<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hvordan vil produktionen udvikle sig fremover med de nye teknologier og virksomhedstrends? Med krav på endnu mere innovative produkter og services, udfordres mange produktionsvirksomheder af et ultimatum, der lyder ‘skab udvikling eller bliv overflødig’. De teknologiske fremskridt gør, at der bliver færre og færre hindringer for at komme ind på markedet, og det betyder, at startups og små virksomheder kan konkurrere med store aktører med en betydeligt lavere risiko.

Avancerede analysemetoder kombineret med brugen af IoT sensorer i produktionen og inden for Research & Development (R&D) har forøget mængden af tilgængelige data til brug for innovation og udvikling af nye produkter markant, og det er til glæde for kunderne. De mange nye teknologiske fremskridt har dog også skabt nogle udfordringer som mangel på uddannet arbejdskraft og ekspertise, som er en forudsætning for integration af fx robotteknologi.

Hos Columbus, har vi identificeret fem teknologi- og forretningstrends der vil have stor indflydelse på fremstillingsindustrien i de kommende år.

Hos Columbus, har vi identificeret fem teknologi- og forretningstrends der vil have stor indflydelse på fremstillingsindustrien i 2020. Uanset hvilket produkt du fremstiller - om du er fødevareproducent eller maskin- og komponentproducent - gør du klogt i at forberede dig på disse trends og prioritere dine strategier for at få en konkurrencemæssig fordel. De påvirker produktets livscyklus gennem R&D og teknisk konstruktion, salg og marketing, logistik, forsyningskæde og produktion:

 1. Konkurrence fra softwarevirksomheder og startups
  Produktionsvirksomhederne vil i stigende grad blive udfordret af firmware- og softwarevirksomheder inkl. startups, der med anvendelse af ny teknologi supplerer virksomhedernes produkter med nye features og services til understøttelse af slutkundens automatiseringsindsats.
  For at sikre markedsandele, og fastholde en relevant produktpalette, bør etablerede produktionsvirksomheder koble sig på udviklingen og selv tilbyde nye, personaliserede produkter og services.
 2. Eftermarkedsservice
  Eftermarkedsservice bliver mere praktisk og forudseelig takket være brugen af Internet of Things (IoT) i producerede varer. Dette kan producenterne udnytte til at højne kundeoplevelsen, fx gennem partnerskaber med andre produkt- og serviceudbydere. Manglende evne til at tilpasse sig nye markedsdynamikker og manglende opbygning af partnerskaber, kan omvendt betyde at virksomhederne mister muligheden for fortsat at være et indflydelsesrigt og tillidsskabende brand.
 3. Anvendelsesbaseret tilgang og servicering
  Efterhånden som teknologierne forandrer sig og modnes vil mange kunder foretrække at overgå til en anvendelsesbaseret afregning fremfor at anskaffe maskineri på traditionel vis, en digital såkaldt produkt-, software- og udstyr-som-en-service. Den anvendelsesbaserede tilgang vil for slutkunden øge fleksibiliteten og reducerer kapitalbinding i produktionapparatet. For producenterne betyder det forøget pres for at opbygge alternative løsninger og services i tillæg til deres traditionelle produkter for at skabe og fastholde langsigtet kundetilfredshed. Organisationer, der tilpasser sig til den nye virkelighed hurtigt, vil typisk have overtaget.
 4. Virtual reality og Mixed reality
  Virtual reality og Mixed reality (VR og MR) er på vej mod det store gennembrud og disse teknologier holder nu deres indtog på produktionsgulvet og i serviceteknikerens værktøjskasse. Anvendelsen af MR finder du fx hos teknikere og produktionsmedarbejdere til operationel træning samt fjernsupport ved servicering på tværs af landegrænser og kontinenter. VR vil kunne accelerere udviklingssprocessen gennem identifikation af defekter og fejl i virtuelle modeller. Virksomhederne vil ikke længere altid være nødt til at lave dyre 3D-prototyper, men vil i mange tilfælde være i stand til at forbedre produktionsprocessen, optimere sikkerheden, øge effektiviteten og indarbejde innovative funktioner i deres produkter digitalt.
 5. Datavidenskab, machine learning og kunstig intelligens
  Data vil blive et afgørende element i alle fremstillingsprocesser. Algoritmer til machine learning (ML) og kunstig intelligens (Al) vil støtte op om forbedring og optimering af såvel produkt som fremstillingsprocesser. ML og AI vil også være med til at forbedre den overordnede udstyrseffektivitet (Overall Equipment Effectiveness OEE) samt ikke mindst identificere efterspørgselsmønstre og -prognoser intelligent. Dette kan så igen være med til at personliggøre produktet, dets distribution og produktionsprocesserne. Al vil også reducere producenternes manuelle indsats for at leve op til lovgivningskravene, der hele tiden ændrer og udvikler sig. Organisationer, der ikke forstår at gøre brug af ML og AI, vil med tiden halte bagefter i den konstante kamp om at producere produkter i høj kvalitet til den lavest mulige pris.
Emne

Kommenter indlæg

Recommended posts

Reel digital tranformation opstår først, når virksomheden har fundet den rigtige kombination af platform, forretningsproces og forretningsmodel. Det er ikke nok bare at sætte strøm til en forretningsproces.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Hos RetailTech Lab har du mulighed for at blive inspireret med de nyeste teknologier og digitaliseringsmuligheder, der er i branchen. Nogle af de helt store tech trends de ser i 2021, er følgende:
Man kommer ikke sovende til succes i detailverdenen, det fik vi levende bevis for, da vi fra Columbus var på besøg hos RetailTech Lab i sidste uge, hvor Kim Hein, Lab Direktør hos RetailTech Lab gav os en spændende præsentation, fulgt af en masse spørgsmål og diskussion.
ERP er virksomhedens centralnervesystem og – blandt meget andet! – afgørende for processers effektivitet og for, hvor store muligheder man har for at udvikle sin forretning. Men det er også komplekse løsninger, som mange virksomheder har været betænkelige ved at pille ved for tit. Primært fordi det var så tidskrævende og kostbart at justere på ERP-løsningen, at man ofte lod både seks, syv og otte år gå mellem større opdateringer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down