<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Selskaper innen handel og distribusjon trenger løsninger som sporer varer gjennom hele verdikjeden, sørger for datafangst og -analyse og håndterer raske endringer hos leverandører og produsenter. Les hvordan Infor CloudSuite gir stålkontroll innen varedistribusjon.

Det er nok ikke mange av oss som tenker over hvor mye som kreves for at butikkene stort sett er velfylte med alle slags varer, enten det gjelder dagligvarer, klær og sportsutstyr eller annen faghandel.

Distributørene er den usynlige delen av varehandelen. Det gjelder ikke bare handelen, men de fleste bransjer vil lide om ikke logistikken er på plass. Byggeprosjekter stopper opp hvis ikke verktøy, maskiner og materialer er på plass. Restaurantene kan ikke servere de besøkende om ikke råvarer og kjøkkentøy er i hus.

De avtalte varene skal bare komme til riktig sted til rett tid uten svinn, feil eller mangler. Det kan virke enkelt, men i en verdikjede med mange aktører i flere land over hele kloden, skal et puslespill med mange små biter henge sammen.

Derfor gir det store fordeler å ha et ERP-system, spesialutviklet for retail og distribusjon og som kontinuerlig oppdateres for å møte trendene i bransjen. Samtidig er det viktig å ha en partner som har spesialisert seg på retail og distribusjon, slik som Columbus har gjort det. Men først mer om trendene.business partners, partnership concept with two businessman handshake

Fire viktige trender innen retail & distribusjon

Pandemien har vist oss at det kan komme store og overraskende endringer som påvirker logistikk og samhandel over hele kloden på tvers av alle landegrenser. Heldigvis er det svært sjelden at så omfattende kriser skjer. Vanligere er det at det kommer nye krav fra myndigheter eller forbrukere. Det kan også være handelsboikott eller leverandører som må kuttes ut av ulike grunner. Endringer kan også komme som følge av konkurransesituasjon eller markedsendringer.

– Slike store og hurtige endringer stiller store krav til forretningssystemene, de såkalte ERP-systemene (Enterprise Resource Planning), sier Per Christian Øen, Business Solution Director i Columbus Norge.

Store, uforutsigbare og raske endringer i verdikjeden er bare en av trendene innen distribusjon og logistikk. Andre trender er:

 • Økende automatisering
 • Datafangst og -analyse ved hjelp av Machine Learning (ML) og kunstig intelligens (AI)
 • Økt bruk av sensorer og tingenes internett (IoT)

Under utdyper vi hvordan de tre trendene i punktlisten påvirker retail, distribusjon og logistikk.

Automatisering

Automatisering av stadig flere tidligere manuelle prosesser pågår kontinuerlig og har en rekke fordeler:

 • Lavere kostnader
 • Raskere prosesser og administrasjon
 • Færre feil
 • Økt nøyaktighet
 • Bedre kontroll

Du kan lese mer om trendene innen automatisering her.

IoT og RFID

Covid-pandemien har satt fart på bruken av ulike typer sensorer i hele eller deler av verdikjedene. Det være seg både RFID-brikker (Radio Frequency Identification) og sensorer som er koblet til internett – tingenes internett eller Internet of Things (IoT) på engelsk.

Begge teknologiene har vært i bruk i flere år, men den blir stadig rimeligere åutnytte samtidig som løsningene blir bedre år for år.

RFID er en ideell løsning for å raskt få innsikt i hva eksempelvis en pall eller en eske inneholder, hvilke forhold det har vært under transporten. Når disse dataene synkroniseres med ERP-systemet får brukerne sanntidsinnsikt hva som er underveis i verdikjeden. Det er knapt noen grenser for hvordan denne informasjonen kan utnyttes. Her er noen eksempler:

 • Ved hjelp av RFID kan du få varsler knyttet til status på lageret før situasjonen blir alarmerende, for eksempel for høye eller lave temperaturer.
 • Varelager og forsyningsstatus oppdateres automatisk i ERP-systemet, som gir mindre manuelt arbeid og færre feil. Tiden som spares på varetelling kan de ansatte heller bruke på å ytterligere forbedre vareflyt og optimalisering av verdikjeden.
 • Bedre og mer presis sporing og bedre kontroll over vareflyt og svinn. Denne informasjonen kan brukes for å gi bedre kundeservice og forutsi etterspørselen.Columbus har etablert et samarbeid med GS1 Norway og arrangerer workshops for bedrifter som er nysgjerrige på hvordan de kan bruke RFID-teknologien for å forbedre informasjonsflyten i sin virksomhet.
Workshop GS1

Datafangst og dataanalyse

RFID og IoT er bokstavelig talt viktige brikker når data skal samles inn. Det bringer oss videre til bruken av kunstig intelligens/Artificial Intelligence (AI) og Machine Learning. Som med RFID/IoT kan AI/ML etter hvert regnes som en velprøvet teknologi, og som stadig flere virksomheter tar i bruk.

