<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Mange trender er gjerne hypet i overkant for å skape interesse ute i markedet. Når det gjelder å gå til skyen med sentrale forretningssystemer og ERP, er dette en trend som i høyeste grad skjer her og nå. Bedrifter i de fleste bransjer ser at det er mange gevinster å hente.

Dette underbygges ved at Gartner skriver at 85 prosent av bedriftene vil ha en cloud-first-strategi i 2025. Vi snakker om bedre sikkerhet, forutsigbar kost, skalerbarhet, evergreen, løpende videreutvikling fremfor tidkrevende og kostbare skippertak – for å nevne noen av fordelene.

Likevel er skyløft av de store forretningssystemene og ERP en oppgave som er krevende av flere grunner. Det må ofte tas hensyn til mye historie som ligger bak dagens løsninger, ofte med betydelig teknisk gjeld, og er derfor en oppgave som mange organisasjoner kvier seg for å sette i gang med. Samtidig er det å gå til skyen en mulighet for å videreutvikle forretningsstrategier, organisasjonen og hvordan få de mest sentrale forretningssystemene til å understøtte strategi og virksomheten i enda større grad.

Flere veier til skyen

Cloud ERP Readiness-1

Columbus har lang erfaring fra ERP-prosjekter og skyløft og derfor har vi utviklet en metodikk, den såkalte OnTarget Delivery Methodology, som både øker gevinstmuligheter og reduserer risikoen ved å ta skyløftet fra M3 til Infor CloudSuite. Men det er likevel slik at mange bedrifter har gjennomført sine forberedelser til sitt skyløft. Derfor har Columbus lagt til grunn to forskjellige innfallsvinkler for denne tjenesten litt avhengig av hva bedriften allerede har gjort:

 1. Bedriften skal til skyen og ønsker å etablere en strategi for dette løftet som tydeliggjør hensikten og verdien
 2. Dersom bedriften allerede har en skyløftstrategi eller ønsker å gjøre et Minimum Viable Project ved å løfte eksisterende løsning fra M3 on-prem og opp i skyen med Infor CloudSuite.

Columbus kan bistå med begge alternativene. Vi går først igjennom der hvor vi bidrar strategisk både med å utvikle virksomhetens verdier og å gjennomføre et best mulig skyløft.

Bedriften trenger en skyløft-strategi


Cloud Lift from M3 to Infor CS 2_adobe_express

Da er det flere elementer du bør adressere, alt fra å øke verdiskapingen til å skape engasjement og endringsvilje hos de ansatte slik at skyløftet kan bli vellykket.

Skyløftet kan være en mulighet for bedriften til å øke volum og inntjening innen eksisterende forretningsområder, samt tiltak for å utvikle nye forretningsområder og -produkter.

Et sentralt spørsmål er om du utnytter mulighetene til å øke bedriftens topp- og bunnlinje ved å knytte ERP-satsingen til din forretningsstrategi. Det handler både om å fjerne ikke-verdiskapende prosesser, automatisere der det er mulig og å finne og fjerne pain points i prosessene.

Samtidig kan tilpasning til bransjeløsningene fra Infor CloudSuite bidra til at din virksomhet forbedrer og effektiviserer nødvendige prosesser i virksomheten, for å nevne noen momenter du bør gå gjennom. Du bør utvikle en roadmap for beste praksis, tids- og ressursallokering med verdiforslag i samsvar med virksomhetens forretningsmål. Her er det viktig med et tverrfaglig team hvor med spesialister innen både strategi og ERP for å kartlegge alle prosesser.

Klisjeen om at skyløft er et forretningsprosjekt og ikke et bare et IT-prosjekt er fremdeles gyldig. At bedriftene ikke får med seg de ansatte eller ikke lykkes å skape positiv endringsvilje er blant hovedårsakene til at ERP-skyløft ikke lykkes. Derfor er change management, eller endringsledelse som det heter på godt norsk, svært så viktig. De ansatte må engasjeres før, under og etter prosjektet, positive endringsagenter i hver avdeling må identifiseres og utstyres slik at de kan skape aksept og endringsvilje i det daglige. Alle stakeholdere må kartlegges og toppledelsen bør ha en sentral rolle i prosjektet. Dette er kun noen nøkkelfaktorer som må adresseres for å lykkes.

Har du hørt om endringsprosjektet hvor det ble gitt for mye informasjon?

Nei, ikke vi heller! De fleste av oss blir litt defensive når det handler om endring, spesielt hvis vi ikke vet helt hva det innebærer av store eller små endringer. Eller enda verre, at vi frykter for at vi mister jobben. Derfor bør det gis så detaljert informasjon som mulig, enten det handler om at den ansatte får det lettere, nye arbeidsoppgaver eller andre endringer. Det handler om å forberede dem på det som kommer. Med endringsagentene som positive bidragsytere og hjelpere øker sjansene for å få full effekt av skyløftet.

Til slutt er det viktig å understreke en agil tilnærming til planlegging og utføring av alle deler av prosjektet, hele tiden med oppdateringer av endringer og mulige konsekvenser for brukerne, og hvordan de kan bringes trygt fram mot go-live og videre i utviklingen av forretningsdriften.

