<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Syv ulike kostnader er avgjørende for hva det koster å velge skybasert ERP. I dette blogginnlegget kan du lese om hvorfor Total Cost of Ownership (TCO) i skyen er betydelig lavere enn for en «on-prem»-løsning.

Vi mener oppriktig at våre kunder først og fremst skal tenke på alle fordelene de kan oppnå ved å ha et skybasert ERP. Likevel, vi er lydhøre og har all mulig respekt for at kjøp av et ERP-system innebærer kostnader for bedriften. Derfor har vi laget denne listen med de ulike små og større kostnadene som til sammen utgjør Total Cost of Ownership (TCO).

Konverteringskostnader

Noen vanlige skjulte kostnader når skybasert ERP skal implementeres er når interne og eksterne ressurser skal ta seg av konvertering av data, integrasjoner og rapportgenerering. Å få systemet implementert er en stor milepæl, men ikke hvis dataene ikke er konvertert korrekt, integrasjonen fungerer og rapporteringen virker som den skal.

Opplæringskostnader

Har du hørt om noen som går på kurs for å lære seg å bruke en app? Det skjer sjelden. Nye SaaS-løsninger har et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Likevel, noen kostnader for opplæring må man regne med, særlig knyttet til tiden det tar å lære seg hvordan verktøyene kan brukes fullt ut.

Konfigurasjonskostnader

Mens tradisjonelle «on-prem»-plattformer ble tilpasset og ofte skreddersydd bedriften basert på kravspesifikasjoner, går tilpasningen stort sett den andre veien med skytjenester: Bedriften tilpasser sine prosesser til et sett standardløsninger med visse valgmuligheter. Noen kaller dette baksiden av medaljen til alle fordelene ved SaaS-løsninger.   

Driftskostnader

Lisenser med månedlige beløp basert på faktisk bruk, det er hva skybasert ERP koster. Behov for årlig konsulentbistand vil i de fleste tilfeller bli kraftig redusert. Det samme gjelder infrastrukturkostnader knyttet til sikkerhet og drift av egne servere.

Konsulentkostnader

Det er naturlig at det påløper konsulentkostnader i en konverterings- og implementeringsfase. Etterpå ligger det i skytjenestens natur at det påløper langt mindre kostnader, men mange vil ønske å ha en supportavtale.

Oppdateringskostnader

Oppdateringer dekkes av lisenskostnaden, så denne kan du se bort ifra, og vil dessuten skje uten at det påvirker systemets tilgjengelighet og faktiske oppetid.

Oppgraderingskostnader

I en skytjeneste knytter oppgraderingskostnader seg til å ta i bruk større deler av plattformens funksjonalitet. Dette er en relativt sømløs prosess sammenlignet med hva man er vant for «on-prem», men det er naturlig å bruke noen konsulenttimer på gjennomføring og kvalitetssikring.

 

Som vi innledet med, er vi mest av alt opptatt av alle fordelene en virksomhet kan oppnå ved å velge et skybasert ERP-system. Dette snakker vi mer om i vår guide «Derfor gir Dynamics 365 økt innovasjonskraft og lavere og mer forutsigbare kostnader».


Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

En gammel AX løsning har en rekke begrensninger for morgendagens digitalisering. Her er en liste med fem av de største problemene.
Kjøp av fysiske varer på nett ble av Dibs forespeilet å utgjøre hele 34% av nordmenns totale forbruk i 2018. For en kort stund siden braste nyheten om at IKEA skrinlegger utbyggingen av flere varehus i Norge og selger tomtene for å satse på E-handel. Det samme annonserer eierne av Zara. Retail står overfor et teknologisk skifte som skaper nye krav til effektivisering og optimalisering. Spørsmålet er hvordan vi kan utnytte Internet of things (IoT) for å møte disse.
Digital transformasjon kan være skremmende for enhver organisasjon, men det er spesielt utfordrende på en global skala. Globale organisasjoner vil typisk standardisere forretningsprosesser i internasjonale operasjoner, men de trenger også fleksibiliteten til å betjene ulike typer kunder, ansatte, økonomi- og myndighetskrav.
Datteren din på fire har en iPad. Bestefar på åtti har en iPhone. Du kan styre lyset på en app, og du får pushvarsler når det er for mye CO2 i stuen. Mobilen kan du åpne med ansiktsgjenkjenning. Hit er vi kommet, teknologien har gitt oss små, verdifulle hjelpemidler som skal gjøre livet vårt enklere. Men hvordan påvirker dette virksomhetens utvikling og deres forretningssystemer? 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down