<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digitalt Produktpass, RFID og 2D-koder gir mer effektiv vareflyt, økt sporbarhet og skal bidra til mer transparente og bærekraftige produkter. Columbus har inngått et strategisk samarbeid med GS1 Norway slik at vi kan bidra til å forbedre vareflyt og dokumentasjon for våre kunder.

I Columbus har vi spesialisert oss innen bransjer som produserer og flytter varer. Vi er opptatt av å bidra til best mulige logistikkløsninger og har derfor inngått et spennende samarbeid med GS1 Norway, en brukerstyrt non-profit organisasjon som ved bruk at GS1-standarder bidrar til effektiv vare- og informasjonsflyt.

GS1 Norway er medlem av GS1, som lager globale standarder. GS1 er representert 116 land og standardene brukes av over 2 millioner bedrifter. Organisasjonen har i dag mer enn 7000 medlemmer i stadig flere bransjer.

Anders Askevold GS1 Smart Centre

Hva er GS1 standard?

Det er et felles språk som sikrer at aktørene kan identifisere, merke og dele informasjon på samme måte over hele verden. Når dette blir gjort på samme måte blir prosessene mye enklere, billigere, raskere og sikrere. Det er kraftige verktøy som bidrar til å drive innovasjon og effektivitet. De bidrar til at organisasjoner lykkes og at folks hverdag blir enklere og sikrere. Partnerskap GS1.

Bilde av Espen Enger, Direktør i M3 Norge sammen med Anders Askevold, leder i GS1 Smart Centre.

Strekkodestandarden som er kjent for alle og enhver er det GS1 Smartsenter som forvalter. Det samme gjelder 2D-koder og RFID. Disse standardene har fått en større og større betydning etter hvert som behov for sporing og krav til dokumentasjon er blitt strengere og strengere. Dette er bl.a. et resultat av EUs satsing på bærekraft, og ikke minst et kontinuerlig arbeid med effektivisering av prosesser og å skape høyere kvalitet på kundeopplevelsen. 

Viktig samarbeid som gir deg trygghet

Fordi vi i Columbus har vår hovedvirksomhet innen bransjer med salg, produksjon og tung logistikk, har vi svært god kunnskap om standardene som benyttes i disse bransjene. Dermed kan vi bidra til at din virksomhet følger nye lovkrav. Et godt eksempel er EUs Digitalt Produktpass er en del av EUs Green Deal, en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Målet er å fremme bærekraftig produksjon og muliggjøre overgangen til sirkulær økonomi.

En annen GS1 standard, 2D-kode, åpner også for mange andre spennende muligheter: GS1111

Vil du vite mer om hvordan din bedrift kan utnytte dette?

Bærekraft blir selvfølgelig bare viktigere og viktigere og krav fra EU og forbruker vil kreve bedre dokumentasjon og kontroll på det enkelte produkt. Effektivisering og kvalitet har alltid vært viktig, og disse standardene, sammen med teknologi gir mange muligheter. 

Er du nysgjerrig på hvordan teknologi og standarder kan bidra til å forbedre og effektivisere dine forretningsprosesser, så har du mulighet til å bli med oss på en spennende ettermiddag i GS1s Smart Centre. Der vil du få innsikt i standardene og mulighetene de gir til å styrke dine bærekraftsmål, effektivisere og ha bedre kontroll på varene.

GS1 Smart Centre

Vårt neste kundearrangement i samarbeid med GS1 Norway er onsdag 7. Juni 2023 kl 13:00 til 17:00. Her vil du få innsikt i GS1 sine globale standarder og se hvordan RFID brukes i praksis innen produksjon, logistikk og vareflyt. Vi vil også ha en workshop hvor vi ser på hvordan teknologiene kan brukes i forretningsprosessene til hver enkelte kunde.

Ta kontakt med Per Christian Karlsen per e-post perchristian.karlsen@columbusglobal.com, eller på telefonnummer 957 08 763 hvis du er interessert i å høre mer om hva vårt samarbeid med GS1 Norway kan gi deg av verdi.

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Visste du at Columbus er eksperter på brukeropplevelse? På grunn av at vi er så sterke på teknologi og plattformer, blir vi nok sett på som veldig tekniske. Men, for at vi skal klare å levere e-handelsløsninger i verdensklasse, setter vi også alltid brukerne i sentrum.
Virksomheter innen e-handel investerer generelt mer i å tiltrekke seg nye kunder enn i å beholde sine eksisterende. Selvfølgelig er jakten på nye kunder viktig - alle kunder du i dag anser som lojale har på et tidspunkt gitt deg tilliten og gjort sitt første kjøp. Men er det riktig prioritering?
Tenk deg en organisasjon som et epletre. Stammen er kjernevirksomheten din, og hver gren er en avdeling. En av grenene er ehandel, og hvert mål er som en blomst som vil bli til et eple. De fleste mål påvirker også andre grener. Vil de kunne bære all den frukten som ehandelen håper på?
For å skape gode brukeropplevelser må man skape løsninger som er optimalisert for brukerne dine, som til slutt gir verdi for din organisasjon. Dessverre er mange organisasjoner fortsatt i det blinde når det gjelder implementering av UX i sitt arbeid med e-handel. Les hvorfor du bør prioritere arbeid med brukeropplevelse.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down