Bedriften har en skyløftstrategi eller ønsker MVP-prosjekt

Fase 2 i Columubus’ OnTarget-metodikk handler om å gjøre gode analyser av dagens situasjon og dele et stort prosjekt opp i mindre delprosjekter. Dette bidrar til at din virksomhet vil få god oversikt over hva som må til, samt at alt som kan gjøres i forkant gjennomføres som egne små prosjekter som reduserer risikoen vesentlig, sammenlignet med å kjøre alt på en gang.

Mest hensiktsmessige løsning

Et av de viktigste spørsmålene å få besvart er om det er mest hensiktsmessig å løfte dagens løsning «direkte» opp i skyen eller om det er mer hensiktsmessig å begynne på nytt, for eksempel hvis det er gjort svært mange komplekse spesialtilpasninger i M3. Det er det viktig å få avklart så tidlig som mulig, så du ikke starter opp med å forberede deg på et løft som ikke er hensiktsmessig. Det er i prinsippet tre alternativer å velge mellom:

 1. Nyimplementering
 2. Benytte Industri template
 3. 1:1-løft av dagens løsning

Vi benytter derfor vårt metodeverk på to nivåer. Overordnet for hele skyløftet, samt på et undernivå for å gjøre klar M3 til skyløftet. Se figur under:

«OnTarget Cloud Readiness» er svært viktig del av Explore-fasen til selve skyløftet og vi vil videre beskrive litt mer om disse ulike delene av prosjektet og nytten for din bedrift.

Som vi tidligere har nevnt så opplever de aller fleste virksomheter at skyløft er krevende. Mange velger derfor et 1:1-løft av dagens løsning og så jobbe videre med videreutvikling når de er i skyen. Det er fullt forståelig og mange ganger det beste basert på virksomhets- og markedsforhold. Andre velger å kjøre en komplett prosess med Strategy & Change og en nyimplementering. Det er uten tvil at det er her bedriften raskest kan ta ut de største gevinstene, men den kan også være den mest krevende prosessen. Det er ikke noen fasitsvar på hva som er den beste tilnærmingen, men at det bør avgjøres i det enkelte tilfelle.

En grunnleggende analyse i Explore-fasen

I CR Explore-fasen gjennomfører vi en grunnleggende analyse av Infor M3 for å kartlegge forhold som krever tiltak i forbindelse med et skyløft. Første steget i denne analysen er Cloud Readiness Assessment fra Infor. Denne gir en god innsikt i dagens løsning og vil være verdifull input for videre arbeid og i forbindelse med valg av strategi for skyløftet. Analysen tar for seg hvilke områder i dagens løsning som er tilpasset og som trenger tiltak for å klargjøre løsningen til skyløft.

Cloud Lift from M3 to Infor CS A_adobe_express

Vi analyserer hver enkelt tilpasning (modifikasjoner, dokumenter og integrasjoner) hvor formålet er å avdekke hvilke tilpasninger som ikke er i bruk og/eller det ikke er behov for lenger, hvor kan vi erstatte tilpasningen med ny standard funksjonalitet og hvor er det behov for tilpasning også i skyen. I tillegg brukes denne fasen til å planlegge fase to, CR Construct i On Target Cloud Readiness M3.

I CR Construct-fasen jobber vi med alle tiltak som ble definert i CR Explore-fasen. Dette innebærer blant annet:

 • Testing i et cloud-referansemiljø for å sikre at nødvendig funksjonalitet er tilgjengelig i Cloud
 • Utarbeide potensielle skript for å sikre nødvendig funksjonalitet
 • Beskrive behov og løsning for eventuell funksjonalitet som må utvikles ved hjelp av Xtend M3
 • Arbeide og utvikle dokumenter til XML Out
 • Arbeid med integrasjoner hvor formålet er å identifisere hva som må utføres med den enkelte integrasjon, samt gi et estimat for dette arbeidet.
 • Identifisere potensielle modifiserte APIer i forbindelse med integrasjoner og finne alternativer for dette
Cloud Lift from M3 to Infor CS B_adobe_express

I CR Construct-fasen er det mulig å kjøre en Infor CS pilot hvor bedriften får tilgang til et cloud testmiljø. Dette gir en mulighet for din bedrift til å teste ny standardfunksjonalitet selv, jobbe videre med layout på dokumenter i IDM Out, utføre eventuell utvikling på Xtend M3, samt starte utvikling av / gjøre proof of concept på integrasjoner.

Cloud Lift from M3 to Infor CS C_adobe_express

CR Deploy-fasen er veldig begrenset i forbindelse med Cloud Readiness, men det kan være funksjonalitet som er utarbeidet i CR Construct som kan legges ut i produksjon on prem. Et eksempel er skript som er laget for å erstatte en modifikasjon eller et dokument som er endret til XML out.

I denne fasen vil vi også utarbeide en prosjektplan og et estimat for gjenstående arbeid per område det er jobbet med i Cloud Readiness.

Mange av aktivitetene som skal gjøres gjennom Cloud Readiness kan utføres stykkevis og delt, men det er nyttig med en overordnet plan som sikrer at prosjektet har god oversikt over hva som må gjøres og planlegge det hele ut ifra det. Columbus tar gjerne en dialog med dere for å se hvordan vi kan bistå dere med dette løftet, hvilke innfallsvinkel dere bør ta basert på arkitektur, teknologi og kompetanse.

Dersom dette er av interesse så ta konktakt med: Per Christian Karlsen, Senior Account Executive.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down