<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Food for Thought, en global industri-rapport, har undersøkt hva som utfordrer virksomheter i næringsmiddelindustrien aller mest i deres hverdag. Rapporten koker ned til en liste over fem soleklare utfordringer som er spesielt betydningsfulle for matprodusentenes posisjon i markedet.

94% mener det er svært utfordrende å kontinuerlig tilfredsstille myndighetenes krav og retningslinjer for produksjon av næringsmiddelartikler: 

Stadig strengere regelverk for å øke matsikkerheten i næringsmiddelindustrien fører til at virksomhetene som opererer i dette markedet til enhver tid må holde seg oppdatert samt sikre god dokumentasjon på en mest mulig automatisert måte. Med intelligente informasjonsstyringsverktøy og bruk av gode BI-verktøy vil vi kunne forenkle datafangst på tvers av ulike systemer og grensesnitt for å sikre tilgangen til riktig data og dens innhold til enhver tid. Kunder som investerer god sikkerhetsopplæring samt gjennomfører interne revisjoner med jevne mellomrom, rapporterer om at disse tiltakene har vist seg å være svært virkningsfulle. 

88%  føler at oppfølging av vedlikehold på maskin- og anleggspark er en utfordring:

Punktet er en gjenganger i alle produksjonsbedrifter. Tiltak som å investere i gode prognose- og planleggingsverktøy i kombinasjon med IoT vil i vært gode bidragsytere til å minimere risiko for nedetid og behov for kostbare reparasjoner.

82% ser på matsikkerhet i forbindelse med tilbakekalling av produkter som vanskelig:

Sporbarhet, sporbarhet, sporbarhet. Ved å implementere en ERP-løsning slik som Infor M3 i kombinasjon med produkter slik som Graphical Lot Tracker vil man i langt større grad kunne digitalisere produktreisen fra A til Å for å sikre rask isolering av produkter assosiert med et kvalitets- eller sikkerhetsproblem. 

76% mener at de har utfordringer forbundet med å opprettholde merkevarelojalitet i et konkurranseutsatt marked: 

Å lytte til kundene, kjenne sitt marked og sine konkurrenter er strategiske analyser som helt innlysende har effekt på dette punktet. Å kjenne seg selv i sitt marked er også essensielt. Ved å stadig digitalisere større deler av din virksomhet vil man kunne skaffe seg store markedsfordeler basert på analyser av egen bedrift. Kunder med fokus på høy kvalitet og gode service til sine forbrukere opplever at utfordringene forbundet med merkvarelojalitet minsker. 

70% opplever det som utfordrende å møte kundene stadige behov for nye produkter utviklet på kortere tid:

God dialog med både kunder, myndighet og marked er sentrale stikkord for å bedre kunne kartlegge behovet for nye produkter. Implementering av et godt ERP-system har vist seg å minimere time to market.

Her kan du lese hele bransjerapporten Food for Thought.

New call-to-action

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Vi har mange års erfaring med å jobbe i næringsmiddelsbransjen. Her er seks områden vi mener bør være med i dine krav til et nytt forretningssystem.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down