<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ny teknologi gir muligheter for langt bedre bruker- og kundeopplevelser i nettbutikker, men det krever også langt mer av oss som utvikler løsningene

For å lykkes med å gi kundene de gode opplevelsene, kreves det at eksperter på en rekke områder jobber sammen. De beste i klassen klarer å overraske kundene positivt, uansett kanal, samtidig som lønnsomheten i butikken opprettholdes – og til og med økes.

Bakenforliggende forretningssystemer, logistikk, kundesystemer, de brukernære flatene og betalingsløsningene må spille sammen og gjøre hverandre gode. Dette betyr også at eksperter med solid kompetanse på ERP, CRM, design og brukeropplevelse (UX), arkitektur, frontend- og backend-utvikling må samarbeide tett og spille hverandre gode.

Større fleksibilitet med ny teknologi
Innen e-handel foregår det nå et skifte mot såkalt headless e-commerce og composable-arkitektur.

Med headless skilles frontend (det kundene ser) fra de bakenforliggende systemene (CMS, E-handelsplattform). Headless gir en større fleksibilitet til å teste ut ulike løsninger og design, og gjør det enklere å levere nettbutikken på ulike flater, som for eksempel på mobil, integrert i Facebook og Messenger.

I tillegg blir verken leverandør eller eier av nettbutikken avhengige av ett system, men har en bedre balanse og fordeling av ansvar mellom løsninger. Med composable commerce er det også mulig sette sammen «best of breed»-komponenter. Det vil si at vi bygger en løsning av de komponentene som passer best for dine behow for å skape den beste, helhetlige handleopplevelsen. Last ned vår guide om composable commerce her

Dette skiftet gjør at brukeropplevelse, design og frontend får en enda mer sentral rolle og oppgave i prosjektene våre. Vi i Columbus har over mange år opparbeidet erfaring i oppdrag for flere av Norges største handelsvirksomheter, slik som XXL, Vinmonopolet, Bygger'n, Elektroimportøren, Techstep og Devold. Der har vi bidratt med solid teknisk kompetanse, men de siste årene har vi også tatt store steg innen UX og design.

Design og UX stadig viktigere
Med headless og composable-arkitektur blir altså design og UX enda viktigere. Disse måtene å tenke på krever at det jobbes enda mer i system. Gjenbruk og modularitet er svært viktig i løsningene for at helheten kan ivaretas. For med mange forskjellige datakilder, APIer og plattformer bak, er det viktig at ikke brukerne blir negativt påvirket.

Å jobbe med headless og UX gjør at vi alltid må begynne med kjernen i løsningen. Det er svært viktig å finne ut av de store temaene som er avgjørende i byggingen av løsningen, som den overordnede kundereisen, konsepter og tjenester, samtidig som det arbeides på et detaljert nivå i parallell. Dette betyr at vi vektlegger planlegging, research, dokumentering og forberedelse av byggeklosser – hvilke komponenter som skal settes sammen.

Dualiteten i denne måten å jobbe på krever mye, men det er samtidig ekstremt givende og utfordrende, og vi ser at løsningene vi leverer får høyere kvalitet, skalerbarhet og brukervennlighet.

Designerne jobber også svært tett med utviklerne og har mye kundekontakt - ikke minst jobber de hardt for å la brukerne være representert i arbeidet, slik at det lages løsninger som treffer, inspirerer, er attraktive og ikke minst konverterer.

Bygger solid UX-avdeling
For å levere de beste e-handelsprosjektene er vi i Columbus i ferd med å bygge et sterkt UX- og designmiljø innen e-handel. I dag er vi 15 UX-designspesialister i Digital Commere-avdelingen og vi har ambisjoner om å vokse enda mer.

Vårt nye UX-studio i Tønsberg blir en viktig base for kreative diskusjoner og samarbeid, siden alle holder til i Vestfold. Samtidig jobber UX-gjengen med prosjekter over hele landet, i tillegg til utenfor Norge. Og er det en ting pandemien har lært oss, så er det at vi, med nye verktøy og samarbeidsformer, kan gjøre veldig mye bra designarbeid og ha gode diskusjoner uavhengig av sted.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Konverteringsoptimalsering (CRO) handler om å påvirke brukere til å utføre en ønsket handling på en nettside. Med andre ord å utløse aktiviteter som kan gi bedre tjenester, flere salg per bruker og høyere omsetning i en nettbutikk.
Vi modnes hele tiden som forbrukere i digitale salgskanaler og stiller dermed høyere krav til gode brukeropplevelser. Derfor har vi utviklet en helsesjekk hvor vi kartlegger kvaliteten på brukeropplevelser og brukervennligheten i e-handelsløsninger.
Mulighetene i datadreven tilnærming og personalisering overfor retail-kundene er større enn noen gang, men skal du ha full effekt må du ha et godt samspill mellom ansatte og teknologi. Det handler om å levere gode brukeropplevelser i alle kanaler, i kundedialogen og å utnytte mulighetene avansert CRM og bruk av kunstig intelligens gir deg.
Skal du drive omfattende handel på nett i dag, må du forholde deg til composable commerce eller modern commerce som den nye trenden også kalles. Det er en helt ny måte å bygge nettbutikker for selskaper som håndterer store transaksjonsvolumer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down