<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Å legge til rette for gode brukeropplevelser er som et kinderegg: Det kan øke salget, hjelper kundene dine å gjøre det de skal, og kan bedre lønnsomheten fordi kundene finner det de skal ha uten å ta veien om kundesenteret. Her får du fem tips til hvordan du kan lage løsninger som gir bedre brukeropplevelser.

Brukeropplevelse, ofte forkortet UX (fra engelsk User eXperience), refererer til totalopplevelsen en person får når man bruker et produkt, tjeneste eller et system. UX er rett og slett en viktig del av hele kundeopplevelsen og påvirker i stor grad hvordan folk snakker om merkevaren din.

Dessverre er det ikke alltid slik at dette blir prioritert høyt nok. Mange underkjenner hvor viktig brukernes opplevelser er og hvorfor UX bør være en sentral del når man utvikler tjenester og produkter. UX er viktig fordi man forsøker å forstå brukerens behov, hvordan behovene kan bli innfridd og hvordan man kan inspirere.

Gode brukeropplevelser vil kunne øke kundelojaliteten, uansett om det gjelder et produkt, en tjeneste eller hele virksomheten. I tillegg kan du gjennom en god brukeropplevelse lede kundene mot de produktene som er mest lønnsomme. Samtidig kan du identifisere og fjerne hindre i kjøpsprosessen, eller redusere antall henvendelser til kundesenteret, siden kundene finner det de lurer på. På denne måten bidrar UX både til økt omsetning og bedre lønnsomhet.

Slik lykkes du med UX

UX legger vekt på å ha en dyp forståelse av kundene. Hva trenger de og hva opplever de som verdifullt? Hvilke muligheter har de og hva bryr de seg ikke om? Dersom man kan gjør de rette tingene på riktig sted, kan dette fokuset forbedre hele kundens oppfatning av din merkevare.

Men hvordan lykkes man så med UX?

For det første må det fokuseres på å få innsikt i dine brukere. Hvem er de og hva karakteriserer de? Dernest må du bruke tid på å forstå, analysere og kartlegge deres interaksjoner med produktene eller tjenestene. Og til sist må du få på plass en struktur der UX er en integrert del av virksomheten med kontinuerlig testing, forbedring og videreutvikling.

Ta vår selvevalueringtest for å finne ut om du har brukervennligheten som kreves i dag.

 


 

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Visste du at Columbus er eksperter på brukeropplevelse? På grunn av at vi er så sterke på teknologi og plattformer, blir vi nok sett på som veldig tekniske. Men, for at vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse, setter vi også alltid brukerne i sentrum.
Virksomheter innen e-handel investerer generelt mer i å tiltrekke seg nye kunder enn i å beholde sine eksisterende. Selvfølgelig er jakten på nye kunder viktig - alle kunder du i dag anser som lojale har på et tidspunkt gitt deg tilliten og gjort sitt første kjøp. Men er det riktig prioritering?
Tenk deg en organisasjon som et epletre. Stammen er kjernevirksomheten din, og hver gren er en avdeling. En av grenene er ehandel, og hvert mål er som en blomst som vil bli til et eple. De fleste mål påvirker også andre grener. Vil de kunne bære all den frukten som ehandelen håper på?
For å skape gode brukeropplevelser må man skape løsninger som er optimalisert for brukerne dine, som til slutt gir verdi for din organisasjon. Dessverre er mange organisasjoner fortsatt i det blinde når det gjelder implementering av UX i sitt arbeid med e-handel. Les hvorfor du bør prioritere arbeid med brukeropplevelse.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down