye måter å lede på, ha nye retningslinjer for sikkerhet og styring, og yte kundeservice på nye, digitale måter.

 2. Autonome enheter
  Autonome eller selvstendige enheter bruker kunstig intelligens (Artificial Intelligence/AI) for å navigere, operere og automatisere oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. Hver enhet må være i stand til å utføre de definerte oppgavene uten at mennesker er involvert. Automatisering med autonome enheter går videre sammenlignet med automatisering i regi av rigide programmeringsmodeller, og utnytter AI til å levere avanserte operasjoner som interagerer mer naturlig med omgivelsene og med mennesker. Autonomos Things Ecosystem Building Blocks
 3. Hyperautomatisering

  Ved hjelp av nye teknologier kan produksjonsbedrifter ytterligere automatisere interne og eksterne operasjoner. Det kan skje ved å automatisere repetitive, transaksjonelle prosesser ved hjelp av bedre robotikk og kunstig intelligens. På sikt vil stadig mer sofistikerte prosesser «hyperautomatiseres» på tvers av vertikaler som produktutvikling, produksjon, forsyningskjeder, salg, markedsføring og kundeservice. Det er et stort mulighetsrom hvor hele forretningsmodeller kan transformeres gjennom en slik automatisering.

 4. Intelligent sammenkoblet forretningsmodell

  En intelligent, sammenkoblet forretningsmodell (composable business), er bygget rundt en modulær tankegang der ulike muligheter, teknologier og forretningsmodeller knyttes sammen for best å understøtte ulike mål. For å få størst effekt av denne modulære tankegangen må dagens kultur, organisasjonsstruktur og ledelse justeres eller nullstilles. Skjer det kan en intelligent sammenkoblet forretningsmodell føre til rask transformasjon på de utvalgte forretningsområdene.Composable Business

 5. Den smarte fabrikken
  Kjernen i den smarte fabrikken er standardisering som sikrer konsistens, stabilitet, transparens og kontroll. Den smarte fabrikken er avhengig av at forretning og ERP-plattform evner å utnytte både eldre og moderne teknologier for å skape fleksibel, selv-tilpassende produksjon. Smart Factory

Fire hovedgrunner for å velge Infor CloudSuite og Columbus

Forutsetningen for å ta del i den fjerde industrielle revolusjon er at bedriften har et moderne og smidig forretningssystem som både ivaretar behovene som hver enkelt industrivertikal har, samtidig som det håndterer dagens og morgendagens teknologier. Det er bare mulig med et skybasert forretningssystem som Infor CloudSuite, som gir fire store konkurransefortrinn. Det er:

 1. En bransjeløsninger med dyp funksjonalitet for produksjons- og industribedrifter. Implementering er i stor grad konfigurering og ikke utvikling.

 2. Kort implementeringstid med basis i funksjonalitet og API-er til de viktigste tredjepartsløsningene.

 3. Multi-tenant-løsning i skyen med kontinuerlige oppdateringer og en svært lav totalkostnad (Total cost of ownership – TCO) sammenlignet med mange av konkurrentene.

 4. Columbus har spesialisert seg innen noen utvalgte bransjer. Produksjonsindustrien er en av dem.

Under viser vi hvorfor disse fire punktene henger nøye sammen og på ingen måte er uavhengige av hverandre. Samlet betyr det at Infor CloudSuite og Columbus bør være blant de løsningene alle aktører i produksjonsindustrien bør vurdere hvis de skal ha et nytt ERP-system.

Spesialiserte bransjeløsninger

Infor har valgt ut flere bransjer der de leverer markedsledende forretningssystemer. Innenfor de utvalgte bransjene har Infor utviklet løsninger som er tilpasset såkalte mikrovertikaler.

– Det vil si at innen produksjonsindustrien finnes det spesialtilpasninger for eksempelvis samlebåndsproduksjon, prosessindustri og kjemisk produksjon, sier Per Christian Øen.

