<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi samlet våre kunder som jobber med PIM til et brukerforum og diskuterte hvilke KPI-er som er viktigst for å måle resultatet av arbeidet med produktinformasjon.

Temaet for dagen var utveksling av erfaring rundt bruk av PIM (Product Information Management), og diskusjonene dreide seg fremst om hvordan vi best måler og følger opp vårt arbeid. Her har jeg oppsummert det viktigste.

Et bredt område som er vanskelig å måle

Alle deltakerne var enige om at det er utrolig vanskelig å måle resultatet av arbeidet med PIM, da det er mange parametere å ta hensyn til, og det er vanskelig å bestemme hvilke man bør bruke. Alle var også enige i at det er en tydelig verdi i å aktivt arbeide med en strukturert prosess for berikning og publisering av produktinformasjonen. De fleste av deltakerne i dette forum jobber primært i markedsavdelingen og arbeider med inRiver som systemstøtte i sin produktmarkedsføring.

Å bruke et dedikert arbeidsverktøy for PIM, gir mer rom for kreativitet og gjør at hverdagen føles mye mer fleksibel. Spesielt sammenlignet med å arbeide i et Excel-ark, hvilket var virkeligheten for de fleste før innføringen av PIM-systemet. Bare dette skaper verdi i form av opplevd tilfredshet, selv om det er vanskelig å måle. At man arbeider mindre med administrasjon og får mer tid til faktisk berikning, er også en positiv effekt som deltakerne setter pris på.

Intern effektivitet og kostnadsbesparing er relativt lett å måle, men utfordringen er å kunne sammenligne med tiden før implementeringen av PIM-systemet. Ofte er grunnen til at man velger å innføre et PIM-system at man har dårlig oversikt over sine prosesser og sin informasjon, og derfor opplever utfordringer med å måle arbeidet. Målområdene som dreier seg om økt salg og kundetilfredshet er også viktige. Det som skaper kompleksitet for disse målepunktene er at man ofte gjør flere ulike aktiviteter samtidig, hvilket gjør det vanskelig å isolere eksakt hvilken effekt bedre produktinformasjon gir.

 Spørsmål rundt PIM som ble diskutert:

 • Hvor mye tid legger vi ned i dag per produkt, bilde, artikkel osv.?
 • Hvor mange personer er involvert fra begynnelsen til slutt i berikningsprosessen?
 • Hvor mye tid legges på berikning i de ulike kanalene?
 • Hva har kvaliteten og berikelsesgraden for innvirkning på salg online?
 • Hvordan påvirkes salget av en kortere time-to-market?
 • Hvordan påvirkes kundelojaliteten av kvaliteten på produktinformasjonen?
 • Hvordan kan vi utnytte kundenes opplevelser av produktene i berikningen?

  Bestem deg for et startpunkt

Vi anbefaler alltid å finne et startpunkt før man implementerer PIM-systemet, for å ha noe tydelig å sammenligne med. Selv om du ikke har begynt å måle fra start, eller har blitt målt før innføringen av systemstøtten, er det aldri for sent å angi parametere. I takt med at organisasjonen modnes inn i prosessene, blir arbeidet mer sofistikert. Det vil selvfølgelig vise seg i resultatet. Det viktige er å måle samme sak, på samme måte, for å få et sammenlignbart resultat. Da alle organisasjoner har ulike prioriteringer, vil man å se på ulike KPI-er. Nedenfor har jeg listet opp noen av de vanligste.

Interne KPI-er

 • Brukervennlighet/brukertilfredshet
 • Tid for berikning – per bilde, per produkt, per artikkel etc.
 • Bevissthet rundt berikningsprosessen
 • Tid for distribusjon av produktinformasjon i ulike interne/eksterne kanaler
 • Tid for innsamling av produktdata og bilder

 Forretningsmessige KPI-er

 • Returer
 • Kundetjenestesaker
 • Time-to-market
 • Salgsvekst per berikelsesgrad
 • Konverteringsgrad vs. berikelsesgrad
 • Kundelojalitet 

Viktigheten av målingstall for motivasjon

Målingstallene er viktige for å oppmerksomme verdien av PIM-arbeidet i organisasjonen. De som legger ned mye tid og kraft må bli motivert i arbeidet sitt, og beslutningstakerne må kunne se verdien av arbeidet med PIM. 

La markedsavdelingen drive PIM

De ulike deltakende bedriftene har bygget opp sin PIM-organisering på flere ulike måter. Noe som kan løftes frem som et fremgangsrikt konsept er å la markedsavdelingen drive PIM. De kan da hente rik produktinformasjon fra produktekspertene og gjøre den markedsvennlig. Det beste er om markeds- og produktavdelingen kan jobbe tett sammen med produktmarkedsførere.

Last ned guiden

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down