Med større mengder data og flere muligheter til å hente data fra ulike deler av verdikjeden blir redskaper til å analysere dataene og omdanne dem til verdifull innsikt viktigere. AI og Machine Learning er kraftige redskaper som er absolutt nødvendig når datamengdene blir store.

– I en mer omskiftelig verden blir det viktigere å kunne ta beslutninger basert på fakta, ikke på magefølelser eller antagelser. Å styre etter datadrevne beslutninger er en nøkkel om virksomheten skal drive lønnsomt og til syvende og sist overleve i en bransje med tøff, global konkurranse, understreker Per Christian Øen i Columbus.

Hvordan kan AI og Machine Learning være nyttig? Ved hjelp av AI kan din virksomhet analysere store datamengder og legge grunnlag for prognoser, prediksjoner og kalkulasjoner det vil ta ansatte svært lang tid å sette sammen. Machine Learning er en undergruppe av AI. Sammen kan AI og Machine Learning hjelpe selskaper innen handel og distribusjon med blant annet:

 • Predikere etterspørsel og legge grunnlag for riktigere avgjørelser.
 • Raskere ordreinnleggelse og øke effektiviteten.
 • Optimalisere kjøreruter for raskere leveranser.
 • Avdekke forsyningsproblemer og potensielle problemer med varelageret før de oppstår.

Utnytter virksomheten din disse mulighetene får du tilfredse og produktive ansatte og fornøyde kunder.

Fire hovedgrunner for å velge Infor CloudSuite og Columbus

Forutsetningen for å kunne optimalisere flyten av varer og produkter og yte den avtalte kundeservicen er at bedriften har et moderne og smidig forretningssystem. ERP-systemet må både ivareta de unike behovene aktørene i de ulike verdikjedene har, samtidig som det håndterer dagens og morgendagens teknologier. Det er bare mulig med et skybasert forretningssystem. Infor CloudSuite gir fire store konkurransefortrinn. Det er:

 1. Bransjeløsninger for retail og distribusjon med dyp funksjonalitet for hver enkelt bransje.
 2. Kort implementeringstid med basis i funksjonalitet og API-er til de viktigste tredjepartsløsningene innen retail og distribusjon.
 3. Multi-tenant-løsning i skyen med kontinuerlige oppdateringer og en svært lav totalkostnad sammenlignet med mange av konkurrentene.
 4. Columbus har spesialisert seg innen noen utvalgte bransjer. Retail og distribusjon er en av dem.

Under viser vi hvorfor disse fire punktene henger nøye sammen og på ingen måte er uavhengige av hverandre. Til sammen viser det at Infor CloudSuite bør være blant de løsningene alle aktører innen retail, distribusjon og logistikk bør vurdere hvis de skal ha et nytt ERP-system.

Spesialiserte bransjeløsninger

Infor har valgt ut flere bransjer der de leverer markedsledende forretningssystemer. Innenfor de utvalgte bransjene har Infor utviklet løsninger som er tilpasset såkalte mikrovertikaler.

– Det vil si at innen retail og distribusjon finnes det spesialtilpasninger for eksempelvis salg, omnichannel-planlegging, lager, grossister og distribusjon av komponenter, sier Per Christian Øen.

Infor bruker årlig tre millioner dollar på forskning og utvikling av systemene rettet mot disse mikrovertikalene. Resultatet er at bransjeløsningene kommer med omfattende dybdefunksjonalitet tilpasset den enkelte vertikalen. For grossister er valutahåndtering, tilpasninger til ulike lands regelverk og tolldokumentasjon viktig funksjonalitet i ERP-systemet. Denne funksjonaliteten er innebygd i Infor CloudSuite. Ved implementering blir det derfor en konfigureringsjobb og ikke utvikling av ERP-systemet.

Dynamics-365-Sales–2020-Release-new-features-and-enhancements

Kortere implementeringstid

Hos noen av konkurrentene er det partnerapparatet som står for slik funksjonalitet. Da blir det mer tilfeldig hvor tilpasset løsningene er til den enkelte bransje. I tillegg gjør disse funksjonsrike bransjeløsningene at implementeringstiden på det Infor CloudSuite er vesentlig kortere enn hos de fleste av konkurrentene.

Infor har utviklet en 60–30–10-metodikk der 60 prosent av løsning leveres «out of the box», 30 prosent av leveransen består av konfigureringer tilpasset industri og vertikal, mens de siste 10 prosentene av ERP-implementeringen handler om utvikling og integrasjoner som gjelder den enkelte bedrift.

– En av de store fordelene med Infors skyplattform er Infor OS. Det støtter blant annet utvikling og tilpasninger med minimalt behov for kode, sier Per Christian Øen i Columbus.

