<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Bygg- og anleggsbransjen er under konstant press for å forbedre ytelsen og øke produktiviteten. Det er flere folk som er involvert i prosjektene som eiere, de utøvende partene og brukerne. I tillegg er det eksterne interessenter, inkludert regulerende myndigheter og markedsaktører.

Prosjekteiere jobber kontinuerlig for en balanse mellom myndighet, ansvar og kontroll. De har ansvaret for budsjettet og er ansvarlig for rapportering til selskapets styre. De bærer ansvaret for store prosjekter verdt milliarder med tilhørende kommersielle og kjente risikoer for fiasko.

Her er nøkkelutfordringene som ledere i bygg- og anleggsindustrien møter i dag. Kjenner du deg igjen?

Lav produktivitet

En rekke faktorer bidrar til lav produktivitet som:

  1. Dårlig organisering i selskapet: Manglende effektiv beslutningsprosess og definert prosess i prosjektets design, innkjøp og byggefaser. Organisasjonen evner ikke å oppnå den hastigheten og skalerbarheten som kreves.
  2. Utilstrekkelig kommunikasjon og samarbeid: Mangelfull kommunikasjon mellom ulike interessenter i prosjektet skaper transparensproblemer som fører til misforståelse i status av prosjektet og hvor i prosessen prosjektet er til enhver tid.
  3. Svak prosjektkontroll: Manglende sporingsmekanisme og ansvarlig på uløste problemer som hindrer milepæl og måloppnåelse i prosjektet.
  4. Forsinkede milepæler: I byggeprosjektet inngår det mange faser fra risikovurdering, design og anskaffelse til bygging. Dette krever en detaljert arbeidsflyt med daglig re-planleggere og når disse ikke utføres på daglig basis og når viktige interessenter ikke holdes informert, fører det til redusert framdrift og generell forsinkelse av prosjektet som påvirker produktiviteten.
  5. Mangel på kvalifiserte arbeidstakere: Ifølge en rapport fra KPMG vil mangel på kvalifiserte arbeidstakere i bygg- og anleggsindustrien fortsatt være et problem. Organisasjoners mest pressende behov er å sikre og beholde dyktige arbeidstakere som kan fullføre prosjektet på tid og innenfor budsjettet.

Les også:Digitalisering i bygg- og anleggsbransjen

Prosjekt forsinkelser:

Forsinkelse i prosjektet fører til kostnadsoverskridelse, og påvirker dermed prosjektets lønnsomhet og margin. De ulike stadiene der prosjektforsinkelser oppstår omfatter:

  1. Designfase: Forsinkelse ved utarbeidelse av byggetegninger, kvalitetssikring og tidspunkt for godkjenning av test og inspeksjon.
  2. Innkjøpsfase: Forsinkelse av anleggsutstyr som skal til byggeplassen til rett tid på grunn av forsyningskjeden eller logistikkproblemene påvirker ikke bare prosjektet, men øker også prosjektets kostnader.
  3. Byggefase: Problemene som feil i de innledende fasene (testing av konstruksjonen), feil risikovurdering og utilstrekkelig planlegging fører til feil under denne fasen.
  4. Endring i omfang: Endring i omfanget av prosjektet, rekkefølgen og avvik i kontrakt under prosjektutførelse forårsaker forsinkelse.
  5. Andre faktorer: Uforutsett værforhold, regulatoriske endringer, ulykker på byggeplassen er de andre grunnene som forsinker et prosjekt.

De ovennevnte utfordringene vil dermed gjenspeile i forretningsprosesser som dermed hindrer vekst og skalerbarhet. For å lese mer om hvordan disse utfordringene kan løses, last ned vår guide "Overvinne utfordringer og forbedre effektiviteten i bygg og anleggsbransjen".

CTA-banner

 

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

I Norge er det et sterkt driv for digitalisering, men bygg- og anleggsbransjen henger litt etter og her er det store behov for mer og raskere tilpasning av ny teknologi. Ifølge en rapport fra BCG (Boston Consulting Group) vil virkningen av digital teknologi i bygg- og anleggsindustrien redusere prosjektets livssykluskostnad med 20% og dermed forbedre ferdigstillelsestid, kvalitet og sikkerhet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down