SS_673857595

Infor bruker årlig tre millioner dollar på forskning og utvikling av systemene rettet mot disse mikrovertikalene. Resultatet er at disse bransjeløsningene kommer med omfattende dybdefunksjonalitet tilpasset den enkelte vertikalen. Produksjon av kjemikalier stiller for eksempel mange spesifikke krav til innhold, dokumentasjon, lagring og kvalitet. Denne funksjonaliteten ligger i løsningen. Ved implementering blir det derfor en konfigureringsjobb og ikke utvikling av ERP-systemet. 

Hos noen av konkurrentene er det partnerapparatet som står for dette. Da blir det mer tilfeldig hvor tilpasset løsningene er til den enkelte bransje. I tillegg gjør disse funksjonsrike bransjeløsningene at implementeringstiden på det kraftige ERP-systemet, Infor CloudSuite, er vesentlig kortere enn hos de fleste av konkurrentene. 

Infor har utviklet en 60–30–10-metodikk der 60 prosent av løsning leveres «out of the box», 30 prosent av leveransen består av konfigureringer tilpasset industri og vertikal, mens de siste 10 prosentene av ERP-implementeringen handler om utvikling og integrasjoner som gjelder den enkelte bedrift. 

– En av de store fordelene med Infors skyplattform er Infor OS. Det støtter blant annet utvikling og tilpasninger med minimalt behov for kode, sier Per Christian Øen i Columbus.

Multi-tenant løsning

Stadig flere virksomheter, på tvers av alle industrier, er blitt mer opptatt av å unngå lange, ressurskrevende og ofte risikable IT-prosjekter. Det er blitt viktigere at IT-prosjekter starter raskt og at man tidlig kan høste gevinster av systemene som er valgt. Ved å velge en multi-tenant-skyløsning kan disse behovene innfris. 

Trenden med å flytte de tyngre systemene til skyen har vedvart og forsterket seg. De siste årene har skytrenden også favnet om de forretningskritiske ERP-systemene som styrer økonomi, produksjon, logistikk og de fleste andre deler av verdikjeden. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike ERP-systemene i hvor langt de er kommet på veien mot å bli en ekte, fullverdig – multi-tenant – skyplattform.

Multi-tenant betyr at én enkelt programvareløsning og infrastrukturen rundt betjener flere kunder. Det vil si at kundene deler programvare og database, men at hver kundes data er isolert og usynlig for de andre kundene som bruker samme programvare og database. Den store fordelen er at integrasjonen med andre systemer går lettere og at den totale driftskostnaden er lav sammenlignet.

– Akkurat nå ligger Infor noen år foran konkurrentene når det gjelder multi-tenant skyløsning. Og på veien mot å utvikle en ekte skyplattform har Infor lagt vekt på å utvikle integrasjonsgrensesnitt, API-er, mot de beste og mest brukte IT-løsningene i produksjonsindustrien, forteller Per Christian Øen i Columbus.

API-er sikrer rask integrasjon

Han understreker at de ferdige API-ene også bidrar til å gjøre implementeringen enklere og raskere. Integrasjon med løsninger fra andre leverandører er ofte en stor og krevende oppgave i mange ERP-prosjekter, men med Infor CloudSuite blir de fleste integrasjonene enklere med de ferdige API-ene.

Infors skyplattform har også muligheter for å enkelt ta i bruk ulike løsninger og tillegg som integrering mot apper og mobile enheter. Systemet er også tilrettelagt for å bruke advanced analytics (med bruk av AI) for blant annet å effektivisere verdikjeden, prediktivt vedlikehold eller å gjøre prediksjoner om markedsutvikling og etterspørsel i utvalgte segmenter i markedet.Intelligent-Manufacturing-Data-Utilization-and-Analytics-for-the-21st-Century

Som kjent gir en ERP-løsning i skyen en rekke fordeler kontra tradisjonelle ERP-systemer som er installert on-premise. Systemet oppdateres kontinuerlig slik at virksomheten slipper de store og kostbare oppdateringsprosjektene, fleksibiliteten og skalerbarheten øker og kan raskt tilpasses endringer hos produsenten, i markedet eller i bransjen.

Infor CloudSuite oppdateres hver måned og det omfatter alt fra optimalisering av løsningen, til utvikling av ny funksjonalitet som skal understøtte best practice i bransjen og møte nye trender i markedet.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Per Christian Karlsen, Senior Account Executive eller Per Christian Øen, Business Solution Director.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down