De ferdige API-ene bidrar også til å gjøre implementeringen enklere og raskere. Integrasjon med løsninger fra andre leverandører er ofte en stor og krevende oppgave i mange ERP-prosjekter, men med Infor CloudSuite blir de fleste integrasjonene enklere med de ferdige API-ene.

Lavere kostnader for implementering og drift

Stadig flere virksomheter, på tvers av alle industrier, er blitt mer opptatt av å unngå lange, ressurskrevende og ofte risikable IT-prosjekter. Det er blitt viktigere at IT-prosjekter starter raskt og at bedriftene tidlig kan høste gevinster av systemene som er valgt. Ved å velge en multi-tenant-skyløsning kan disse behovene innfris.

Trenden med å flytte de tyngre systemene til skyen har vedvart og forsterket seg. De siste årene har skytrenden også favnet om de forretningskritiske ERP-systemene som styrer økonomi, produksjon, logistikk og de fleste andre deler av verdikjeden. Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike ERP-systemene i hvor langt de er kommet på veien mot å bli en ekte, fullverdig – multi-tenant – skyplattform.

Multi-tenant betyr at én enkelt programvareløsning og infrastrukturen rundt betjener flere kunder. Det vil si at kundene deler programvare og database, men at hver kundes data er isolert og usynlig for de andre kundene som bruker samme programvare og database. Den store fordelen er at integrasjonen med andre systemer går lettere og at den totale driftskostnaden er lav sammenlignet med singel-tenant.

– Infor CloudSuite er en liten hemmelighet. Akkurat nå ligger Infor noen år foran konkurrentene når det gjelder multi-tenant skyløsning. Og på veien mot å utvikle en ekte skyplattform har Infor lagt vekt på å utvikle integrasjonsgrensesnitt, API-er, mot de beste og mest brukte IT-løsningene i retail, distribusjon og logistikk, forteller Per Christian Øen i Columbus.

Infors skyplattform har også muligheter for å enkelt ta i bruk ulike løsninger og tillegg som integrering mot apper og mobile enheter. Systemet er også tilrettelagt for å bruke advanced analytics (en form for AI) for blant annet å effektivisere verdikjeden, prediktivt vedlikehold eller å gjøre prediksjoner om markedsutvikling og etterspørsel i utvalgte segmenter i markedet.

Oppdateres hver måned

Som kjent gir en ERP-løsning i skyen en rekke fordeler kontra tradisjonelle ERP-systemer som er installert on-premise. Systemet oppdateres kontinuerlig slik at virksomheten slipper de store og kostbare oppdateringsprosjektene, fleksibiliteten og skalerbarheten øker og kan raskt tilpasses endringer hos produsenten, i markedet eller i bransjen.

Infor CloudSuite oppdateres hver måned og det omfatter alt fra optimalisering av løsningen, til utvikling av ny funksjonalitet som skal understøtte best practice i bransjen og møte nye trender i markedet.

Med en moderne, skybasert ERP-plattform som er utviklet spesielt for behovene innen retail, distribusjon og logistikk har din virksomhet mulighet til å ta store steg med mer automasjon, bedre utnyttelse av data og få mye bedre innsikt gjennom hele forsyningskjeden. Resultatet er økt innovasjon, økt omsetning, bedre lønnsomhet og ditto konkurransekraft.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Per Christian Karlsen, Senior Account Executive eller Per Christian Øen, Business Solution Director.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

In the first part of our digital product passport (DPP) blog series, we speak to a range of experts in various industries about the reasoning behind the introduction of DPPs and the potential challenges businesses face.
What keeps manufacturers up at night? Figuring out how to compete in an ever-changing environment. Today, manufacturers face three major trends that affect the way they do business. Geopolitical disruptions, trade tensions and the COVID-19 pandemic heightened the risks associated with complex supply chains. As a result, companies want to source inputs and manufacture products closer to their consumers. Digital skills are no longer solely the purview of the IT department. Rising labor costs, the complexities of remote work and the increasing use of shop-floor automation have combined to make digital skills a must for just about anyone who works in manufacturing. The impacts of climate change are becoming clearer with each new record temperature, wildfire and extreme storm. Activism and government regulations and incentives have motivated more consumers to purchase products from companies that make concerted efforts to decrease their carbon footprint. And even when you take consumer demands out of the equation, rises in traditional energy costs have made renewable energy increasingly worth the investment. Manufacturers can address all these challenges using mixed reality (MR): with mixed reality, you can continue delivering some scope of work remotely, you can scale current employees’ skill sets and lower your company’s carbon footprint by drastically reducing the number of flights necessary for operations. Mixed Reality solutions offer one of the quickest returns on investment According to Gartner, 40% of organizations blend virtual and physical experiences today, improving workforce productivity and customer reach. Manufacturers can expect a return of 30% or more on average from investments in mixed reality. Mixed reality can help manufacturers be more resilient and agile to drive business growth and have a tangible impact on the bottom line.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down